Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Ο.Ε.Ν.Γ.ΕΟμοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015
Α.Π:6224(γ)Προς:
Τους Προέδρους των ΕνώσεωνΣυνάδελφοι,
Κατά την πρώτη συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας λάβαμε δέσμευση ότι θα υπάρξει στοχευμένη κάλυψη κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού σε Νοσοκομεία, ΚΥ και Περιφερειακά Ιατρεία και η διαμόρφωση του σχετικού πίνακα θα γίνει μετά από στενή συνεργασία με την ΟΕΝΓΕ. 
Προκειμένου λοιπόν να διαμορφώσουμε αξιόπιστη πρόταση της ΟΕΝΓΕ σχετικά με τις ανάγκες ιατρικού δυναμικού απευθυνόμαστε στις Ενώσεις Γιατρών, ζητώντας να μας αποστείλουν πίνακα, στον οποία θα καταγράφουν τις ελλείψεις γιατρών του Νοσοκομείου με βάση το εξής πρότυπο:

Τμήμα
Αριθμός υπηρετούντων γιατρών ΕΣΥ όλων των βαθμίδων
Αριθμός επικουρικών γιατρών
Αριθμός ειδικευομένων


Συνολικός αριθμός γιατρών που πρέπει να προσληφθούν
Α.- Υπερεπείγουσες ανάγκες
Β.- Επείγουσες
Γ.- ΧρόνιεςΠαρατηρήσεις:
1.- Για τη συμπλήρωση του πίνακα θεωρούμε επιβεβλημένο οι Ενώσεις Γιατρών να συνεργαστούν στενά με τα Επιστημονικά Συμβούλια των Νοσοκομείων.
2.- Η καταγραφή των αναγκών πρέπει να γίνει με βάσει τις ανάγκες και όχι με βάσει τα περικομμένα οργανογράμματα των Νοσοκομείων.
3.- Εάν το Νοσοκομείο διέθετε μέχρι πρόσφατα Κέντρα Υγείας στην ευθύνη του, παρακαλούμε να υπάρξει αντίστοιχη καταγραφή για κάθε ΚΥ, καθώς και για τα Περιφερειακά Ιατρεία που υπάγονται σ΄ αυτό.
4.- Παρακαλούμε οι Ενώσεις να μας αποστείλουν τον πίνακα εντός δεκαπενθημέρου. Σε περίπτωση πουυπάρξουν Ενώσεις που δεν ανταποκριθούν στην αποστολή στοιχείων η ΟΕΝΓΕ δηλώνει αδυναμία να στηρίξει σχετικά αιτήματα.
Τα στοιχεία παρακαλούμε να μας αποσταλούν στο e-mail της ΟΕΝΓΕ oengegr@gmail.com καταγράφοντας το ονοματεπώνυμο, e-mail και τηλέφωνο του συναδέλφου στον οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε για διευκρινήσεις.  


Συναδελφικά
Για την ΟΕΝΓΕ

        

Δεν υπάρχουν σχόλια: