Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ



H Ε.Ι.Ν.Ρόδου & ΚΥ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν οι Επιμελητές Α΄ και οι Διευθυντές να εφαρμόζουν τον ρόλο του Συντονιστή Εφημερίας ,να εισηγηθεί άμεσα το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και να αποφασίσει το ΔΣ ότι ο σκοπός του Συντονιστή Εφημερίας είναι για να επιλύει προβλήματα καθαρά επιστημονικού χαρακτήρα χωρίς να έχει καμία απολύτως ευθύνη σε διοικητικά προβλήματα και θέματα που προκύπτουν .Στα οποία την απόλυτη ευθύνη φέρει η Διοίκηση του νοσοκομείου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Κινούς Βασίλης                                                                Γεωργανάς Μάριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: