Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/%CE%924%CE%93%CE%9F%CE%98-3%CE%A3%CE%9CΓ.Ν. ΡΟΔΟΥ                      273.299,00
Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΩ                   58.508,00
Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 50.795,00
ΚΡΑΤΙ.ΘΕΡ.Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 56.446,00

Δεν υπάρχουν σχόλια: