Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

«Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων συνολικού ποσού 148.500.000,00 ΕΥΡΩ από την πίστωση του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2325»Ημερομηνία: 05/04/2013 13:49:39ΑΔΑ: ΒΕΑΗΘ-Ξ2Ζ
Είδος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΛήψη Αρχείου
Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ
«Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»        1.740.000,00
                                                                             2.170.000,00
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ                    230.000,00
Γ.Ν.-Κ.Υ.Καλύμνου
«ΒΟΥΒΑ-
ΛΕΙΟ»                                 200.000,00

Δεν υπάρχουν σχόλια: