Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Συμπαράσταση στον αγώνα των ειδικευόμενων γιατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια: