Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ρόδος 09-02-2011


Αναφορά: Μακρή Δημητρίου υπεύθυνου Νευροχειρουργικoύ Τμήματος
Θέμα: Λειτουργία Νευροχειρουργικού Τμήματος


Κύριε Διοικητά

Όπως γνωρίζετε, η λειτουργία του Νευροχειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου, παρουσιάζει σοβαρότατες δυσκολίες, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί εφημεριών, είναι αδύνατη η κάλυψη του, αφού αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τρείς υπηρετούντες Νευροχειρουργοί οι οποίοι μπορούν να καλύψουν το ήμισυ των μηνιαίων εφημεριών.
Όπως είναι εμφανές, η περαιτέρω λειτουργία του τμήματος είναι αδύνατη υπό αυτές τις συνθήκες και εάν δε βρεθεί άμεση λύση στο πρόβλημα, τόσο με στελέχωση του τμήματος με επιπλέον ιατρικό προσωπικό (που μειώθηκε ακόμα περισσότερο με την πρόσφατα λήξη της σύμβασης του επικουρικού Ιατρού κ. Διονύση Μακρή, μετά την αποχώρηση προ έτους περίπου ενός ακόμη Ιατρού, του κ. Παύλου Φωτέα), όσο και με αλλαγές, σχετικά με την εφημέρευση (αύξηση των εφημεριών του Ιατρικού προσωπικού πάντοτε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εσείς κρίνετε ορθό, τότε η αναστολή λειτουργίας του Νευροχειρουργικού τμήματος είναι επιβεβλημένη με όλα τα επακόλουθα αυτής.(όπως διακομιδή Νευροχειρουργικών ασθενών κλπ.).

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: