Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

e-typos:Αναδρομική φορολογική απαλλαγή για τις πάγιες αποζημιώσεις των πανεπιστημιακών και των γιατρών του ΕΣΥ

Tην αναδρομική απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των πάγιων μηνιαίων αποζημιώσεων «για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης» τις οποίες έλαβαν από το 2011 ή και από προηγούμενα έτη πανεπιστημιακοί καθηγητές και γιατροί του ΕΣΥ διατάσσει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κα Αικ. Σαββαϊδου, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με αποφάσεις του ως αντισυνταγματική την επιβολή φόρου εισοδήματος στα συγκεκριμένα ποσά.

Με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., η κα Σαββαϊδου ζητά την άμεση εκκαθάριση όλων των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, τις οποίες υπέβαλαν μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και γιατροί του ΕΣΥ, αφού δικαιώθηκαν από το ΣτΕ. Με την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών οι φόροι εισοδήματος των συγκεκριμένων φυσικών προσώπων θα πρέπει να επανυπολογιστούν σε χαμηλότερα επίπεδα με διαγραφή των επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν, βάσει των αρχικών δηλώσεων, στις πάγιες αποζημιώσεις. Επίσης η κα Σαββαϊδου ζητά να επιλυθούν σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ και όλες οι παρόμοιες υποθέσεις πανεπιστημιακών και γιατρών του ΕΣΥ που εκκρεμούν στην Υπηρεσία Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών.
 
Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου της κυρίας Σαββαϊδου έχει ως εξής:
 
«1. Σε εκδίκαση υποθέσεων, αναφορικά με την υπαγωγή του επιδόματος βιβλιοθήκης σε φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.):

α) με την υπ’ αριθμ. 29/2014 ομόφωνη Απόφαση της Ολομέλειας έκρινε ότι «η εν λόγω παροχή έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών (δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια), το δε ύψος της δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο, και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών του διδακτικό προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και

β) με την υπ’ αριθμ. 2306/2014 Απόφαση της Ολομέλειας κάνει δεκτή την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου η όποια έκρινε ότι «η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002, που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης (επίδομα βιβλιοθήκης), δηλαδή παροχής μη έχουσας τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική και, συνακόλουθα, ότι η φορολογική αρχή εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο».

2. Μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων του Σ.τ.Ε. υποβλήθηκαν τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη οι οποίες εκκρεμούν για εκκαθάριση. Παρακαλούμε για άμεση εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων του Σ.τ.Ε.. Επισημαίνεται ότι, η φορολογική διοίκηση διενεργεί νέα εκκαθάριση στις ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη, μέχρι και το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Είναι προφανές ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η φορολογική διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί σε δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν φορολογούμενους και για οικονομικά έτη προγενέστερα του 2012.

3. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στην Υ.Δ.Ε.Δ. (Υπηρεσίας Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών) επιλύονται σύμφωνα με τα παραπάνω».

Γιώργος Παλαιτσάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: