Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: