Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Περί απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας...

Όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να γίνει γνωστό  από την ενημέρωση που είχαμε από τον νομικό μας σύμβουλο  ότι οι προσφυγές δεν έγιναν δεκτές σαν Ενώσεις αλλά μόνο σαν μεμονωμένα άτομα. Οπότε προς το παρόν δικαιούνται με βάση την απόφαση τα αναδρομικά μόνο οι συνάδελφοι που μπήκαν ενδεικτικά στην αγωγή από κάθε βαθμίδα και από τις 43 ενώσεις που έλαβαν μέρος . Για τους υπόλοιπους αναγκαστικά θα προχωρήσουμε σε ομαδικές προσωπικές αγωγές που με βάση το δεδικασμένο θα πρέπει  να δικαιωθούν.

Συναδελφικά
Κινούς Βασίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: