Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,6 δισ ευρώ


Αναδιάρθρωση Δημοσίου τομέα
 • 25% μείωση στις ελαστικές δαπάνες εκτός μισθών και ΠΔΕ  
 • 25% μείωση στις λειτουργικές δαπάνες  
 • Εξορθολογισμός των υπερκοστολογήσεων έργων του ΠΔΕ  
 • Εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών
 • Πλήρης εφαρμογή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
 • Περικοπές στις αποδοχές των Βουλευτών και των πολιτικών 
 • 50% μείωση στις αποδοχές των διευθυντών και γ. γραμματέων 
 • Κατάργηση επιτροπών και περικοπή ενοικίων

Τοπική Αυτοδοίκηση
 • Μείωση των μεταβιβάσεων από το ΠΔΕ  
 • Μείωση των μεταβιβάσεων από τη κεντρική κυβέρνηση  
 • Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και συγκομιδής απορριμμάτων 
 • Ενιαία αρχή προμηθειών ανά δήμο και περιοχή
 • Εσωτερικοί έλεγχοι για την μείωση των δαπανών 
 • Συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών επιχειρήσεων
 • Συμπράξεις με ιδιώτες για κοινωνικές υπηρεσίες
 • Εξορθολογισμός δημοτικής περιουσίας 
 • Αύξηση εσόδων
Μισθοί 
 • Ειδικά μισθολόγια, προοδευτική μέση μείωση κατά 12%  
 • Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων)  
 • Κατάργηση δώρων εορτών και διακοπών δημοσίων υπαλλήλων  
 • Πρόσθετη εργασιακή εφεδρεία  
 • Κατάργηση αυτόματων προαγωγών σε στρατό και αστυνομία  
 • Μέτρα για τη τοπική αυτοδιοίκηση  
 • Εφαρμογή κοινού μισθολογίου για τις ΔΕΚΟ

Συντάξεις 
 • Προοδευτική μείωση σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις με ανώτατο πλαφόν  
 • Εξορθολογισμός εφάπαξ  
 • Μειώσεις συντάξεων ενστόλων λόγω της κατάργησης των αυτόματων προαγωγών  
 • Ξεκαθάρισμα των μη νόμιμων συντάξεων με ελέγχους  
 • Μείωση συντάξεων λόγω των παρεμβάσεων στα ειδικά μισθολόγια 
 • Αύξηση των ελάχιστων ημερομισθίων βασικής σύνταξης από 4.500 στα 6.000
Κοινωνικά επιδόματα
 • Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων  
 • Προσαρμογή επιδομάτων αναπηρίας  
 • Μείωση φοροαπαλλαγών  
 • Ιατρική επανεξέταση των δικαιούχων αναπηρίας  
 • Εξορθολογισμός επιδομάτων για ανασφάλιστους ηλικιωμένους  
 • ΕΚΑΣ μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών  
 • περιορισμός των επιδομάτων σε άγαμες θυγατέρες, εισοδηματικά κριτήρια 
 • Κατάργηση των ειδικών εποχιακών επιδομάτων ανεργίας  
 • Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας  
 • Εξορθολογισμός των οδοιπορικών για νεφροπαθείς  
 • Εισαγωγή στήριξης ανεργίας  
 • Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ  
 • Πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Υγεία
 • Μείωση στην φαρμακευτική δαπάνη  
 • Εισαγωγή - αύξηση συμμετοχής ασθενούς 
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ
 • Μείωση δαπανών νοσοκομείων 
 • Αύξηση της συνεισφοράς υγείας του ΟΓΑ
Αμυνα
 • Ακύρωση νέων συμβάσεων  
 • Κλείσιμο στρατοπέδων  
 • 30% μείωση των εισαγωγών σε ακαδημίες και των αξιωματούχων  
 • Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες
Παιδεία
 • Μείωση καταναλωτικών δαπανών  
 • Συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ  
 • Μείωση στις προμήθειες σχολείων  
 • Συγχώνευση των εποπτευόμενων μονάδων
 • Δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Μείωση προσωπικού σε ΑΕΠ και ΤΕΙ 
 • Μείωση των μεταβιβάσεων για καλλιτεχνικές και μουσικές μονάδες
Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ
 • Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ  
 • Πώληση ζημιογόνων περιφερειακών δραστηριοτήτων  
 • Αύξηση εσόδων 
 • Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα
Αύξηση αμοιβής για αγωγές

Δεν υπάρχουν σχόλια: