Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Νέος πίνακας υποψηφίων για πλήρωση θέσεων της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 63654/17-7-14 (ΑΔΑ Ψ4ΖΖΘ-ΗΩΘ) πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχουν σχόλια: