Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Περί λειτουργίας ΤΕΠ - Inter-Hospital Emergency‏


Αξιότιμο Δ.Σ. Ε.Ι.Ν.Ρ. κ' Κ.Υ.
Διαβάζοντας τις απόψεις σας ως προς την μελλοντική λειτουργία του ΤΕΠ,
στέκομαι στην 5η παράγραφο που αναφέρεται στην νοσηλεία
ενδο-νοσοκομειακών ασθενών όταν αυτοί παρουσιάσουν επείγον και κρίσιμο
για την ζωή τους πρόβλημα ενώ νοσηλεύονται ήδη σε κάποιο τμήμα ή
κλινική του νοσοκομείου. Την περίπτωση αυτή μάλιστα την χαρακτηρίζεται
ως Inter-Hospital Emergency.
Εκφράζω έντονα την αντίρρησή μου σε αυτό το σημείο γιατί
αντιλαμβάνεσθε λανθασμένα την έννοια του Inter-Hospital Emergency σε
αντιδιαστολή από το In-Hospital Emergency.
Δηλαδή την περίπτωση του Δια-Νοσοκομειακού Επείγοντος Περιστατικού από
την περίπτωση του Ενδο-Νοσοκομειακού Επείγοντος Περιστατικού.
Στην πρώτη περίπτωση (Inter-Hospital Emergency = Δια-Νοσοκομειακό
Επείγον) μιλάμε για περιστατικά που μεταφέρονται από άλλα μικρότερα
νοσοκομεία στο δικό μας και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση τα οποία
προφανώς και υποδέχεται το ΤΕΠ υποστηριζόμενο από τις αντίστοιχες
ιατρικές ειδικότητες ανάλογα με την φύση του περιστατικού. Τα
περιστατικά αυτά σωστά πρέπει να εκτιμηθούν και να σταθεροποιηθούν για
να οδηγηθούν στο κατάλληλο τμήμα για την τελική τους αντιμετώπιση (ΜΕΘ
- ΜΕΠΕ - Χειρουργείο κλπ)
Στην περίπτωση όμως του Ενδο-Νοσοκομειακού Επείγοντος λανθασμένα
προτείνεται η εμπλοκή του ΤΕΠ στην αντιμετώπιση, πολλώ δε μάλλον στην
νοσηλεία και παρακολούθηση κρίσιμων περιστατικών που ήδη νοσηλεύονται
σε κλινικές ή τμήματα του νοσοκομείου.
Τον ρόλο αυτό καλεί να παίξει αφενός η εξειδικευμένη ομάδα ΚΑΡΠΑ που
μπορεί να συνδράμει, αν συγκροτηθεί, το προσωπικό των διαφόρων
κλινικών ή τμημάτων που αντιμετωπίζουν επείγουσες και κρίσιμες
περιπτώσεις.
Η νοσηλεία τέτοιων περιστατικών αν δεν μπορεί να συνεχισθεί στο τμήμα
που ήδη νοσηλεύονται πρέπει να γίνεται σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας
ή Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας και όχι στη Μονάδα Βραχείας
Νοσηλείας και Παρακολούθησης του ΤΕΠ, όταν τέτοια μονάδα δημιουργηθεί.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλες τις ειδικότητες ότι το ΤΕΠ δεν
είναι για να βοηθά τμήματα και κλινικές αλλά ανθρώπους που
παρουσιάζουν επείγοντα προβλήματα υγείας. Το ΤΕΠ είναι αυτό που Ζητά
και Δέχεται την υποστήριξη και την βοήθεια άλλων τμημάτων
επιστρατεύοντας τις γνώσεις και τις επιδεξιότητες των διαφόρων
ιατρικών ειδικοτήτων.
Συντονίζει το ιατρικό προσωπικό για την καλύτερη και ταχύτερη
αντιμετώπιση και διεκπεραίωση επειγόντων και μη περιστατικών που
ζητούν ιατρική φροντίδα πρωτογενώς!
Συμπερασματικά: Εάν οραματίζεσθε την λειτουργία και την στελέχωση του
ΤΕΠ στο πλαίσιο της μελλοντικής λειτουργίας του Νοσοκομείου μην το
επιφορτίσετε με ρόλους και λειτουργίες που δεν του ανήκουν. Ενισχύστε
άμεσα και δυναμικά την στελέχωση του σε νοσηλευτικό και ιατρικό
προσωπικό, οργανώστε τον ιατρικό φάκελο στο ΤΕΠ και την γραμματειακή
υποστήριξη, κάντε το μικροβιολογικό - βιοχημικό να δίνει γρήγορα και
κατά προτεραιότητα τις απαντήσεις των εξετάσεων από το ΤΕΠ, κάντε το
Ακτινολογικό να συμμετέχει ενεργά στην διαγνωστική διαδικασία συνεχώς
και αδιαλείπτως, προκηρύξτε την θέση του Διευθυντή , και τις άλλες
θέσεις των επιμελητών λαμβάνοντας μέριμνα της ισοδύναμης συμμετοχής σε
ειδικότητες του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, λειτουργήστε το
Τμήμα Διαλογής, ενεργοποιήστε την κοινων9ική υπηρεσία και ενισχύστε το
Ψυχιατρικό Τμήμα και πολλά άλλα ων ουκ έστι αριθμός.....
Με εκτίμηση
Γερασκλής Αντώνης
Παθολόγος ΕΑ' - ΕΣΥ
Από το <<Ευνουχισμένο>> ΤΕΠ του Γ.Ν. Ρόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: