Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Εφημερίες ιατρών έτους 2017

Εφημερίες ιατρών έτους 2017
Αριθμ.  Α2α/Γ.Π.842519 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4265/30.12.2016
Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2017

http://www.ygeianet.gr/images/site/1502/53067_large/efhmeries.pdf
ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΥΠΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΗΤΑΝ 37.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΥΠΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 37.011.456 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

Δεν υπάρχουν σχόλια: