Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Aπάντηση στην ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου κ. Παπανικόλα απο τον κ. Τριάντο Ν. Γεώργιο


Σε απάντηση της δια των ΜΜΕ ανακοίνωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου κ.  Παπανικόλα, για διενέργεια ΕΔΕ για αδικαιολόγητη αναστάτωση για ασήμαντο πρόβλημα, έχω την υποχρέωση να απαντήσω και εγώ δια της ιδίας οδού.
Την 13.30 της 6/11/2012 κλήθηκα από την προϊσταμένη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ως συντονιστής εφημερίας του Χειρουργικού Τομέα για να μου αναφέρει ότι  το Μικροβιολογικό – Βιοχημικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου σταμάτησε την έκδοση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων λόγω κεντρικής βλάβης του συστήματος υποστήριξης, με συνέπεια τα αποτελέσματα των εξετάσεων να μην εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων και να μην γίνεται εκτύπωση αυτών.
Εν συνεχεία ως όφειλα επισκέφθηκα το Μικροβιολογικό- Βιοχημικό Τμήμα όπου εκ μέρους των ιατρών και παρασκευαστών μου αναφέρθηκε ότι μόνο ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ήταν δυνατόν να εξεταστούν εκτός μηχανημάτων και αυτές απαιτούσαν μεγάλο χρονικό διάστημα και χειρόγραφες. Σε ερώτηση μου αν πρόκειται να αποκατασταθεί το πρόβλημα η απάντηση ήταν ότι ήταν κεντρική βλάβη από το σύστημα διαχείρισης των Αθηνών και πιθανότατα απαιτούσε δεν θα ήταν δυνατή η αποκατάσταση εντός της ημέρας.
Την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άνω των τριάντα ατόμων περίμεναν την έκδοση βιοχημικών και αιματολογικών εξετάσεων, ενώ εντός του ΤΕΠ υπήρχαν ένας ασθενής με πνευμονικό οίδημα, ένας ασθενής με πιθανό έμφραγμα, ένας ασθενής μετά από πτώση και ένας ασθενής με εκτεταμένο θλαστικό τραύμα μετά από τραυματισμό.
Κρίνοντας ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν ήταν ασφαλής για την διεκπεραίωση των περιστατικών και με δεδομένο ότι καθήκον του συντονιστή εφημερίας είναι η εξασφάλιση της ομαλής διεκπεραίωση της εφημερίας, τουλάχιστον όσον αφορά τον Χειρουργικό Τομέα, και κάνοντας χρήση των σχετικών διατάξεων περί Συντονιστών Εφημερίας, ενημέρωσα τηλεφωνικά,παρουσία της Προϊσταμένης των ΤΕΠ και των ιατρών του Βιοχημικού – Μικροβιολογικού Τμήματος, τον διοικητή του Νοσοκομείου κ. Παπανικόλα ο οποίος ήταν ενήμερος της βλάβης από τις πρωινές ώρες. Σημειωτέον ότι ουδεμία ενημέρωση δεν έγινε προς τους Συντονιστές Εφημερίας για την βλάβη του Εργαστηρίου. Αφού εξήγησα την κατάσταση στον κ. Διοικητή του εξέφρασα την κρίση μου ότι η εφημερία, χωρίς την ύπαρξη βιοχημικών και Αιματολογικών εξετάσεων, είναι μετέωρη και επικίνδυνη. Μου απάντησε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος όπως οι εξετάσεις να στέλνονται σε εξωτερικούς ιατρούς ή στην ιδιωτική κλινική με ασθενοφόρο και να μας μεταφέρονται τα αποτελέσματα. Επομένως αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα όχι μόνο ασήμαντο δεν ήταν αλλά και μη επιλύσιμο. Μου τόνισε μάλιστα, ότι ως συντονιστής εφημερίας, έχω την ευθύνη της εφημερίας. Αυτό ακριβώς το οποίο έκανα και για το οποίο «εγκαλούμαι»
Ενημερώθηκαν κατόπιν από εμένα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου, τόσον ο Τομεάρχης του Χειρουργικού Τομέα, Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου  και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών για το μέγεθος του προβλήματος όσο και την κρίση μου ως συντονιστή εφημερίας ότι η διεξαγωγή της εφημερίας, μέχρι της αποκατάσταση της λειτουργίας του εργαστηρίου, δεν ήταν ασφαλής και προς διασφάλιση και της ασφάλειας των ασθενών αλλά και των εφημερευόντων του Χειρουργικού Τομέα από πιθανές αστοχίες και λάθη, προτείνοντας αντίστοιχα την μεταφορά των βαρέων και επειγόντων περιστατικών σε κλινική που να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και των ασθενών και των γιατρών.
Την κρίση μου αυτή, εγγράφως και εν γνώσει της βαρύτητας και της σημασίας της την κοινοποίησα και έκανα γνωστή σε όλους τους ανωτέρω αποδέκτες καθώς και στο τμήμα του ΕΚΑΒ. Η αλήθεια των ισχυρισμών μου περί αδυναμίας εκτέλεσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, επιβεβαιώθηκε και από το Διευθυντή του Χειρουργικού Τομέα, ο οποίος είχε ιδία γνώση κατά την επίσκεψή του στο χώρο του Βιοχημικού-Μικροβιολογικού Εργαστηρίου τον οποίο και επισκέφθηκε μετά από δική μου ενημέρωση.
Στην ανακοίνωση του κ. Διοικητή του Νοσοκομείου, αναφέρονται και περιγράφονται δύο ανακρίβειες.
1.       Ότι η αναφορά προς το ΕΚΕΠΥ στάλθηκε από εμένα. Ουδέν το ψευδέστερο και ανακριβέστερο αυτού. Διότι στην αναφορά μου α) Δεν αναφέρεται ως παραλήπτης το ΕΚΕΠΥ. β) Από κανένα φαξ του νοσοκομείου δεν στάλθηκε η αναφορά καθότι εγώ ως μόνος συντάκτης  και υπεύθυνος της αναφοράς δεν απέστειλα κανένα έγγραφο ή φαξ. 3) Ως απόδειξη αυτών, ας προσκομισθεί ο αριθμός τηλεφώνου φαξ, λογαριασμού email καθώς οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο αποστολέας της αναφοράς προς το ΕΚΕΠΥ ήταν ο Γεώργιος Τριάντος. Και απαραίτητα να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί, όπως αρμόζει, αντίγραφο του φαξ όπου εμφανίζεται ο αποστολέας και ο αριθμός τηλεφώνου αποστολής.
2.       Η επίκληση του επιχειρήματος, ότι το πρωί έγιναν χειρουργεία και επομένως υπήρχε η απαραίτητη υποστήριξη από το Βιοχημικό-Μικροβιολογικό Εργαστήριο, είναι ατυχής και ανακριβής, διότι ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται την προηγούμενη του χειρουργείου και επομένως η βλάβη του μικροβιολογικού δεν επηρέασε τη διεξαγωγή των χειρουργείων για τον απλό λόγιο ότι δεν χρειάστηκαν εξετάσεις.
3.       Παραλείπεται επίσης να αναφερθεί ότι λόγω βλάβης του κεντρικού συστήματος απιονιστή ύδατος  του Νοσοκομείου, τα χειρουργικά σετ εργαλείων στάλθηκαν για αποστείρωση σε ιδιωτική κλινική και οι πρώτη από τις τρείς επεμβάσεις που έγιναν, άρχισε για το λόγο αυτό στις 11.30 το πρωί.
4.       Καμία βιοχημική και μικροβιολογική εξέταση των τμημάτων και των Κλινικών του Νοσοκομείου που εκτελέστηκαν το πρωί δεν είχε παραδοθεί τουλάχιστον μέχρι την 9η βραδυνή ημέρα. Αυτά δεν ασήμαντα πράγματα ούτε υπερβολές. Είναι δυστυχώς η πραγματικότητα.
5.       Στη δήλωση επίσης «οι εξετάσεις είναι ασφαλείς» η απάντηση είναι ότι και φυσικά δεν ήταν ασφαλείς οι ασθενείς και οι γιατροί , αφού εξετάσεις δεν ΓΙΝΟΝΤΑΝ τουλάχιστον μέχρι την 8η ή 9η νυκτερινή. Και όσες έγιναν αφορούσαν μόνο συγκεκριμένο μικρό αριθμό και είδος και όχι το σύνολο αυτών.
Αν τον κ. Διοικητή του Νοσοκομείου και την Διοίκηση συνεχάρη το ΕΚΕΠΥ, το ίδιο έπραξε και για τον αναφέροντα  η υπεύθυνη του ΕΚΕΤΥ κ. Φαλτερή, που επικοινώνησε μαζί μου (τηλ 2106828350) για να με ευχαριστήσει για την κοινοποίηση του προβλήματος και την ευχή ότι θα γίνουν οι ενέργειες για την επίλυση του, παρά το γεγονός ότι της τόνισα ότι δεν απέστειλα ΕΓΩ καμιά αναφορά στο ΕΚΕΠΥ παρά μόνο στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, οδηγώντας ασφαλώς στο συμπέρασμα ότι η αναφορά μου από ΑΛΛΟΥ  κοινοποιήθηκε στο ΕΚΕΠΥ. Οι αποδέκτες της αναφοράς μου ήταν συγκεκριμένοι και περιορίζονταν στα πλαίσια της ιεραρχίας του Νοσοκομείου Ρόδου και των θεσμικών οργάνων του. Επομένως ας αναζητηθεί ο πραγματικός αποστολέας της αναφοράς στο ΕΚΕΠΥ και ασφαλώς να μην εγκαλείται ΨΕΥΔΩΣ  ο συντάκτης της αναφοράς.
Τέλος κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αναρχία, την ανασφάλεια και την αγωνία που επικράτησε στο χώρο των ΤΕΠ, από τη μη λειτουργία του Εργαστηρίου, γεγονός που επιβεβαιώνεται ΜΟΝΟ από τους παρόντες και έχοντες γνώση των πραγματικών περιστατικών και όχι από τους απόντες.
Αν πιστεύει ο κ. Διοικητής ότι με τη διενέργεια της ΕΔΕ θα λυθούν ως δια μαγείας τα προβλήματα του νοσοκομείου, ότι πιθανότατα θα βρεθούν εξιλαστήρια θύματα για τη σημερινή κατάσταση του νοσοκομείου, ότι άμεσα θα βελτιωθεί η άθλια ποιότητα του φαγητού που προσφέρθηκε σήμερα στους εφημερεύοντες γιατρούς του νοσοκομείου, τότε καλώς διέταξε ΕΔΕ.
 Αν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, πρώην υποψήφιο Πανεπιστημιακό, Πρώην Περιφερειακό, Πρώην Νομαρχιακό, νυν Γενικό και άγνωστο τι μελλοντικά, εκτίθεται από την αγωνία και το ενδιαφέρον ενός γιατρού Διευθυντή, Συντονιστή Εφημερίας και χωρίς ένοχο παρελθόν, να αναφέρει και να πράξει τα αυτονόητα προκειμένου να εξασφαλίσει ασφαλή εφημερία και ασφαλή εισαγωγή και διάγνωση των ασθενών, ας κάνει την ΕΔΕ και ας καταλογίσει ευθύνες.
Πριν την ανακοίνωση του κ. Διοικητή, θα έπρεπε σαν νομικός, να λάβει και την δική μου άποψη και να διευκρινισθούν τυχόν απορίες και ερωτήματα και να έχει την ολοκληρωμένη άποψη των γεγονότων, καθότι καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών η επικοινωνία μας γινόταν μέσω τρίτων. Πράγμα όμως το οποίο και ασφαλώς δεν έγινε.

Παρακαλώ για τη δημοσίευση
Με εκτίμηση
Δρ. Τριάντος Ν. Γεώργιος
Χειρουργός – Διευθυντής ΕΣΥ ΓΝ Ρόδου
Συντονιστής εφημερίας Χειρουργικού Τομέα 6/11/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: