Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ολόκληρη η προκήρυξη για τις 1.666 θέσεις στην Υγεία μέσω ΑΣΕΠ – Οι πίνακες κατανομής

Αναρτήθηκαν από το ΑΣΕΠ οι πίνακες με τις 1.666 θέσεις τακτικού προσωπικού για τον τομέα της Υγείας.
Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη.
Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
  • Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): 124 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διαιτολόγων, Ιατρών Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Φυσικών - Ακτινοφυσικών Ιατρικής, Χημικών -Βιοχημικών, Χημικών – Βιοχημικών - Βιολόγων, Χημικών – Βιοχημικών - Βιολόγων (Βιολόγων), Ψυχολόγων.
  • Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): 700 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διατροφής, Επικεπτών Υγείας, Εργοθεραπευτών, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπευτών, Μαιών-Μαιευτών, Νοσηλευτικής, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδικότητας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Φυσικοθεραπείας.
  • Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): 494 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Νοσηλευτικής, Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Φαρμακείου, Επιμελητών Ασθενών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών.
  • Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.): 348 θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων: Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, ειδικότητας Νεκροτόμων - Σαβανωτών, ειδικότητας Νεκροτόμων – Σαβανωτών - Αποτεφρωτών, ειδικότητας Νοσοκόμων, ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών, ειδικότητας Επιμελητών, Εργατών, Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Προσωπικού Καθαριότητας ειδικοτήτων Καθαριστών, Πλυντών - Πλυντριών.

Δήλωση

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραϊατρικό και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του υπουργείου Υγείας, προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Για το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (EOF) απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, καθόσον, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 1316/1983.
Αποστολή του ΕΟΦ είναι η προώθηση και κατοχύρωση της δημόσιας υγείας με την εξασφάλιση καταλλήλων προτύπων ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας για όλα τα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: