Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Αναστολή Λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Χειρουργικού Τομέα για την 6η Νοεμβρίου 2012


Δρ. Τριάντος Γεώργιος
Χειρουργός – Διευθυντής ΕΣΥ Γ.Ν. Ρόδου
Συντονιστής εφημερίας Χειρουργικού Τομέα της 6/11/2012

Ρόδος, 6/11/2012                                                                        ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς κάθε ενδιαφερόμενο
Κοιν:      Διοικητή Νοσοκομείου
               Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
               Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου  - Τομεάρχη Χειρουργικού Τομέα
               Σύλλογο Νοσοκομειακών Ιατρών ΓΝΡ
               ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
Με δεδομένη της μη λειτουργία του Μικροβιολογικού – Βιοχημικού Τμήματος, λόγω πτώσης του συστήματος υποστήριξης, το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και οι Κλινικές του Χειρουργικού Τομέα, δεν είναι δυνατόν και να λειτουργήσουν αλλά και να επέμβουν για λόγους ασφαλείας και επαρκούς τεκμηρίωσης της κλινικής διάγνωσης.
Η Βλάβη στο Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο κρίνεται ως μη άμεσα αναστρέψιμη με αποτέλεσμα τη μη ασφαλή εκτίμηση και αξιολόγηση των αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων και  της βαρύτητας των επειγόντων περιστατικών καθώς και την έντυπη επιβεβαίωσή τους.
Κατόπιν αυτών, σε συνδυασμό και με τη έλλειψη σημαντικών υλικών, σαν Συντονιστής εφημερίας του Χειρουργικού Τομέα, κρίνω επιβεβλημένη την Αναστολή Λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Χειρουργικού Τομέα για την 6η Νοεμβρίου 2012 και την παραπομπή των Επειγόντων και Βαρέων Περιστατικών σε κλινική που να πληροί τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας εξέτασης και διεκπεραίωσης των περιστατικών μέσω ΕΚΑΒ.
Για οποιαδήποτε  παράβλεψη, αστοχία και αδυναμία στη διάγνωση και διεκπεραίωση των βαρέων και επειγόντων περιστατικών ουδεμία ευθύνη βαραίνει τους εφημερεύοντες του Χειρουργικού Τομέα καθότι στερούνται των απαραίτητων εξετάσεων τεκμηρίωσης και επιβεβαίωσης.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας για την παραπομπή των ασθενών.
                                                                           Ο Συντονιστής Εφημερίας του Χειρουργικού Τομέα
                                                                                         
                                                            Δρ. Τριάντος Ν. Γεώργιος – Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια: