Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2012
Α.Π:3404ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Θέμα: Συνέδριο ΟΕΝΓΕ-εκλογές Ενώσεων


Στην τελευταία συνεδρίασή του το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφάσισε ότι το τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθεί στις ημερομηνίες που προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή με την εκπνοή της 3ετίας από το προηγούμενο συνέδριο, το οποίο ως γνωστόν πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2009. Συνεπώς το επικείμενο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Φεβρουάριο.
Ως εκ τούτου όλες οι Ενώσεις Γιατρών των οποίων η θητεία των ΔΣ και των αντιπροσώπων στην ΟΕΝΓΕ έληξε ή λήγει σύντομα οφείλουν να προχωρήσουν σε εκλογική διαδικασία σύντομα, άλλως θα είναι αδύνατη η συμμετοχή τους στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ. Ήδη η ΕΙΝΑΠ ενημέρωσε ότι προχωρά σε εκλογές μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου, πράγμα που θα πράξουν και πολλές ακόμη Ενώσεις.

Διαδικαστικά ζητήματα
1.- Όλες οι Ενώσεις που θα πραγματοποιήσουν εκλογές οφείλουν να τις διενεργήσουν παρουσία δικαστικού εκπροσώπου. Σε περίπτωση που δεν διασφαλιστεί αυτή η βασική προϋπόθεση οι εκλογές θεωρούνται άκυρες και οι αντιπρόσωποί τους θα αποκλειστούν από το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ.
2.- Η θητεία των εκλεγμένων αντιπρόσωπων κάθε Ένωσης πρέπει να είναι ενεργός και να μην έχει εκπνεύσει με βάση όσα προβλέπει το καταστατικό της Ένωσης. Σε κάθε ανάλογη περίπτωση συστήνουμε να διενεργηθούν εκλογές μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2012, ώστε να δοθεί χρόνος να σταλούν στην ΟΕΝΓΕ τα παραστατικά που περιγράφουμε παρακάτω για να ενημερωθεί ο φάκελος της Ένωσης.
3.- Κατά τη διενέργεια των εκλογών οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με μέτρο ένας αντιπρόσωπος ανά 40 ψηφίσαντες. Εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων είναι ίσο ή υπερβαίνει το 21 τότε εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος (πχ εάν ψηφίσουν 60 μέλη εκλέγεται 1 αντιπρόσωπος-εάν ψηφίσουν 61 εκλέγονται 2). Σε περίπτωση που ο δικαστικός αντιπρόσωπος εγείρει αμφιβολίες ζητήστε από την ΟΕΝΓΕ να σας στείλει το αντίστοιχο απόσπασμα από το καταστατικό της που προβλέπει το συγκεκριμένο μέτρο.
4. Αμέσως μετά τη διενέργεια των εκλογών το νέο ΔΣ φροντίζει να αποστείλει μέσω κούριερ στην ΟΕΝΓΕ (Λαμίας 2, 115 23 Αμπελόκηποι) επικυρωμένα από το Πρωτοδικείο αντίγραφα α)Πρακτικού αρχαιρεσιών και β) κατάστασης ψηφισάντων.
5.- Το Γενικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του θα οριστικοποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες διενέργειας του συνεδρίου, ώστε οι αντιπρόσωποι να μπορούν να καταρτίσουν ανάλογα τα προγράμματα εφημεριών τους.
6.- Σε περίπτωση που ανακύψουν οιαδήποτε προβλήματα είμαστε στη διάθεσή σας να συνδράμουμε για την επίλυσή τους.


Συναδελφικά
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: