Παρασκευή 30 Μαΐου 2008

Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Υγείας - Οικονομικών και Σχόλια

Μετά τη συνάντηση Αβραμόουλου - Αλογοσκούφη, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου απο το Υπουργείο Υγείας:

"Εξειδικεύθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την πρόσφατη σύσκεψη (19 Μαΐου 2008) των Υπουργών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και Δημήτρη Αβραμόπουλου και με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα, σχετικά με την προσαρμογή στην Κοινοτική Οδηγία του νέου ωραρίου των νοσοκομειακών γιατρών.

Σύμφωνα με την Οδηγία, το ωράριο πρέπει στην παρούσα φάση να διαμορφωθεί σε 56 ώρες για τους ειδικευόμενους και σε 48 ώρες για τους ειδικευμένους γιατρούς, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών από τις εφημερίες.
Ειδικότερα, οι αποφάσεις αφορούν τα εξής:

 1. Την πρόσληψη 4.500 γιατρών έως το τέλος του 2009, ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή προσαρμογή του νέου ωραρίου.
 2. Την αναπροσαρμογή του ωραρίου των νοσοκομειακών γιατρών, με τη μείωση κατά μια ώρα του τακτικού πρωινού ωραρίου και την παράλληλη δυνατότητα μιας ημέρας ημερανάπαυσης μετά την 24ωρη εφημερία αργίας.
 3. Την επαναπροσαρμογή της φορολογίας των εφημεριών με τον ειδικό φορολογικό συντελεστή.
 4. Το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης για τους νοσοκομειακούς γιατρούς.
 5. Την αναπροσαρμογή του συστήματος οργάνωσης της ιατρικής υπηρεσίας, ώστε να απελευθερωθεί προς τα πάνω η εξέλιξη των γιατρών, διαμέσου του πολυδιευθυντικού συστήματος.
 6. Την αναπροσαρμογή των σημερινών συνολικών αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών τους.
 7. Τη σύναψη Ειδικής Κλαδικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των νοσοκομειακών γιατρών που εκπροσωπούνται από την ΟΕΝΓΕ, σε εκπλήρωση των προβλεπομένων από την Κοινοτική Οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται στην Ειδική Κλαδική Συμφωνία θα κυρωθούν με νόμο από τη Βουλή.


ΣΧΟΛΙΑ:

 1. Για την πρόσληψη των 4500 γιατρών (ειδικών και ειδικευομένων), τα κονδύλια (10.000.000 ευρώ) για το 2008 μόλις που επαρκούν για την πρόσληψη περίπου 700 γιατρών. Αναμένεται επομένως γενναία αύξηση των επιχορηγήσεων προς το Υπουργείο Υγείας (50.000.000 ευρώ επιπλέον περίπου) και με δεδομένο οτι το συνολικό ύψος των εφημεριών θα παραμείνει σταθερό.
 2. Η κατά μία ώρα μείωση του ωραρίου, αυτόματα σημαίνει και αύξηση κατά μία ώρα των εφημεριών. Η παροχή ανάπαυσης μετά από εφημερία αργίας (Σάββατο - Κυριακή - Αργίες) καθόλου δεν απαλλάσσει τον γιατρό από από το να συνεχίσει να δουλεύει 31 ώρες συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, έστω και αν προέρχεται από εφημερία.
 3. Όσον αφορά την αναπροσαρμογή της φορολογίας των εφημεριών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν οτι οι γιατροί είναι οι μοναδικοί στο δημόσιο τομέα που αμοίβονται τις εφημερίες με ειδικό συντελεστή (φτήνιας) σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους που αμοίβονται με καθεστώς υπερωριών μαζί με όλους τους συντελεστές (25%, 50%, 75% κλπ). Αν υποτεθεί οτι η εφημερία του Διευθυντή φτάνει στα 11 ευρώ περίπου μικτά την ώρα, φανταστείτε τι συμβαίνει με τις υπόλοιπες βαθμίδες. Και εδώ πολιτική φοροαπαλλαγής με σχεδόν μηδαμινά συνολικά οφέλη.
 4. Το αφορολόγητο του επιδόματος βιβλιοθήκης. Και εδώ όχι άμεση καταβολή χρημάτων, αλλά φοροαπαλλακτική λογιστική. Συνολικό όφελος περίπου 1500 ευρώ το χρόνο κατά μέσο όρο (125 ευρώ το μήνα, λιγότερα κια από το επίδομα των 175 ευρώ που θα έπρεπε να λαμβάνουμε).
 5. Πολυδιευθυντικό σύστημα. Σύμφωνη άποψη. Αναμένεται όμως το πλαίσιο εξέλιξης της διαδικασίας, οι κανόνες λειτουργίας του κλπ.
 6. Αναφέρεται κατά λέξη: "Την αναπροσαρμογή των σημερινών συνολικών αποδοχών των γιατρών του ΕΣΥ, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ωράριο εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών τους". Δεν αναφέρεται όμως η μαγική λέξη αύξηση των αποδοχών τους . Δεν αναφέρεται η σύσταση νέου μισθολογίου με τον ελάχιστο βασικό μισθό 1600 ευρώ καθαρά για τον ειδικευόμενο. Δεν αναφέρεται πουθενά η κατάργηση του πλαφόν του αρεοπαγίτη, παρά το γεγονός οτι οι αμοιβές των δικαστικών, που αρχικά βασίστηκαν πάνω στο μισθολόγιο του ΕΣΥ, έχουν εκτιναχθεί και απέχουν πολύ από τον σημερινό μισθό των γιατρών που παραμένει καθηλωμένος επί ιά δεκαετία.
 7. Σύναψη Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας: Να υπογραφεί συμφωνούν όλοι. Με ποιά όμως κριτήρια και με ποιούς όρους. Αν υποτεθεί οτι το περιεχόμενο του δελτίου τύπου, αποτελεί και την βασική πρόταση του Υπουργείου, τότε πιστεύουμε οτι δεν υπάρχει αρκετό απόθεμα προσέγγισης. Αν δεν συζητηθούν και ληφθούν υπόψιν, η κατάργηση του πλαφόν, η θέσπιση του βασικού μισθού ειδικευομένου στα 1600 ευρώ καθαρά, αν οι εφημερίες δεν υπολογίζονται και αμείβονται σαν υπερωρίες όπως σε όλο το δημόσιο τομέα, αν η ανάπαυση μετά από εφημερία δεν καθιερωθεί, αν δεν ξεκαθαρίσει ποιές εφημερίες φορολογούνται και πόσο, πιστεύουμε οτι η συμφωνία για Κλαδική Σύμβαση Εργασίας δεν θα είναι εφικτή.

Επομένως η έκφραση γνώμης και άποψης απο τους εκπροσώπους στο Συνέδριο, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη, σοβαρή, τεκμηριωμένη, απαλλαγμένη από κομματικά βαρίδια και εξαρτήσεις, βασισμένη στην διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ανταποδοτικότητας της ιατρικής εργασίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας και προπάντων βασισμένη σε πλάνο και βάθος διεκδίκησης. Είναι πιστεύουμε. ίσως η τελευταία ευκαιρία κατοχύρωσης της εργασίας μας, των συνθηκών της και της αναγνώρισης των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Αν με ευθύνη δικιά μας, δεν κατοχυρώσουμε τις μέχρι τώρα διεκδικήσεις μας, αν πάνω από το συλλογικό συμφέρον τοποθετηθούν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα, αν δεν αξιοποιηθεί η κινητοποίηση και η διεκδίκηση των προηγουμένων μηνών, τότε το τέλος του ΕΣΥ και το δικό μας δεν απέχει και πάρα πολύ. Και έχουμε χρέος, απέναντι σε συναδέλφους που αποχωρούν και σε συναδέλφους που μόλις τώρα μπαίνουν στο θαυμαστο κόσμο της Υγείας και του ΕΣΥ, να απαιτήσουμε και να επιτύχουμε τα αυτονόητα.

Τρίτη 20 Μαΐου 2008

Οι μισθοί των γιατρών ΕΣΥ για το 2008 - Στο τέλος θα τους χρωστάμε κιόλας ....

Ιδού ο πίνακας με τους νέους μισθούς των γιατρών του ΕΣΥ για το 2008, όπως θα τους καταθέσει ο Υπουργός Οικονομίας. Οι ελπίδες όλων μας δικαιώθηκαν και είμαστε ευγνώμονες για τις γενναίες αυξήσεις των γιατρών του ΕΣΥ, που πραγματικά υπερβαίνουν τις προσδοκίες μας. Διαβάστε συγκεκριμένα και θαυμάστε:

 • Διευθυντής ΕΣΥ : 1652 ευρώ και από 1/10/2008 1684 ευρώ (αύξηση 32 ευρώ)
 • Επιμελητής Α: 1416 ευρώ και από 1/10/2008 1444 ευρώ (αύξηση 28 ευρώ)
 • Επιμελητής Β: 1180 ευρώ και από 1/10/2008 1203 ευρώ (αύξηση 23 ευρώ)
 • Ειδικευόμενος: 826 ευρώ και από 1/10/2008 842 ευρώ (αύξηση 16 ευρώ)

Και όλα αυτά μεικτά, για να μην ξεχνιώμαστε. Και βγήκαν και τα καινούργια ωρομίσθια. Άλλη ευχάριστη έκπληξη. Ακούστε και δείτε:

Ωρομίσθιο από 1/1/2008

ΕΠΙΜ Γ 4,87
ΕΠΙΜ Β 6,96
ΕΠΙΜ Α 8,35 ΔΝΤΗΣ 9,75

Και για να μην πάρουν και τα μυαλά μας αέρα, τα ποσά είναι μεικτά.

Παρά τη συμπάθειά μας για όλα τα επαγγέλματα, μήπως μπορείτε να μας συστήσετε ένα υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, καθαρίστρια, ανειδίκευτο εργάτη, συλλέκτη φραουλών και πορτοκαλιών που να παίρνει από 4,87 - 9,75 ευρώ μεικτά, ήτοι από 3,20 - 5,6 καθαρά την ώρα για ώρα ανάγκης;

Τώρα γελάς ή κλαίς; Μάλλον πρέπει να χασκογελάμε. Ρε παιδιά μήπως είμαστε ή μας περνάνε για μακάκες;

Δευτέρα 19 Μαΐου 2008

Συνεργασία με τον υπουργό Υγείας είχε το απόγευμα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Συνεργασία με τον υπουργό Υγείας είχε το απόγευμα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της προσαρμογής στη σχετική κοινοτική Οδηγία του νέου ωραρίου για τους ειδικευόμενους και τους ειδικευμένους γιατρούς και η διαμόρφωση του συνολικού χρόνου εργασίας (τακτικό ωράριο και υπερωρίες εφημεριών) σε 56 ώρες και σε 48 ώρες εβδομαδιαίως για τους ειδικευόμενους και τους ειδικευμένους γιατρούς αντίστοιχα. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης για την ενίσχυση με 4.500 προσλήψεις του αριθμού των νοσοκομειακών γιατρών. Έγινε, επίσης, επεξεργασία του Σχεδίου Ειδικής Κλαδικής Συμφωνίας, με βάση τη σχετική κοινοτική Οδηγία, το οποίο θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογή του μισθολογίου των νοσοκομειακών γιατρών.

Τρίτη 13 Μαΐου 2008

Νοσηλευτές λάστιχο . Και τώρα τι;

Πριν δυο μήνες είχαμε αναφερθεί στη περίπτωση νοσηλευτών που είχαν προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Νοσοκομείο Ρόδου με οικονομική κάλυψη του Δήμου Ρόδου.(Διαβάστε εδώ , εδώ και εδώ σχετικά).Ε, λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και έχουν γίνει μπαλάκι ανάμεσα στο Νοσοκομείο της Ρόδου και το Δήμο της Ρόδου για να μπορέσουν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων "Ροδιακή" και "Πρόοδος".

Είχαμε έγκαιρα επισημάνει, το αβέβαιο αυτής της πρωτοβουλίας, είχαμε αναδείξει την αναποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και το "εμβαλωματικό" της συγκεκριμένης διαδικασίας. Δυστυχώς η επαλήθευση δεν άργησε να έλθει. Μετά την ομηρία των συγκεκριμένων νοσηλευτών ακολουθεί η ομηρία των ασθενών και των κλινικών.

Πάντα μιλάμε για οριστικές λύσεις, πάντα μιλάμε για μόνιμη λύση αλλά οι αρμόδιοι έχουν άλλες προτεραιότητες. Ας τους φωτίσει ο Θεός.

Δευτέρα 5 Μαΐου 2008

Έκτακτο Συνέδριο Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ίσως η τελευταία ευκαιρία

Αποφασίστηκε στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο, ότι το έκτακτο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Ιουνίου στην Αθήνα.
Συνέδριο που αποφασίστηκε κάτω απο την πίεση χιλιάδων νοσοκομειακών γιατρών, που βάζουν την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία τους πάνω από σκοπιμότητες και παράδρομους σκοτεινούς.

Είναι η ευκαιρία για όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς να δείξουν οτι η μεγαλύτερη ίσως κινητοποίηση μέχρι τώρα, το περασμένο δίμηνο, είναι ένα μήνυμα θέλησης για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και όχι προνομίων, ένα μήνυμα απαξίωσης και κατάργησης τη ομηρίας του συνόλου των νοσοκομειακών γιατρών.

Είναι η ευκαιρία να αποδειχτούν πράγματα και καταστάσεις, να απαξιωθούν πρακτικές και συνομολογήσεις, να αντιπαρατεθούν η πραγματική υγεία και η κατευθυνόμενη και καθοδηγούμενη υγεία.

Είναι η ευκαιρία, η τελευταία ίσως, για όλους εκείνους που με συγκαιριακές και "παρά φύσιν συμμαχίες" να επανακτήσουν κάτι από την αξιοπιστία και την συναδεφικότητά τους.

Είναι η τελευταία ευκαιρία ίσως, να αποκτήσουμε φωνή συνετή, φρόνιμη, διεκδικητική και προπάντων αξιόπιστη.