Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,66 δισ. ευρώ της διετίας 2013- 2014 περιλαμβάνει:
Το βασικό σενάριο για τα μέτρα των 11,66 δις ευρώ
 μέτραπερικοπές
2013- 2014
1
Αναδιάρθρωση Δημοσίου τομέα
2.045
 25% μείωση στις ελαστικές δαπάνες εκτός μισθών και ΠΔΕ
1.000
 25% μείωση στις λειτουργικές δαπάνες
250
 Εξορθολογισμός των υπερκοστολογήσεων έργων του ΠΔΕ
300
 Εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών
375
 Πλήρης εφαρμογή του σύζευξις
35
 Περικοπές στις αποδοχές των Βουλευτών και των πολιτικών
47
 50% μείωση στις αποδοχές των διευθυντών και γ. γραμματέων
21
 Κατάργηση επιτροπών και περικοπή ενοικίων
17
2
Τοπική Αυτοδοίκηση
580
 Μείωση των μεταβιβάσεων από το ΠΔΕ
100
 Μείωση των μεταβιβάσεων από τη κεντρική κυβέρνηση
112
 Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και συγκομιδής απορριμμάτων
63
 Ενιαία αρχή προμηθειών ανά δήμο και περιοχή
45
 Εσωτερικοί έλεγχοι για την μείωση των δαπανών
25
 Συγχώνευση και κατάργηση δημοτικών επιχειρήσεων
12
 Συμπράξεις με ιδιώτες για κοινωνικές υπηρεσίες
15
 Εξορθολογισμός δημοτικής περιουσίας
8
 Αύξηση εσόδων
200
3
Μισθοί
1.460
 Ειδικά μισθολόγια, προοδευτική μέση μείωση κατά 12%
360
 Εξορθολογισμός μισθολογικού κόστους (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων)
269
 Κατάργηση δώρων εορτών και διακοπών δημοσίων υπαλλήλων
320
 Πρόσθετη εργασιακή εφεδρεία
160
 Κατάργηση αυτόματων προαγωγών σε στρατό και αστυνομία
159
 Μέτρα για τη τοπική αυτοδιοίκηση
123
 Εφαρμογή κοινού μισθολογίου για τις ΔΕΚΟ
69
4
Συντάξεις
3.504
 Προοδευτική μείωση σε όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις με ανώτατο πλαφόν
2.319
 Εξορθολογισμός εφάπαξ
304
 Μειώσεις συντάξεων ενστόλων λόγω της κατάργησης των αυτόματων προαγωγών
300
 Ξεκαθάρισμα των μη νόμιμων συντάξεων με ελέγχους
346
 Μείωση συντάξεων λόγω των παρεμβάσεων στα ειδικά μισθολόγια
205
 Αύξηση των ελάχιστων ημερομισθίων για την βασική σύνταξη από 4.500 στα 6.000
30
5
Κοινωνικά επιδόματα
1.264
 Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων
425
 Προσαρμογή επιδομάτων αναπηρίας
302
 Μείωση φοροαπαλλαγών
200
 Ιατρική επανεξέταση των δικαιούχων αναπηρίας
95
 Εξορθολογισμός επιδομάτων για ανασφάλιστους ηλικιωμένους
74
 ΕΚΑΣ μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών
67
 περιορισμός των επιδομάτων σε άγαμες θυγατέρες, εισοδηματικά κριτήρια
52
 Κατάργηση των ειδικών εποχιακών επιδομάτων ανεργίας
40
 Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας
39
 Εξορθολογισμός των οδοιπορικών για νεφροπαθείς
50
 Εισαγωγή στήριξης ανεργίας
-35
 Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ
-25
 Πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
-20
6
Υγεία
1.471
 Μείωση στην φαρμακευτική δαπάνη
920
 Εισαγωγή - αύξηση συμμετοχής ασθενούς
120
 Μείωση λειτουργικών δαπανών ΕΟΠΥΥ
245
 Μείωση δαπανών νοσοκομείων
86
 Αύξηση της συνεισφοράς υγείας του ΟΓΑ
100
7
Αμυνα
517
 Ακύρωση νέων συμβάσεων
437
 Κλείσιμο στρατοπέδων
32
 30% μείωση των εισαγωγών σε ακαδημίες και των αξιωματούχων
13
 Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες
35
8
Παιδεία
377
 Μείωση καταναλωτικών δαπανών
50
 Συγχωνεύσεις ΤΕΙ και ΑΕΙ
23
 Μείωση στις προμήθειες σχολείων
18
 Συγχώνευση των εποπευόμενων μονάδων
137
 Δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές
36
 Μείωση προσωπικού σε ΑΕΠ και ΤΕΙ
13
 Μείωση των μεταβιβάσεων για καλλιτεχνικές και μουσικές μονάδες
100
9
Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ
332
 Αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ
286
 Πώληση ζημιογώνων περιφερειακών δραστηριοτήτων
5
 Αύξηση εσόδων
41
10
Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα
100
 Αύξηση αμοιβής για αγωγές
100

Δεν υπάρχουν σχόλια: