Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018


Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα 13 Μαρτίου 2018
Α.Π:8678
ΠΡΟΣ:
  • ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ
  • ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΕΝΓΕ

Παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις στον προσδιορισμό και στην καταβολή των συντάξεων σε Νοσοκομειακούς γιατρούς που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τους τελευταίους σχετικούς νόμους (4387/2016 & 4488/2017). Μάλιστα, απεστάλει προς τα Νοσοκομεία με αιφνιδιαστικό τρόπο νέα εγκύκλιος με ημερομηνία 13/2/2018 (αριθ. ΑΔΑ: 6ΧΒΚΗ-9ΣΜ) υπογεγραμμένη από κοινού από το Γ.Λ.Κ (κ. Χουλιαράκης) και από το Υπουργείο Εργασίας (κ. Πετρόπουλος).
Με βάση αυτή την εγκύκλιο οι υπηρεσίες μισθοδοσίας των Νοσοκομείων υποχρεώνονται να αποστέλλουν για κάθε Νοσοκομειακό γιατρό που συνταξιοδοτείται, έναν πρωτοφανή όγκο στοιχείων που αφορούν κάθε είδους μισθοδοτική κατάσταση και αντίστοιχη ασφαλιστική κράτηση από την 1/1/2002.
Είναι απαράδεκτο η εγκύκλιος αυτή να έρχεται πέντε ολόκληρους μήνες μετά την έκδοση του τελευταίου νόμου τον οποίον επικαλείται (4488, 13/9/2017) και ενώ εν τω μεταξύ μετά την έκδοση του νόμου έχουν μεσολαβήσει άλλες εγκύκλιοι.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα απίστευτο γραφειοκρατικό χάος, το οποίο δημιουργεί πολλή μεγάλη καθυστέρηση στον προσδιορισμό και στην καταβολή των συντάξεων για τους γιατρούς ΕΣΥ που συνταξιοδοτούνται το τελευταίο διάστημα. Και αυτό μάλιστα σε μία περίοδο που με τους τελευταίους αντιασφαλιστικούς νόμους οι συντάξεις ούτως ή άλλως έχουν μειωθεί σε εξευτελιστικά επίπεδα.Δεν υπάρχουν σχόλια: