Συνάντηση με τον Ευρωπαίο επίτροπο Υγείας Βιτένις Αντριουκάιτις (φωτό αριστερά), ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (UEHP).
Το αίτημα υποβλήθηκε με επιστολή που έστειλε μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολ Γκαράσους (φωτό δεξιά) και η γενική γραμματέας Ιλάρια Γκιανίκο.
Η Ένωση έχει ιδρυθεί το 1971. Καλύπτει 17 χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5.000 ιδιωτικά νοσοκομεία.
Οι τρεις βασικές της αρχές είναι η ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας, η ποιότητα και η ισότητα στις παροχές για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών έγινε στη Σόφια και ήταν αφιερωμένη στην καινοτομία και στην κινητικότητα των ασθενών μεταξύ των χωρών. Σκοπός της ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες για ποιοτική φροντίδα Υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση ζητεί νέα συνάντηση με τον επίτροπο, προκειμένου να παρουσιαστούν οι προτεραιότητές της και να εξεταστούν συγκεκριμένα ζητήματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:
Η θέση των ιδιωτικών κλινικών στην Ευρώπη, που καλύπτουν το 20% της συνολικής αγοράς. Η Ένωση εισηγείται την ελευθερία κίνησης των ασθενών από χώρα σε χώρα, με σκοπό την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών.
Η Ένωση είναι υπέρ της διασφάλισης της βιωσιμότητας των δημόσιων συστημάτων Υγείας στην Ευρώπη, όπως προτάθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων (Expert Panel on Effective ways of investing in Health, EXPH).
Σκοπός της Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών είναι να υπάρξει μία εναλλακτική λύση για τους Ευρωπαίους ασθενείς.

Συμπληρωματικό

Στις θέσεις τους περιλαμβάνεται η άποψη πως οι ιδιωτικές κλινικές μπορούν να αποτελέσουν ένα συμπληρωματικό σύστημα προς το δημόσιο, ώστε να προωθείται ο υγιής ανταγωνισμός και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.
Οι Ευρωπαίοι κλινικάρχες υπογραμμίζουν ότι είναι εφικτός ο στόχος να παρέχεται νοσηλεία υψηλής ποιότητας, με ελεγχόμενο κόστος.
Για να επιτευχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προτείνουν να διαμορφωθούν κοινοί κανόνες λειτουργίας, με ορθολογική διάθεση των υπαρχόντων πόρων.