Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία του Α’ &Β’ καταλόγου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας 6-2-2015

Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων σε νοσοκομεία του Α’ &Β’ καταλόγου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας 6-2-2015


Δεν υπάρχουν σχόλια: