Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: Πώς χορηγούνται τα ακριβά φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία

ΕΟΠΥΥ: Πώς χορηγούνται τα ακριβά φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία

Ημερομηνία δημοσίευσης: Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014
Δυνατότητα να λαμβάνουν νοσοκομειακά φάρμακα και από ιδιωτικά φαρμακεία έχουν πλέον οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.
Ως προϋπόθεση ορίζεται η εγγραφή τους σε ειδικά μητρώα (registries), στα οποία οι ασθενείς χαρακτηρίζονται από έναν μοναδικό κωδικό.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα εξακριβώνεται εάν ο ασθενής έχει όντως λάβει τη θεραπεία.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες, δε, θα ενημερώνουν τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για την οδό διανομής ανά ασθενή, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια της εσωτερικής αγοράς και η πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες.
Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρης Κοντός, σε εφαρμογή της πρόσφατης νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, τα φάρμακα που προορίζονται μόνο για νοσοκομειακή χρήση, εξακολουθούν να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.
Σε περίπτωση αδυναμίας, διατίθενται από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, με την διαδικασία που έχει οριστεί.
Τα φάρμακα με τιμή πάνω από 3.000 ευρώ δεν μπορούν να χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, παρά μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των δημοσίων νοσοκομείων.
O ΕΟΠΥΥ μπορεί να αποφασίζει την αποκλειστική διάθεση φαρμάκων πολύ υψηλού κόστους θεραπείας ή σπανίων παθήσεων (ορφανά), από τα φαρμακεία του.
Όποιο φάρμακο έχει έως σήμερα δεσμευθεί για να διατίθεται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δεν περιλαμβάνεται στα φάρμακα του Ν.3816/2010, όπως τα Zyvoxid και Flolan, εξακολουθεί να διατίθεται από τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Προέγκριση

Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να προεγκρίνει τη χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων με υψηλό κόστος κτήσης ή υψηλό ετήσιο κόστος θεραπείας, μέσω των επιτροπών του και να τα διαθέτει μέσω των φαρμακείων του.
Επικαιροποιημένος κατάλογος με τα φάρμακα που απαιτούν προέγκριση και διατίθενται αποκλειστικά από τον ΕΟΠΥΥ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Για τους ανασφάλιστους, όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Τα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις (Ν. 3816/2010), αποζημιώνονται πλήρως από τους ασφαλιστικούς φορείς και διατίθενται στους ασθενείς χωρίς συμμετοχή.
Για τη χορήγησή τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτέλεσης συνταγών ττο ποσό των 20.000 ευρώ ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου, ανά μήνα.


Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: