Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

« Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
                                                                                   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                               Αθήνα, 22 /10/2012
Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.102797
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλου
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 50
Ταχ. Κώδ.: 104 38
Τηλέφωνο: 210 5236283
FAX: 210 5233563

ΘΕΜΑ: « Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη»
Σχετ.:
1. Τα Πρακτικά της από 21/9/2012 Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών.
2. Η συνοπτική ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης για την
περίοδο 2011-2012 του ΚΕΕΛΠΝΟ.
3. Το υπ’ αρ. πρωτ.47905/3-7-12 έγγραφο του ΕΟΦ με θέμα « Σχετικά με τα
αντιγριπικά εμβόλια της εμβολιαστικής περιόδου 2012-2013»
4. Τα υπ’ αρ. πρωτ.501 και 502/16-3-12 έγγραφα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
με θέμα « Τύποι και υπότυποι ιών εποχικής γρίπης περιόδου 20111 – 2012 στη
Νότιο Ελλάδα».
Η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην Ελλάδα δείχνει ότι η
δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνει κατά τον Ιανουάριο,
ενώ κορυφώνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο (με εξαίρεση την πανδημική
περίοδο κατά την οποία, λόγω της κυκλοφορίας του πανδημικού στελέχους, η μέγιστη
δραστηριότητα γρίπης παρατηρήθηκε πολύ νωρίτερα και συγκεκριμένα 23 έως
29/11/2009).
Κατά την περσινή περίοδο το επιδημικό κύμα ξεκίνησε την εβδομάδα από 15 έως
22-1-12. Η δραστηριότητα της γρίπης κορυφώθηκε στις 27-1-12 έως 4-3-12. Σταδιακή
μείωση της δραστηριότητας της επιδημικής γρίπης στην κοινότητα καταγράφηκε τις
επόμενες εβδομάδες μέχρι τις 16 έως 22-4-12, περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα
της νόσου έφτασε σε «εκτός εποχής γρίπης» επίπεδα.
Ωστόσο, κάθε επιδημική έξαρση της γρίπης εισβάλει ταχύτατα, με αποτέλεσμα να
είναι δύσκολος ο προσδιορισμός του χρόνου αλλά και του τόπου εκδήλωσής της,
ενώ συχνά προκαλεί την αποδιοργάνωση της επαγγελματικής και της κοινωνικής
ζωής, την υπέρμετρη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων και όχι σπάνια, την
αύξηση της θνητότητας. Οι τοπικοί εποχιακοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο
τρόπο μετάδοσης του ιού της γρίπης μέσω σταγονιδίων καθιστούν αναποτελεσματική
την πρόληψη μόνο με τους κλασσικούς τρόπους (αποφυγή συνωστισμού,
απομόνωση πασχόντων κλπ.).
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το
αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα, καλύπτει σε
ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης.
Όπως κάθε χρόνο, επειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς
υπο-ορότυπους, τοιουτοτρόπως και για την περίοδο 2012 - 2013 η σύνθεση του
αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη του ιού, μετά από γνωμάτευση
του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις
Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων.
Σημειώνεται ότι, το επικρατές στέλεχος της γρίπης για το έτος 2011-2012 ήταν ο ιός
γρίπης τύπου Β με ποσοστό 54,2% και ακολούθησε ο ιός τύπου Α(Η3Ν2) με ποσοστό
45,6%. Ο ιός τύπου Α(Η1Ν1) 2009 κυκλοφόρησε σε ποσοστό 0,2%.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατό να συνταγογραφείται οποιοδήποτε αντιγριπικό
του οποίου η σύνθεση περιέχει τα εγκεκριμένα από τον ΠΟΥ στελέχη (με άδεια
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ) για τη φετινή περίοδο.
Επισημαίνεται ότι, το παιδιατρικό αντιγριπικό εμβόλιο (ή η παιδιατρική δόση)
χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται χορήγηση
αντιγριπικών εμβολίων ενηλίκου.
Το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της
συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων, δεδομένου ότι
απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης.
Παρότι το προληπτικό μέτρο του αντιγριπικού εμβολιασμού απευθύνεται σε όλα
τα άτομα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αυτό να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και
παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.
Οι ομάδες υψηλού κινδύνου υπενθυμίζουμε ότι είναι οι εξής:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους
παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
· Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
· Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.
· Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
· Μεταμόσχευση οργάνων
· Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).
· Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.
· Χρόνια νεφροπάθεια.
· Νευρομυϊκά νοσήματα
4. Έγκυες γυναίκες β΄και γ΄τριμήνου.
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή
αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό ο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από
γρίπη.
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 p="p">
με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη
γρίπη.
7. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων-
λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι
και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εμβολιαστική κάλυψη των ομάδων υψηλού
κινδύνου, το Υπουργείο Υγείας θα αποστείλει σε όλες τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αντιγριπικά εμβόλια,
οι οποίες με τη σειρά τους αφού διανείμουν ένα συγκεκριμένο αριθμό εμβολίων στα
Νοσοκομεία, θα διαθέσουν τα υπόλοιπα σε δομές υγείας που διενεργούν
εμβολιασμούς στις περιοχές ευθύνης τους. Σε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου που
θα συνοδεύει την αποστολή των εμβολίων θα προσδιορίζεται ο αριθμός εμβολίων με
τα οποία κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα εφοδιάσει κάθε Νοσοκομείο
(συμπεριλαμβανομένων και των Κέντρων Υγείας του) χωρικής της αρμοδιότητας.
Στο πνεύμα της επίτευξης υψηλότερου δυνατού ποσοστού εμβολιαστικής
κάλυψης των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, καλούνται τα
Νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένων και των Κέντρων Υγείας τους) να δώσουν
προτεραιότητα στον εμβολιασμό των εργαζομένων τους. Στη συνέχεια, με όση
ποσότητα εμβολίων περισσέψει να καλύψουν τις υπόλοιπες ομάδες υψηλού κινδύνου,
και συγκεκριμένα μόνο άτομα που ανήκουν σε αυτές και δεν καλύπτονται από
ασφαλιστικό φορέα υγείας, τα οποία φυσικά θα μπορούν να εμβολιάζονται και σε
κάθε δομή υγείας που διενεργεί εμβολιασμούς και έχει προμηθευτεί αντιγριπικά εμβόλια
από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα.
Όπως σας είναι γνωστό, το αντιγριπικό εμβόλιο έχει βραχεία ημερομηνία
λήξης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται ορθός προγραμματισμός των
αναγκαίων ποσοτήτων εμβολίου, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη. Επίσης, ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης του
εμβολίου (εξασφάλιση «ψυχρής αλυσίδας»).
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε:
1. Για τον έγκαιρο εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου (ενηλίκων και
παιδιών) και των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας που
βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης σας.
2. Να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής όλοι οι ιατροί και γενικώς οι
επαγγελματίες υγείας της Υπηρεσίας σας, με ιδιαίτερη έμφαση στα Κ. Υ. και γενικά στις
μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Για την αποστολή κλινικών δειγμάτων (ρινικού ή/ και φαρυγγικού επιχρίσματος ή
φαρυγγικού εκπλύματος) από τα ύποπτα κρούσματα γρίπης (σε επαρκή αριθμό και
κατάλληλη συντήρηση) στα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης, ώστε να διερευνώνται
εργαστηριακά και να ταυτοποιούνται τα κυκλοφορούντα στελέχη γρίπης.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, όπως και άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, μέσω του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) έχει συγκροτήσει δίκτυα
επιτήρησης, μέσω των οποίων παρακολουθείται η δραστηριότητα της γρίπης και τα
κυκλοφορούντα στελέχη του ιού με την εργαστηριακή επιτήρηση μέσω των Κέντρων
Αναφοράς Γρίπης, τα οποία είναι τα εξής:
 Για τη Βόρεια Ελλάδα το Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 Για τη Νότια Ελλάδα το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.
4. Για τη δήλωση κάθε εργαστηριακά επιβεβαιωμένου κρούσματος γρίπης στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
5. Ειδικότερα, οι Διοικήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων οφείλουν να
ενημερώσουν τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, προκειμένου αυτές να
οργανώσουν τον εμβολιασμό στο ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που
εργάζεται στους χώρους ευθύνης τους (συμπεριλαμβανομένων και των Κέντρων
Υγείας). Οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε Νοσοκομείου οφείλουν να
αποστείλουν στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ έως 3
Δεκεμβρίου 2012 συμπληρωμένο έντυπο με τα στοιχεία του αριθμού των
εμβολιασθέντων, ούτως ώστε να γίνει επεξεργασία των δεδομένων και αποτύπωση
του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη μεταξύ των εργαζομένων
σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα. (Υπόδειγμα του εντύπου θα
σας αποστείλει το ΚΕΕΛΠΝΟ). Οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε
Νοσοκομείου θα συνεργαστούν με το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του
ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ολοκληρωθεί ο απρόσκοπτος
εμβολιασμός του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
5. Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι Διοικητές των ΥΠΕ της χώρας για την ενεργοποίηση
όλων των υγειονομικών σχηματισμών αρμοδιότητάς τους προκειμένου να
συνδράμουν ενημερώνοντας το κοινό για τα μέτρα πρόληψης από τη γρίπη (πχ.
διανέμοντας έντυπο υλικό), καθώς και για τη συνεργασία τους με τους Διευθυντές
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τους
Δημάρχους των Καλλικρατικών Δήμων της χώρας και το ΚΕΕΛΠΝΟ για την οργάνωση
από κοινού δράσεων ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού καθώς και ειδικών
πληθυσμών (π.χ. σχολεία κ.λ.π.) τόσο για τη γρίπη όσο και για τη χρησιμότητα του
αντιγριπικού εμβολιασμού.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γραφεία Γεν. Γραμματέων
5. Γραφεία Γενικών Δ/ντών
6. Ε.Κ.Ε.Π.Υ.
7. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής (3)
                                                                   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
                                                                        ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Τμήμα Αγωγής Υγείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 – Μαρούσι
2. Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ
Στρατόπεδο Παπάγου – Χολαργός (με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες)
3. Δ/νση Υγειονομικού Ελληνικής Αστυνομίας
Πειραιώς 153, 118 54 Αθήνα
4. Ε.Ο.Φ.
Μεσογείων 384 ,11522 - Χολαργός
5. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3, 10675 - Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
6. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134, 118 54 - Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
7. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)
Νικηταρά 8-10, 10678 - Αθήνα
8. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης –Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Β. Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Τ. Κ. 54124
9. Ε.Ι. Παστέρ - Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Γρίπης Ν. Ελλάδος
Βασ. Σοφίας 127, 11521 - Αθήνα
10. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(με την παράκληση της έγκαιρης αποστολής στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα των εντύπων
καταχώρησης εμβολιασθέντων εργαζομένων σε αυτά)
Αγράφων 3-5, 15121 - Mαρούσι
11. Κ.Ε.Δ.Υ
Αλ. Φλέμιγκ 34, 16672 - Βάρη
12. Ε.Κ.Α.Β.
Τέρμα Οδού Υγείας - Αθήνα, Τ.Κ. 115 27
13. Καθ. Κ. Α. Κωνσταντόπουλο
Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Καθηγητή Παιδιατρικής
Κηφισίας 18, 115 26 - Αθήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: