Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΥΤΟ ! 625 ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΝΘΗΜΕΡΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ;;‏Προσλήψεις ιατρών από τη ΜΚΟ «Ρηξικέλευθος»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΜΚΟ) «Ρηξικέλευθος», στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, θα προκηρύξει την πρόσληψη ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποχρεωτικά κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να ανταποκριθούν και ιατροί με ειδικότητες που δεν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: