Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Η 1η Μαΐου δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
  ΑΔΑ: ΒΕΑΜΧ-Α3Π
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Αθήνα, 19 Απριλίου 2013
Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.9/11448ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Δ/νση              
Πληροφορίες

                
Τηλέφωνο
e-mail
:

::
:


Βασ. Σοφίας 15
106 74 – Αθήνα
Κωνσταντίνα Καζάκου
Ελένη Κοντομηνά
Κωνσταντίνα Μαραγκού
213 1313154, -3126, -3164ΘΕΜΑ: «Εορτασμός 1ης Μαΐου 2013».


Σας ενημερώνουμε ότι η 1η Μαΐου, η οποία, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981, έχει οριστεί ως ημέρα αργίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν θα μεταφερθεί και θα εορταστεί ανήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013.


Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης                                                                                             Νίκος Μιχαλόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια: