Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Μεταναστεύουν στη Γερμανία και νοσηλεύτριες με πτυχίο ΑΕΙ

Μετά τους γιατρούς, και νοσηλεύτριες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μεταναστεύουν για τη Γερμανία.
Η ευρωπαϊκή 'μητρόπολη' απορροφά από την περιφέρεια πλήθος υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών, προκειμένου να καλύψει τις δικές της ανάγκες.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αποστολή βιογραφικού σε ελληνικό νοσοκομείο συνεπάγεται απόρριψη.
Αντίθετα, οι νοσηλεύτριες γίνονται αμέσως δεκτές από γερμανικά νοσοκομεία ή γηροκομεία, με πολύ καλές αποδοχές.
Σε αρκετές περιπτώσεις, δε, υπερτερούν των Γερμανών συναδέλφων τους, οι οποίες δεν διαθέτουν ακαδημαϊκό τίτλο.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του 2011, μετέβησαν στη Γερμανία για να εργαστούν περίπου 23.000 Έλληνες με πτυχίο ΑΕΙ, κυρίως στις θετικές επιστήμες, ενώ το 2010 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν περί τις 11.000.
Μόνον οι Έλληνες γιατροί ξεπερνούν ήδη τις 3.000.
Σύμφωνα με τις στατιστικές, στη Γερμανία ζουν σήμερα πάνω από 300.000 Έλληνες, οι μισοί εκ των οποίων βρίσκονται στις ηλικιακές ομάδες 20 έως 45 χρόνων και με μορφωτικό επίπεδο υψηλότερο από το γερμανικό μέσο όρο που καταγράφεται στις ίδιες ηλικίες.
Οι Γερμανοί ιδιαίτερη προτίμηση σε Έλληνες πτυχιούχους και από γνωστικά πεδία όπως είναι τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, οι Φυσικές Επιστήμες και οι κλάδοι της Τεχνολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: