Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Οι εγκύκλιοι με τίτλο «εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που δημοσιοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια: