Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ.......

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ: 323.444,31 ΕΥΡΩ.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΟΜΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΛΝΑΝ : 273.035,12 ΕΥΡΩ

Η ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ : 251.003,00

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ    22,40%

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΚΟΜΜΕΝΟ 8,07%


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ: 318.618,61 ΕΥΡΩ.

ΤΟ ΠΕΡΙΚΟΜΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΛΝΑΝ : 273.035,12 ΕΥΡΩ

Η ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ : 251.003,00

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ    21,23%

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΚΟΜΜΕΝΟ 8,16%
Δεν υπάρχουν σχόλια: