Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων των υπ’ αριθμ. 100980/23-12-14, A2α/Γ.Π. οικ.112469/28-12-14 και Υ10α/Γ.Π. οικ.113355/31-12-14 προσκλήσεων ενδιαφέροντος

 page3image5448

Πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων των υπ’ αριθμ. 100980/23-12-14, A2α/Γ.Π. οικ.112469/28-12-14 και Υ10α/Γ.Π. οικ.113355/31-12-14 προσκλήσεων ενδιαφέροντος


Μέγεθος: 227.6 KB
Για το  ΓΝΡόδου  page3image5616 page3image5784έχουν προσληφθεί .Ένας Αγγειοχειρουργός ,δύο  Αναισθησιολόγοι , ένας ιατρικής Βιοπαθολογίας ,ένας Καρδιολόγος ,ένας Παθολόγος για το ΤΕΠ,και ένας ιατρός Φυσικής Ιατρικής όλοι για τρία έτη .

Σύνολο 7

Δεν υπάρχουν σχόλια: