Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Θέμα Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με επικουρικούς ιατρούς για το νοσοκομείο Ρόδου ούτε ΜΙΑ !!!

Τελευταία τροποποίηση
28/07/2014 14:41:51
Ηλεκτρονικό αρχείο

Είδος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: