Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- οδηγίες για την εφαρμογή της Υ.Α «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου» ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: