Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Πολυχρόνης Αληβάνης Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικoύ Τμήματος προς Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Διευθυντής: Π. Αληβάνης MD, PhD
Ρόδος, 7 Νοεμβρίου 2012
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου

Εσωτ. Διανομή:              Γραφείο Διοικητή
                                             Επιστημονικό Συμβούλιο
                                             Σύλλογος Ιατρών
Κύριε Διευθυντά,
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής πολύωρης διακοπής της λειτουργίας του βιοχημικού εργαστηρίου εκτός από τις τακτικές χρειάσθηκε να διενεργηθούν και επείγουσες εξετάσεις σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς που αναγκαστικά πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους αναλυτές ανάγκης με ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα.
Κύριε Διευθυντά, όπως πολύ καλά και εσείς ο ίδιος γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα είτε από έλλειψη αντιδραστηρίων είτε από έλλειψη συντήρησης των μηχανημάτων αρκετές φορές τα εργαστηριακά αποτελέσματα όχι μόνο δεν βοηθούν στη διάγνωση αλλά αντίθετα οδηγούν σε λανθασμένη αντιμετώπιση θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.
 Συγκεκριμένα αν η χθεσινή εξέταση καλίου της αιμοκαθαιρόμενης δεν έδειχνε ψευδώς υψηλή τιμή που μας προβλημάτισε ώστε να την επαναλάβουμε σε άλλο μηχάνημα αλλά ψευδώς χαμηλή αναρωτιόμαστε ποιος θα ήταν υπεύθυνος για την έκθεση σε κίνδυνο της ασθενούς.
Όπως φαίνεται από την αλληλογραφία σε σχέση με την δυσλειτουργία του βιοχημικού εργαστηρίου, οι ευθύνες επιρρίπτονται τήδε κακείθεν και «εγκαλούνται» όχι  αυτοί που έφεραν το νοσοκομείο στην τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκετε αλλά συνάδελφοι που κάνουν ευσυνείδητα το καθήκον τους.
Βρισκόμαστε για αυτό στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε λανθασμένη ιατρική πρακτική που οφείλεται σε ελλείψεις ή δυσλειτουργίες μη ιατρικής φύσεως θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι να εξασφαλίσουν επαρκή στελέχωση, συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και επάρκεια υγειονομικού υλικού και οι γιατροί του Νεφρολογικού Τμήματος αποποιούμεθα οποιασδήποτε ευθύνης.

Για το Νεφρολογικό Τμήμα


Δρ Πολυχρόνης Αληβάνης
Συντονιστής Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια: