Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Το πλαίσιο εφημέρευσης για το 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2ΗΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρόδος 
Αρ. Πρωτ. :  
 
Προς:
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ
 
 
 
 
 
Ταχ. Δ/νση : 85100 ΡΟΔΟΣ
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο : 22410 80128
FAX : 22410 66410
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  Υποβολή νέου πλαισίου εφημέρευσης .


       Θέτουμε υπόψη σας
Ότι η Επιστημονική Επιτροπή και ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας σε κοινή συνεδρίαση τους  στις 09/10/13 επανεξέτασαν το πλαίσιο εφημέρευσης αποφάσισαν την τροποποίηση του σε ορισμένες ειδικότητες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση του υποβληθέντος συνημμένου  πλαισίου εφημέρευσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, όπως έχει κατατεθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο και τον Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας με σκοπό την ασφαλή εφημέρευση όλων των τμημάτων.
2. Την επικύρωση της απόφασή σας την ίδια ημέρα.

      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     


     ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ                                 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ


ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2013

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
1)  Εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό
     Μη εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος σε  ενεργό

2)  Εφημερεύουσα Παθολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό
     Μη εφημερεύουσα Παθολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

3) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα τις καθημερινές
Δυο ειδικευμένοι σε ενεργό τα Σαββατοκύριακα και αργίες.

4)  Καρδιολογική κλινική--Μονάδα εντατικής θεραπείας εμφραγμάτων
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε Μικτή τις καθημερινές
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

5)  Ορθοπεδική κλινική:                 Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε Μικτή τις καθημερινές
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα τα Σαββατοκύριακα και αργίες.
Ένας  ειδικευόμενος σε ενεργό

6)  Μαιευτική Γυναικολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

7)  Ουρολογική κλινική:
Το τμήμα σε μια στήλη 22 ενεργείς και οι υπόλοιπες σε ετοιμότητα που τους αναλογούν(συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

8) Αναισθησιολογικό τμήμα:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε ετοιμότητα  τις καθημερινές
Δύο ειδικευμένοι σε ενεργό, Σαββατοκύριακα και αργίες
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό.

9) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό του Χειρουργικού Τομέα και
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό του Παθολογικού Τομέα.


10) Μικροβιολογικό  τμήμα-Βιοχημικό- Αιματολογικό Εργαστήριο :
1.
Το Μικροβιολογικό σε ετοιμότητα
          Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό
2.
Βιοχημικό- Αιματολογικό 10 μικτες και 20 ετοιμότητα

11) Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα:
Κλασικό:
Το τμήμα 17 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

12) Αξονικός-Μαγνήτης:
Το τμήμα 24 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)

13) Παθολογοανατομικό τμήμα:
Το τμήμα 5 Μικτες και 5 σε ετοιμότητα  

14) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε  ετοιμότητα
Ένας ειδικευόμενος ή αγροτικός σε ενεργό

15)  Ψυχιατρική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε  Μικτη ή ετοιμότητας (μέχρι το πλαφόν)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

16)  Νευρολογική κλινική:                           
Ένας ειδικευμένος σε  
Μικτη ή ετοιμότητας  (μέχρι το πλαφόν)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

17)Γαστρεντερολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή ετοιμότητα ή Μικτη    

18) Αιματολογική κλινική + Μεσογειακή Αναιμία :
Το τμήμα 19 ενεργείς και σε ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)

19) Πνευμονολογική κλινική:
Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή μικτη ή ετοιμότητα

20) Δερματολογική κλινική:
Το τμήμα 4 Μικτες και 5 σε ετοιμότητα  (συνολικά τον μήνα)

21)  Παιδιατρική κλινική:
Οι γιατροί θα διαχειριστούν συνολικά   21 Μικτες και οι υπόλοιπες σε ετοιμότητα που τους αναλογούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

22) Νευροχειρουργική κλινική
Σε μια στήλη ενεργείς εφημερίες που τους αναλογούν όπως και οι ετοιμότητας  

23)  Ωτορυνολαρυγγολογική κλινική:
Το τμήμα 20 ενεργείς και η ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

24) Αγγειοχειρουργική κλινική:
Μέχρι 8 μικτες τις καθημερινές και 6 σε ετοιμότητα

25) Παιδοχειρουργική κλινική: 
Μέχρι 8 μικτες τις καθημερινές και 6 σε ετοιμότητα

26) Θωρακοχειρουργική κλινική:
Οι γιατροί θα διαχειριστούν συνολικά  16 Μικτές τις καθημερινές και 12 σε ετοιμότητα  


27)Οφθαλμιατρική κλινική:
Το τμήμα 28 ενεργείς και η ετοιμότητα που τους αντιστοιχούν (συνολικά τον μήνα)
Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

28) Οδοντιατρικό τμήμα:
Οι Δυο Δ/ντες θα εφημερεύουν σε 4 Μικτες τις καθημερινές και 3 ετοιμότητας
Οι Δυο Επιμελητές θα εφημερεύουν 6 Μικτες τις καθημερινές και 4 ετοιμότητας

29) Αιμοδοσία:
Οι γιατροί θα διαχειριστούν συνολικά  17 Μικτές και 1σε ετοιμότητα


ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΜΠΩΝΑΣ  
1) Ένας ειδικευμένος γενικής ιατρικής ή αγροτικός σε Ενεργό και ένας σε Ετοιμότητα (από 01/12/2013-30/4/2014)
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
1) Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας αγροτικός σε ενεργό και έλλειψη αγροτικούειδικευμένος σε ενεργό
2) Ένας ειδικευμένος Εργαστηριακού τομέα σε ενεργό ή ετοιμότητας και τις κενές μέρες ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητας άλλης ειδικότητας.

ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ- ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ- ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ- Π.ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ- Π.Ι. ΚΑΣΟΥ
1 ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ σε Μικτή ή ετοιμότητας  
και 1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ σε ενεργόΥΣ 1. Οι Συν. Δ/ντες ή υπεύθυνοι όλων των τμημάτων  καθίστανται υπεύθυνοι για την κάλυψη εφημεριών του τμήματος τους για όλο τον μήνα.
ΥΣ 2. Κάθε ιατρός δεν μπορεί να εφημερεύει πάνω από 1 Σαββατοκύριακο σε ετοιμότητα.
ΥΣ 3. Επισημαίνεται ότι η τήρηση του προγράμματος  θα υπόκειται σε έλεγχο από οιονδήποτε ελεγκτικό  όργανο

Δεν υπάρχουν σχόλια: