Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Ρόδου και ΚΥ στις 17/8/2012


Αγαπητοί συνάδελφοι το τελευταίο έτος βιώνουμε τη στοχευόμενη συνεχή υποβάθμιση  του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την απαξίωση των λειτουργών του και τα δύο θύματα μιας αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής, όπου το υποκείμενο άνθρωπος έχει αντικατασταθεί από την λέξη περικοπή. Το τελευταίο ευφυολόγημα, απόδειξη της τραγικής υποβάθμισης των δημόσιων δομών υγείας, είναι η ανακοίνωση του νέου τρόπου εφημέρευσης, όπου το ασφαλές πλαίσιο εφημέρευσης αντικαθίσταται από τις περιβόητες περικοπές-αναστολή εφημεριών για κάποιες ειδικότητες και μάλιστα με αναδρομική ισχύ καταργώντας κάθε ασφάλεια, και περιορίζοντας σημαντικά την χορήγηση ειδικότητας όπου αυτή δίδεται πλήρης στους ειδικευόμενους. Η ηγεσία του υπουργείου έχει δώσει εντολές στους Διοικητές των μονάδων υγείας για περιορισμό των εφημεριών βάση των εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας έχει δώσει εντολή να κοπούν οι εφημερίες από ειδικότητες που δεν είναι αναγκαίες.
Το πρώτο θύμα οι εφημερίες των τμημάτων παθολογοανατομικού, ενδοσκοπικού και κυτταρολογικού στο Ιπποκράτειο Αθηνών. Έτσι οι διορισμένοι-κομματικοί φίλοι ως απόλυτοι γνώστες του νοσοκομειακού management  με την εξουσία του Διοικητή ήδη αποφασίζουν ότι η τάδε ειδικότητα είναι αναγκαία και η άλλη μη αναγκαία. Βέβαια αν είναι να εξυπηρετήσουνε κάποιον άλλο φίλο τα τηλέφωνα της μη αναγκαίας ειδικότητας χτυπάνε σαν καμπάνες.
Οι σοφότεροι από αυτούς θα ζητήσουν την γνωμοδότηση των θεσμικών οργάνων του νοσοκομείου το οποίο διοικούν. Στην περίπτωση του νοσοκομείου μας τα θεσμικά αυτά όργανα όπως το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι σε φάση εκλογής. Καλούμαι το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας καθώς και τον Διοικητή να μην ανακαλέσουν το υπάρχων πλαίσιο εφημέρευσης πού είναι οριακά ασφαλές δημιουργώντας ιατρούς πολλών "ταχυτήτων". Ας μην ξεχνάνε ότι εκτός από τον νέο Διοικητή όλοι οι υπόλοιποι σε παρελθόντα χρόνο αποφάσισαν ότι το Γ.Ν. Ρόδου εφημερεύει με οριακή ασφάλεια με το υπάρχων πλαίσιο. Επίσης τους υπενθυμίζουμε ότι το πλαίσιο εφημέρευσης ακολουθεί τις ανάγκες των ασθενών και την νησιωτικότητα του νοσοκομείου μας και όχι τα οικονομικά πλαίσια της τρόικας ούτε τα συμφέροντα ημών. Όχι σε οριζόντιες περικοπές. Αντί αυτών καλούμε τους προαναφερθέντες να εφαρμόσουν επιτέλους τον νόμο 2889/02-03-2001  για την δημιουργία αυτοτελούς αυτόνομου   Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) αφήνοντας πίσω δυσκαμψίες ετών καθώς ένα τέτοιο τμήμα:  
α) υποδέχεται, διαγιγνώσκει και προβαίνει σε άμεση διαλογή (triage) με κριτήριο την βαρύτητα των προσερχόμενων ασθενών,
β) παρέχει άμεση πολυδύναμη και υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε Επείγουσες Περιπτώσεις πασχόντων από οξείες ή απειλητικές καταστάσεις για τη ζωή,
γ) νοσηλεύει σε δικούς του χώρους:
ασθενείς των οποίων το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε λίγες ώρες χωρίς την ανάγκη εισαγωγής στο Νοσοκομείο,
αμφίβολες περιπτώσεις ως προς την διάγνωση, έως ότου διευκρινισθεί και αποφασισθεί η περαιτέρω πορεία τους,
αντιμετωπίζει ασθενείς που χρειάζονται άμεση και προωθημένη αντιμετώπιση (π.χ.μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, καρδιακό monitoring, αιμοδυναμική υποστήριξη) μεδικά του μέσα στους δικούς του χώρους έως ότου ο ασθενής οδηγηθεί στη συνέχεια στοανάλογο τμήμα,
δ) προβαίνει σε διαχωρισμό των περιστατικών που κρίνονται ότι έχουν ανάγκη νοσηλείας, επιλέγοντας την αρμόζουσα ειδικότητα και ενημερώνει το τμήμα στο οποίο θα νοσηλευθούν,
ε) σε πλήρη ανάπτυξη το Τ.Ε.Π. νοσηλεύει περιστατικά από τους ήδη νοσηλευόμενους των Κλινικών του Νοσοκομείου τα οποία διακομίζονται όταν κατά την διάρκεια της νοσηλείας των εμφανίζουν οποιαδήποτε αιφνίδια απειλητική για τις ζωτικές τους λειτουργίες κατάσταση (inter-Hospital Emergency).
Η νοσηλεία τους διαρκεί έως ότου σταθεροποιηθούν οι ασθενείς και επαναποδοθούν στο Τμήμα τους.
H Ενδονοσοκομειακή Επείγουσα Φροντίδα είχε σαν εμφανές αποτέλεσμα στις χώρες όπου εφαρμόστηκε:
1. να ελαττώνονται οι ανάγκες σε αριθμό εφημερευόντων ιατρών και νοσηλευτικό προσωπικό στα κοινά νοσηλευτικά τμήματα
2. να μη αποδιοργανώνεται η λειτουργία των Τμημάτων για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης οξείας εκτροπής ενός ασθενούς σε βάρος των υπολοίπων νοσηλευομένων.
3. να εξασφαλίζεται η σωστή αντιμετώπιση του πάσχοντα λόγω υπάρξεως της ετοιμότητας και οργάνωσης για την αντιμετώπιση του Επείγοντος.

Αυτή είναι μία από τις άποψεις του Δ.Σ της Ε.Ι.Ν.Ρ κ' Κ.Υ. ως προς την μελλοντική μορφή-λειτουργία του νοσοκομείου μας η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με το εφημεριακό καθεστώς που τόσο απασχολεί. Ας γίνει επιτέλους η αρχή και σε αυτό ας βοηθήσουν όλοι.

1 σχόλιο:

Gerasklis Anthony, MD είπε...

Αξιότιμο Δ.Σ. Ε.Ι.Ν.Ρ. κ’ Κ.Υ.
Διαβάζοντας τις απόψεις σας ως προς την μελλοντική λειτουργία του ΤΕΠ, στέκομαι στην 5η παράγραφο που αναφέρεται στην νοσηλεία ενδο-νοσοκομειακών ασθενών όταν αυτοί παρουσιάσουν επείγον και κρίσιμο για την ζωή τους πρόβλημα ενώ νοσηλεύονται ήδη σε κάποιο τμήμα ή κλινική του νοσοκομείου. Την περίπτωση αυτή μάλιστα την χαρακτηρίζεται ως Inter-Hospital Emergency.
Εκφράζω έντονα την αντίρρησή μου σε αυτό το σημείο γιατί αντιλαμβάνεσθε λανθασμένα την έννοια του Inter-Hospital Emergency σε αντιδιαστολή από το In-Hospital Emergency.
Δηλαδή την περίπτωση του Δια-Νοσοκομειακού Επείγοντος Περιστατικού από την περίπτωση του Ενδο-Νοσοκομειακού Επείγοντος Περιστατικού.
Στην πρώτη περίπτωση (Inter-Hospital Emergency = Δια-Νοσοκομειακό Επείγον) μιλάμε για περιστατικά που μεταφέρονται από άλλα μικρότερα νοσοκομεία στο δικό μας και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση τα οποία προφανώς και υποδέχεται το ΤΕΠ υποστηριζόμενο από τις αντίστοιχες ιατρικές ειδικότητες ανάλογα με την φύση του περιστατικού. Τα περιστατικά αυτά σωστά πρέπει να εκτιμηθούν και να σταθεροποιηθούν για να οδηγηθούν στο κατάλληλο τμήμα για την τελική τους αντιμετώπιση (ΜΕΘ – ΜΕΠΕ – Χειρουργείο κλπ)
Στην περίπτωση όμως του Ενδο-Νοσοκομειακού Επείγοντος λανθασμένα προτείνεται η εμπλοκή του ΤΕΠ στην αντιμετώπιση, πολλώ δε μάλλον στην νοσηλεία και παρακολούθηση κρίσιμων περιστατικών που ήδη νοσηλεύονται σε κλινικές ή τμήματα του νοσοκομείου.
Τον ρόλο αυτό καλεί να παίξει αφενός η εξειδικευμένη ομάδα ΚΑΡΠΑ που μπορεί να συνδράμει, αν συγκροτηθεί, το προσωπικό των διαφόρων κλινικών ή τμημάτων που αντιμετωπίζουν επείγουσες και κρίσιμες περιπτώσεις.
Η νοσηλεία τέτοιων περιστατικών αν δεν μπορεί να συνεχισθεί στο τμήμα που ήδη νοσηλεύονται πρέπει να γίνεται σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας ή Εντατικής Παρακολούθησης και Θεραπείας και όχι στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και Παρακολούθησης του ΤΕΠ, όταν τέτοια μονάδα δημιουργηθεί.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλες τις ειδικότητες ότι το ΤΕΠ δεν είναι για να βοηθά τμήματα και κλινικές αλλά ανθρώπους που παρουσιάζουν επείγοντα προβλήματα υγείας. Το ΤΕΠ είναι αυτό που Ζητά και Δέχεται την υποστήριξη και την βοήθεια άλλων τμημάτων επιστρατεύοντας τις γνώσεις και τις επιδεξιότητες των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.
Συντονίζει το ιατρικό προσωπικό για την καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση και διεκπεραίωση επειγόντων και μη περιστατικών που ζητούν ιατρική φροντίδα πρωτογενώς!
Συμπερασματικά: Εάν οραματίζεσθε την λειτουργία και την στελέχωση του ΤΕΠ στο πλαίσιο της μελλοντικής λειτουργίας του Νοσοκομείου μην το επιφορτίσετε με ρόλους και λειτουργίες που δεν του ανήκουν. Ενισχύστε άμεσα και δυναμικά την στελέχωση του σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, οργανώστε τον ιατρικό φάκελο στο ΤΕΠ και την γραμματειακή υποστήριξη, κάντε το μικροβιολογικό – βιοχημικό να δίνει γρήγορα και κατά προτεραιότητα τις απαντήσεις των εξετάσεων από το ΤΕΠ, κάντε το Ακτινολογικό να συμμετέχει ενεργά στην διαγνωστική διαδικασία συνεχώς και αδιαλείπτως, προκηρύξτε την θέση του Διευθυντή , και τις άλλες θέσεις των επιμελητών λαμβάνοντας μέριμνα της ισοδύναμης συμμετοχής σε ειδικότητες του παθολογικού και χειρουργικού τομέα, λειτουργήστε το Τμήμα Διαλογής, ενεργοποιήστε την κοινων9ική υπηρεσία και ενισχύστε το Ψυχιατρικό Τμήμα και πολλά άλλα ων ουκ έστι αριθμός…..

Με εκτίμηση

Γερασκλής Αντώνης
Παθολόγος ΕΑ’ – ΕΣΥ
Από το «Ευνουχισμένο» ΤΕΠ του Γ.Ν. Ρόδου