Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 11/10 / 2012
Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 98430
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Τμηματάρχης: Χ. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο : 210 5226472
Πληροφορίες : Μαριάνθη Κατσάνη
Γιαννούδη Βαρβάρα
Τηλέφωνο : 210 5231 897
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1α του Π.Δ.131/87
2. Του άρθρου 11 παρ. 22 του ν.2889/01
3. Του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 2920/01
4. Του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 3205/03
5. Του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3329/05
6. Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.3868/10
7. Του άρθρου 56 του ν. 3918/2-3-2011
8. Του άρθρου 66 παρ. 40 & 42 του ν. 3984/27-6-11
9. Το Π.Δ. 85 ΦΕΚ 141Α/ 21-6-12 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών &
υφυπουργών»
10. Την Υ10α/Γ.Π. 114191/17-9-10 (ΦΕΚ 1579/28-9-10 Τεύχος Β’)
11. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης
κενών
οργανικών θέσεων.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
13. Τις εισηγήσεις των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών
14. Το υπ΄αριθμ. 2/56769/31-7-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ για κάλυψη θέσεων με
επικουρικούς
ιατρούς.
15. Το υπ΄αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/18314 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης επικουρικών
ιατρών.
1
ΑΔΑ: Β43ΩΘ-Φ4Ω
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάρτηση με πίνακες των κενών θέσεων της προκήρυξης Υ10α/Γ.Π.
οικ. 79972/21-8-12 ( ΑΔΑ: Β4ΓΙΘ-Ρ9Η) για κάλυψη από τους καταλόγους
των επικουρικών ιατρών.
ΔΥΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΙΩΝ
2Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
2Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
2Η Υ.ΠΕ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΡΟΔΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΡΟΔΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΡΟΔΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΣΑΜΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΣΑΜΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΣΑΜΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΣΥΡΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥ ΠΑΡΟΥ (ΓΝ ΣΥΡΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥ ΠΑΡΟΥ (ΓΝ ΣΥΡΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΥ ΠΑΡΟΥ (ΓΝ ΣΥΡΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥ ΠΑΡΟΥ (ΓΝ ΣΥΡΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
2Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 1
2
ΑΔΑ: Β43ΩΘ-Φ4Ω
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
2Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ 2
2Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΘ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΘ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ 1
2Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ (ΚΘ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΠΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΓΝ-
ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΠΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΠΙ ΣΙΦΝΟΥ (ΓΝ ΣΥΡΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ (ΓΝ ΡΟΔΟΥ) 1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΠΙ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ,
ΔΟΝΟΥΣΑΣ,ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ,
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ)
1
2Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΠΙ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ,
ΣΙΚΙΝΙΝΟΥ, ΑΝΑΦΗΣ,
ΘΗΡΑΣΙΑΣ (ΓΝ ΣΥΡΟΥ)
1
3Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
3Η Υ.ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
3Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
3Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
3Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
3Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
3Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
3Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
3Η Υ.ΠΕ ΜΕΘ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1
3
ΑΔΑ: Β43ΩΘ-Φ4Ω
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
3Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1
3Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1
4Η Υ.ΠΕ ΜΕΘ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 1
4Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
4Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΠ) ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ 1
4Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
5η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 1
5η Υ.ΠΕ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ 2
6Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1
6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ 1
6Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
6Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1
6Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
6Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
6Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
6Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
6Η Υ.ΠΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
6Η Υ.ΠΕ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΝ)
ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 1
6Η Υ.ΠΕ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΝ)
ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 1
6Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 1
6Η Υ.ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ 1
6Η Υ.ΠΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΤΝ) ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
6Η Υ.ΠΕ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Ή
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
(ΜΤΝ)
ΓΝ-ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 1
6Η Υ.ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ (ΓΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1
7Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
4
ΑΔΑ: Β43ΩΘ-Φ4Ω
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
7Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
7Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 1
7Η Υ.ΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ (ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ) 1
ΤΕΠ
ΔΥΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΙΩΝ
4η Υ.ΠΕ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Ή ΓΕΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΓΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΕΚΑΒ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1
ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ 1
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ κ.λ.π.)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ 12-10-2012 ΕΩΣ 18-10-2012
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αν. Υφυπουργού
3.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.Δ/νση Προσ. Νομ. Προσώπων ,Τμήμα Α΄ (3)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: