Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Το έγγραφο της ντροπής !!!!!!!


Το πλήρες κείμενο της γερμανικής πρότασης έχει ως εξής:

Διαβεβαίωση συμμόρφωσης στο 2ο ελληνικό πρόγραμμα

Ι. Προϊστορία του ζητήματος (background)
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τρόικας, η Ελλάδα απέτυχε πιθανότατα σε όλους τους στόχους-«κλειδιά» του προγράμματος πάλι το 2011. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού δεν μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επομένως, η Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη συμμόρφωσή της με το πρόγραμμα στο μέλλον ώστε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της έναντι των δανειστών της. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευρωζώνη δεν θα μπορεί να εγκρίνει τις εγγυήσεις για το 2ο ελληνικό πρόγραμμα.

ΙΙ. Πρόταση για τη βελτίωση της συμμόρφωσης
Για να βελτιωθεί η συμμόρφωση στο 2ο πρόγραμμα, το νέο Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) θα πρέπει να περιέχει δύο καινοτόμα θεσμικά στοιχεία επί των οποίων θα πρέπει να δεσμευθεί η Ελλάδα. Θα αποτελέσουν περαιτέρω προκαταρκτικές πράξεις (prior actions) για το 2ο πρόγραμμα. Μόνο αν και όταν εφαρμοστούν θα μπορέσει να ξεκινήσει το πρόγραμμα:

1. Απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους
Η Ελλάδα θα πρέπει να δεσμευθεί νομικά να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη μελλοντική εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτή η δέσμευση θα πρέπει να υιοθετηθεί νομικά από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα κρατικά έσοδα θα χρησιμοποιούνται πρώτα και πάνω απ' όλα για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνον όσα απομένουν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρωτογενείς δαπάνες. Αυτό θα προσφέρει στους ιδιώτες και στους δημόσιους δανειστές τη διασφάλιση ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της μετά το PSI και θα επηρεάσει θετικά την πρόσβαση στις αγορές. Η de facto εξάλειψη της πιθανότητας χρεοκοπίας θα κάνει πιο αξιόπιστη την απειλή της μη αποδέσμευσης της δόσης του 2ου ελληνικού προγράμματος. Αν μια μελλοντική δόση δεν αποδεσμευθεί, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να απειλήσει τους δανειστές της με χρεοκοπία, αλλά αντίθετα θα πρέπει να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στις πρωτογενείς δαπάνες ως τη μόνη πιθανή συνέπεια κάθε μη αποδέσμευσης.

2. Μεταφορά εθνικής κυριαρχίας επί του προϋπολογισμού
Η δημοσιονομική σταθεροποίηση πρέπει να τεθεί υπό ένα αυστηρό σύστημα επιτροπείας (steering) και ελέγχου. Δεδομένης της ως σήμερα απογοητευτικής συμμόρφωσης, η Ελλάδα θα πρέπει να αποδεχθεί τη μεταφορά της δημοσιονομικής κυριαρχίας της σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ορισμένη χρονική περίοδο. Ενας επίτροπος επί του προϋπολογισμού θα πρέπει να οριστεί από το Eurogroup με την ευθύνη της διασφάλισης του ελέγχου επί του προϋπολογισμού. Πρέπει να έχει την εξουσία α) να εφαρμόζει ένα συγκεντρωτικό σύστημα αναφοράς και επιτήρησης που θα καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς δαπανών του ελληνικού προϋπολογισμού, β) να ασκεί βέτο σε αποφάσεις που δεν ευθυγραμμίζονται με τους δημοσιονομικούς στόχους που θέτει η τρόικα και γ) να μπορεί να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον κανόνα που αναφέρθηκε προηγουμένως για την προτεραιότητα της εξυπηρέτησης του χρέους.

Η νέα θεσμική προσέγγιση για τον έλεγχο αυτόν θα μπορούσε να λάβει την ακόλουθη μορφή στο MoU: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η οποία επιβεβαιώνεται από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας επίτροπος επί του προϋπολογισμού θα διορίζεται από το Eurogroup. Ο επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες επιτήρησης επί των δημοσίων δαπανών και δικαίωμα βέτο επί αποφάσεων που δεν ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό και με τον κανόνα που δίνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους». Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο νέος μηχανισμός επιτήρησης θα ενσωματωθεί πλήρως στην εθνική έννομη τάξη, κατά προτίμηση μέσω συνταγματικής αναθεώρησης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: