Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

«Αποζημίωση εφημεριών ιατρών Ε.Σ.Υ., μηνών Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου τρέχοντος έτους»

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/index.php?s=16&l=8

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ                     251.003,00               251.003,00
Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΩ                    54.800,00                 54.800,00
Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  48.394,00                 48.394,00
ΚΡΑΤΙ.ΘΕΡ.Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 52.445,00                 52.445,00

Δεν υπάρχουν σχόλια: