Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ‏


ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ                                         Αρ. Πρωτ.:
ΤΗΛ: 224-1080000
ΕΣΩΤ: 1281 / 1284
Πληροφορίες: Γερασκλής Αντώνιος
                        Παθολόγος – ΕΑ’ ΕΣΥ

                                                                                                            Ρόδος, 24 Οκτωβρίου 2012

Προς
Δ.Σ. Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών ΓΝ Ρόδου
Ενταύθα

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
Σας ενημερώνω και εγγράφως αυτή την φορά, για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΤΕΠ όσον αφορά τις ελλείψεις σε αναλώσιμο κυρίως υγειονομικό υλικό, γεγονός που καθιστά πλέον επισφαλή την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας προς το κοινό.
Θέλω να τονίσω ότι εδώ και πολύ καιρό (από τον Ιούνιο του 2012) με αλλεπάλληλες αναφορές της Προϊσταμένης του ΤΕΠ προς τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα προειδοποιούσαμε για την ανάγκη προμήθειας υγειονομικού υλικού όταν άρχισε τότε να διαφαίνεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εξαντλούνταν τα υφιστάμενα αποθέματα.
Ενδεικτικά σας αναφέρω τις συνταχθείσες αναφορές της προϊσταμένης του ΤΕΠ σε χρονολογική σειρά:
1)      Έλλειψη ορθοπεδικών υλικών (Orthoban και γυψοταινές όλων των μεγεθών) (Αρ. Πρωτ. 13812 / 13-06-12)
2)      Έλλειψη υλικών (φλεβοκαθετήρες, ράμματα, γάζες, ρολό χαρτί επίστρωσης εξεταστικής κλίνης κλπ ) (Αρ. Πρωτ. 14519 / 21-06-12)
3)      Έλλειψη απλών γυψοταινιών σε όλες τις διαστάσεις (Αρ. Πρωτ. 15608 / 24-06-12)
4)      Έλλειψη ελαστικών επιδέσμων (Αρ. Πρωτ. 17051 / 23-07-12)
5)      Έλλειψη Trocar (Αρ. Πρωτ. 17059 / 23-07-12)
6)      Έλλειψη ταινιών ελέγχου ούρων και ελέγχου σακχάρου αίματος (Αρ. Πρωτ. 17060 / 23-7-12)
7)      Έλλειψη προσωπίδων χορήγησης οξυγόνου – νεφελοποίησης και Orthoban σε όλα τα μεγέθη (Αρ. Πρωτ. 17578 / 30-07-12)
Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα και παρά την συνέχιση αποστολής αναφορών και αιτημάτων για προμήθεια υγειονομικού υλικού, δίνουμε μάχη μέρα με την μέρα για να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα υλικά για να μπορούμε να δουλέψουμε και να προσφέρουμε το ελάχιστο ασφαλούς παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες που ζητούν την βοήθεια μας.
Ενώνουμε την φωνή μας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους και κάνουμε έκκληση πρώτα σε όλους τους αρμόδιους αρχικά, και κατά δεύτερο λόγο, αλλά μάλλον ουσιαστικότερο, σε κάθε τοπικό φορέα ή ιδιώτη που θέλει και μπορεί να μας βοηθήσει στην προσφορά αναλώσιμου υγειονομικού υλικού να έρθει σε επαφή μαζί μας ή καλύτερα με επιτροπή παραλαβής που σας προτείνουμε να συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Ενημερώνουμε και τους πολίτες αυτού του τόπου ότι δεν ευθυνόμαστε αν υπάρξει στιγμή στο άμεσο μέλλον κατά την οποία δεν θα μπορέσουμε να τους παράσχουμε τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες λόγω έλλειψης βασικού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.
Με εκτίμηση

Γερασκλής Αντώνιος
Παθολόγος – ΕΑ’ ΕΣΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: