Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Εγκύκλιος για προσλήψεις από το Μάη στο ΕΣΥ...με μπλοκάκι!!!


To ΕΣΥ και οι μονάδες του ιδαίτερα των νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών αφήνονται στη τύχη τους.

Όταν δεν επαρκεί το προσωπικό τους..
Προσλήψεις με …δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) !!!
Εφ’ όσον βέβαια «έχουν ιδίους διαθέσιμους πόρους»!!!
Και πού να τους βρουν;κλικ εδώ:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/%CE%924%CE%A98%CE%98-%CE%A0%CE%A5%CE%A4

Δεν υπάρχουν σχόλια: