Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Λυκουρέντζος: 'Τηρήστε αυστηρά το μνημόνιο'


Την τήρηση των δεσμεύσεων του μνημονίου και την εκχώρηση του λογιστικού ελέγχου σε ιδιώτες, όταν δεν επαρκεί το προσωπικό των νοσοκομείων, ζητεί με εγκύκλιό του ο υπουργός Υγείας.


Η εγκύκλιος έχει ως θέμα 'Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των δημόσιων μονάδων Υγείας'. Είναι γραμμένη σε αυστηρό ύφος και περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - χρονοδιάγραμμα τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί.Ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 'οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, η ασκούμενη αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και πειθαρχία, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση του μνημονίου, επιβάλλουν τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση των κρίσιμων πόρων που διατίθενται για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Κάνουν επιτακτικότερη την αναγκαιότητα ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος υγείας, με την επίτευξη της μείωσης του κόστους λειτουργίας και της καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών πόρων των δημόσιων μονάδων Υγείας...'.ΣτόχοιΣύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί από τα στελέχη οικονομικής κατεύθυνσης των μονάδων στην επίτευξη των εξής στόχων:

  • Σύνταξη - έλεγχος - δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων εκάστης χρήσης (έως 31 Ιουλίου του επόμενου έτους). Ο στόχος έχει υλοποιηθεί για την προηγούμενη οικονομική χρήση. Στο εξής, η εν λόγω διαδικασία θα ολοκληρώνεται για την εκάστοτε χρήση υποχρεωτικά εντός της αναφερόμενης ημερομηνίας.
  • Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής (έως 31 Δεκεμβρίου 2012). Ο στόχος αυτός θα πρέπει να υλοποιηθεί υποχρεωτικά έως την αναφερόμενη ημερομηνία.
  • Εφαρμογή της διαδικασίας της μηνιαίας οριστικοποίησης των οικονομικών συναλλαγών των νοσοκομείων (έως 31 Δεκεμβρίου 2012). Για την τρέχουσα οικονομική περίοδο, ο στόχος αυτός θα έχει επιτευχθεί. Από την ερχόμενη οικονομική χρήση, οι οικονομικές συναλλαγές θα οριστικοποιούνται στο τέλος κάθε μήνα ή το αργότερο ενός πέντε ημερών του επόμενου μήνα.

Τα νοσοκομεία που δεν πετυχαίνουν τους παραπάνω στόχους θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτώς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας εντός δέκα ημερών από τη λήψη της εγκυκλίου και πριν την λήξη των στόχων παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους και τη σχετική τεκμηρίωση μη εκπλήρωσής τους.

ΙδιώτεςΓια τις δημόσιες μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών. Σε όσες περιπτώσεις το νοσοκομείο έχει αναθέσει σε εξωτερικό λογιστή ή και ορκωτό ελεγκτή την υποστήριξη ή και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να καθίσταται σαφές από τη διοίκηση στους αναδόχους ότι έχουν εξίσου σημαντική ευθύνη με τα στελέχη των νοσοκομείων στην ακριβή αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων.Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε μονάδας, ενώ το ποσό που θα διατίθεται θα εξαρτάται από τη δυναμικότητά της. Συγκεκριμένα:

  • Νοσοκομεία μέχρι 250 κλίνες, θα μπορούν να διαθέσουν ποσό μέχρι 30.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Νοσοκομεία από 251 κλίνες και άνω έως και 450 κλίνες, μπορούν να διαθέσουν μέχρι 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  • Νοσοκομεία από 451 κλίνες και άνω, μπορούν να διαθέσουν ποσό ύψους 70.000 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: