Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ - Γ.Ν. – Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: