Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Περί εφημεριών.....

Τα εντάλματα των επιπλέον εφημεριών για το πρώτο τρίμηνο του 2016 έχουν θεωρηθεί από τον Επίτροπο και η αποπληρωμή τους θα γίνει στις 27/03/2018

Συναδελφικά 

Κινούς Βασίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: