Πέμπτη 30 Απριλίου 2009

Ενημερωτικό Σημείωμα 30/4/2009

1. Από την μέχρι σήμερα ενημέρωσή μας από το αρμόδιο γραφείο της ΥΔΕ (Υπηρεσία Δημοσίων Εξόδων) της Νομαρχίας, μας έγινε γνωστό ότι δεν έχει παραληφθεί κανένα έγγραφο κατανομής των κονδυλίων εφημεριών για το νοσοκομείο Ρόδου. Να σημειωθεί ότι, η δημοσίευση των κονδυλίων εφημεριών στο ΦΕΚ, δεν συνεπάγεται και αυτόματη πληρωμή των εφημεριών. Για να καταβληθούν οι εφημερίες θα πρέπει τα ανάλογα κονδύλια να πιστωθούν στους αντίστοιχους κωδικούς των νοσοκομείων και να αποσταλούν στην Περιφέρεια για κοινοποίηση στις αρμόδιες κατά τόπους ΥΔΕ, Νομαρχίες και επιτρόπους. Σε δύο νοσοκομεία (Ιωάννινα και Πάτρα) όπου έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα, παρατηρείται πίστωση μόνο του 45% των κονδυλίων πρώτου 4μήνου 2009, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η καταβολή μόνο των εφημεριών Ιανουαρίου 2009.
2. Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι δεν έχει εκλείψει ο λόγος κήρυξης της επίσχεσης εργασίας και κατά συνέπεια και η ανάγκη σύγκλισης γενικής συνέλευσης. Η Επίσχεση εργασίας συνεχίζεται μέχρι και την εκπλήρωση των όρων που έθεσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/4/2009. Επίσης παρακαλούνται οι συνάδελφοι, να τηρήσουν το πρόγραμμα της επίσχεσης εργασίας, χωρίς όμως να παραβλέψουν και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν για την ασφάλεια και διεκπεραίωση των ΕΚΤΑΚΤΩΝ και ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.
3. Η δική μας πληροφόρηση είναι ο από 27/5/2009, θα αρχίσει η καταβολή μισθοδοσίας σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο και με τον υπολογισμό των αναδρομικών διαφορών από 1/1/2009.
4. Να σημειωθεί ότι: α) Το αυξημένο επίδομα για τους ειδικευόμενους θα αρχίσει να υπολογίζεται από 11/3/2009 , ημέρα δημοσίευσης του Νόμου 3754. Επίσης η φορολόγηση όλων των εφημεριών με 20%, αντί πέραν των δύο (2), όπως ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο, θα εφαρμόζεται επίσης από 11/3/2009 και δεν υπολογίζεται στα αναδρομικά. Η αύξηση κατά μία (1) ώρα των εφημεριών, που προκύπτει από την καθιέρωση του καθημερινού 7ώρου εργασίας, θα αρχίσει και αυτή να εφαρμόζεται από 11/3/2009, με συνέπεια το μη υπολογισμό της για την καταβολή αναδρομικών στις εφημερίες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009.
5. Όσον αφορά το πλαφόν και την αύξησή του στο σημερινό πλαφόν αεροπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσία (Σύμβουλος), δεν υπάρχει καμιά νέα εγκύκλιος και ενημέρωση.
6. Έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για την συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης – αναβάθμισης, των Επιμελητών Β’-Α’ και Αναπληρωτών Διευθυντών, με έναρξη της διαδικασίας την 14/4/2009 και πέρας την 31/6/2009. Το σχετικό ΦΕΚ του νέου νόμου 3754/2009 μπορούν οι συνάδελφοι να το προμηθευτούν από το φωτοτυπικό γραφείο του νοσοκομείου.

Τρίτη 21 Απριλίου 2009

Ενημερωτικό Σημείωμα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ρόδος 21/4/2009
Συνάδελφοι,
Με συνεχιζόμενη την επίσχεση εργασίας από 13-4-2009, σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω εξελίξεις που έχουν σχέση με την εξέλιξη τόσο στα μισθολογικά θέματα όσο και στην εφαρμογή του Νόμου 3754/09 που αφορά την Κλαδική Συμφωνία.
1. Δημοσιεύθηκε στη εφημερίδα της κυβερνήσεως, ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 681/13 Απριλίου 2009, η κατανομή κονδυλίων για τις εφημερίες 1ου Τετραμήνου 2009. Το κονδύλιο αυτό ανέρχεται στο ποσό των 1.296.683,00 € και αντιστοιχεί περίπου σε 324.170 € ανά μήνα, οριακά ίσο με τα περσινά δεδομένα και υπολογιζόμενο σύμφωνα με το παλιό ωρομίσθιο και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση που προκύπτει στο ωρομίσθιο και το νέο μισθολόγιο. Στο ίδιο ΦΕΚ, υπογραμμίζεται ότι ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των εφημεριών Ιανουαρίου – Απριλίου 2009 θα γίνουν με την τιμολόγηση που ίσχυε μέχρι 31-12-08, δηλαδή όχι με το νέο μισθολόγιο.
2. Για την αποπληρωμή των εφημεριών του υπόλοιπου 8 μήνου, θα απαιτηθεί η έκδοση νέου ΦΕΚ, όπου θα περιλαμβάνονται τα κονδύλια για τους υπόλοιπους μήνες και με απαραίτητη προϋπόθεση την εξασφάλιση επιπλέον 80.000.000 €, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της διαφοράς του ωρομίσθιου των εφημεριών.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ των εφημεριών« Αποκλειστικός παράγοντας…είναι οι ανάγκες του Νοσοκομείου και οι εγκεκριμένες πιστώσεις». Η ρητή αναφορά του νέου νόμου σε 7 ενεργείς εφημερίες από 1ης Ιουλίου απαλείφεται, πολλώ δε μάλλον η προσέγγιση στο στόχο της μιας εφημερίας την εβδομάδα.
Επιπλέον το νέο ΦΕΚ θα πρέπει να προβλέπει • να χορηγεί πιστώσεις για τους επόμενους 8 μήνες • να περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν από τους νέους Βασικούς Μισθούς και τη μία (1) ώρα περισσότερο που διαρκεί η εφημερία της καθημερινής μετά τη θεσμοθέτηση του 7ωρου.
3. Για το πλαφόν των μισθών, δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση και μέχρι την έκδοση σχετικής εγκυκλίου παραμένει στο ύψος των 5.140 €. Επομένως, αν οι εφημερίες Ιανουαρίου – Απριλίου 2009, εκκαθαρισθούν σύμφωνα με το παλιό καθεστώς και ακολούθως γίνει ο υπολογισμός των εφημεριών με βάση το νέο μισθολόγιο χωρίς να αυξηθεί το πλαφόν θα ισχύσουν τα παρακάτω: α) Οι Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, Επιμελητές Α΄, θα κληθούν να επιστρέψουν περίπου το 50-75% των εφημεριών Ιαν-Απρ 2009, γιατί το υπόλοιπο για τις εφημερίες θα κυμαίνεται από 500-800 €. β) Για τους ειδικευόμενους, θα υπάρχει απώλεια, γιατί θα αυξηθεί μεν το πλαφόν λόγω αύξησης του βασικού μισθού αλλά θα έχουν κάνει ήδη εφημερίες μικρότερες του αναμενόμενου πλαφόν.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου3554/09 που προβλέπει την εξέλιξη των νοσοκομειακών γιατρών, αν και περιγράφεται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των σχετικών επιτροπών, εν τούτοις καμιά διοίκηση νοσοκομείου δεν έχει αρχίσει την διαδικασία, με την δικαιολογία αναμονής σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο. Και ενώ το Υπουργείο διατείνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη έκδοσης σχετικής εγκυκλίου, εν τούτοις οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη συγκρότησης αυτών των επιτροπών. Υπάρχει η φημολογία ότι σχετική εγκύκλιος θα εκδοθεί αμέσως μετά το Πάσχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική δέσμευση για το πότε.
5. Δεν γίνεται καμιά αναφορά τις τελευταίες ημέρες για τις προσλήψεις του ιατρικού προσωπικού (2000 γιατροί, ειδικευμένοι –ειδικευόμενοι), ούτε φυσικά και την πρόβλεψη του νόμου, ότι από 1ης Ιουλίου θα ισχύσει το καθεστώς των 7 εφημεριών ανά ιατρό, χωρίς παράλληλη μείωση των αποδοχών από τις εφημερίες. Για το θέμα των προσλήψεων, προγραμματίσθηκε σύσκεψη για την Τετάρτη 22/4/2009 στο Υπουργείο, μεταξύ των παραγόντων του Υπουργείου και της επιτροπής προσλήψεων της ΟΕΝΓΕ. Ήδη ο σύλλογος μας, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, έχει αποστείλει στην ΟΕΝΓΕ το σχετικό κατάλογο για τις απαιτούμενες ανά βαθμό και ειδικότητα επιπλέον προσλήψεις. Για την υλοποίηση αυτών των διαδικασιών θα ενημερωθούμε και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε όλους.
6. Ήδη έχουν εκκαθαριστεί οι εφημερίες Ιαν-Φεβρ-Μαρτ 2009 και έχουν αποσταλεί στη αρμόδια υπηρεσία εντελλομένων της Νομαρχίας. Η έκδοση του ΦΕΚ για τις πιστώσεις των εφημεριών του 1ου τετραμήνου 2009, από μόνη της δεν λέει τίποτα, γιατί αυτές οι πιστώσεις θα πρέπει να κατανεμηθούν στους αντίστοιχους κωδικούς των νοσοκομείων, να αποσταλούν στην περιφέρεια και τις κατά τόπους εφορίες, και ακολούθως να σταλούν για υπογραφή και έγκριση στους επιτρόπους του ΓΛΚ. Κατόπιν αυτών δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ημερομηνία και χρόνος καταβολής των εφημεριών 1ου τετραμήνου. Επίσης θα πρέπει να είναι έτοιμο για δημοσίευση και το δεύτερο ΦΕΚ που θα κατανέμει τις πιστώσεις για το υπόλοιπο οκτάμηνο, και στο οποίο θα περιλαμβάνονται και η αναπροσαρμογή του μισθολογίου και η εξασφάλιση των 80.000.000 ευρώ, που είναι απαραίτητα για την αποπληρωμή του συνόλου των εφημεριών 2009. Επίσης πρέπει να κοινοποιηθεί εγκύκλιος σε όλα τα νοσοκομεία για την αναπροσαρμογή των μισθών και η ενημέρωση των προγραμμάτων μισθοδοσίας.

Κατόπιν όλων αυτών, για μας εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 10ης Απριλίου 2009, όσον αφορά την επίσχεση εργασίας, με την επισήμανση ότι θα συγκληθεί νέα έκτακτη γενική συνέλευση, όταν διαπιστωθεί πραγματικά ότι έχουν εγκριθεί τα σχετικά εντάλματα αποπληρωμής των εφημεριών πρώτου τετραμήνου 2009, έχουν κοινοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες εγκύκλιοι που εξασφαλίζουν την εφαρμογή των μισθολογικών αλλαγών και έχουν επίσης εκδοθεί και εφαρμόζονται οι εγκύκλιοι για την χορήγηση ρεπό και μείωσης της πρωϊνής εργασίας κατά μία ώρα και προσθήκη αυτής στις εφημερίες.

Παρασκευή 17 Απριλίου 2009

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για το Νοσοκομείο

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών αρμοδίων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και προϊσταμένων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου για τη δυσμενή κατάσταση που φέρεται να έχει περιέλθει εκ νέου λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού παρήγγειλε χθες ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά από αναφορά που υπέβαλε ο δικηγόρος κ. Δ. Καραγιώργης.
Το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου έχει οδηγηθεί εκ νέου σε απαξίωση μετά και την απόλυση των 30 εποχικών νοσηλευτών οι συμβάσεις των οποίων έληγαν κανονικά την 30η Μαΐου 2009. Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έχει ακόμη δώσει το πράσινο φως για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο νοσοκομείο.
Πρόβλημα έχει προκύψει και με την ψυχιατρική κλινική που κινδυνεύει να βάλει λουκέτο, μετά τη συνταξιοδότηση του μοναδικού ιατρού που τη λειτουργεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ελλείψεις άρχισαν να παρατηρούνται στις προμήθειες αναλώσιμων υλικών αλλά και σε φάρμακα ενώ τα χρέη του νοσοκομείου ανέρχονται στα 37,7 εκατ. ευρώ.

Στην αναφορά του δικηγόρου κ. Καραγιώργη τονίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής:
«Επειδή το πρόβλημα σχετίζεται με το ύψιστο αγαθό της υγείας του κάθε πολίτη αυτής της πόλης και του νομού γενικότερα παρακαλώ όπως διατάξετε έρευνα και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να καταλογιστούν οι ευθύνες της, όπως φαίνεται, ανύπαρκτης λειτουργίας του νοσοκομείου Ρόδου».

Πρώτες παρατηρήσεις στο ΦΕΚ κατανομής κονδυλίων εφημεριών

Το ΦΕΚ αυτό (κλικ εδώ) κατανέμει κονδύλια μόνο για το πρώτο τετράμηνο του 2009 και είναι προάγγελος άλλου ΦΕΚ, το οποίο Κύριος οίδε πότε θα εκδοθεί και

* θα χορηγεί πιστώσεις για τους επόμενους 8 μήνες
* θα περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν από τους νέους Βασικούς Μισθούς και τη μία (1) ώρα περισσότερο που διαρκεί η εφημερία της καθημερινής μετά τη θεσμοθέτηση του 7ωρου.

Το δεύτερο αυτό ΦΕΚ πρέπει να εκδοθεί οπωσδήποτε μέχρι τέλους Απριλίου, ώστε να μην παρουσιαστούν οι τεράστιες καθυστερήσεις που είχαμε μέχρι στιγμής στην εξόφληση δεδουλευμένων εφημεριών. Ήδη πολλές Ενώσεις της χώρας έχουν ξεκινήσει ή εξαγγείλει επισχέσεις, οι οποίες ήταν και το μόνο πράγμα που ανάγκασε τα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών να επιταχύνουν την έκδοση του ΦΕΚ, αλλιώς θα σέρνονταν σε Υπουργικά συρτάρια επί μακρόν.

Το συνολικό κονδύλιο Α,Β και Γ ζώνης στο παρόν ΦΕΚ ανέρχεται στα 117 εκατ. ευρώ, είναι δηλαδή το 1/3 του συνολικού κονδυλίου των 350 εκατ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος. Η «δέσμευση» για εξασφάλιση επιπλέον 80 εκατ. ευρώ για εφημερίες είναι ελεγχόμενης αξιοπιστίας, όπως άλλωστε και όλες οι άλλες κατά καιρούς δεσμεύσεις.

Επισημάνσεις

1.- Η επίκληση του νέου νόμου 3754/09 γίνεται μόνο στα προκαταρκτικά «έχοντας υπόψη» του ΦΕΚ. Στη συνέχεια ξεχνιέται ολοσχερώς και το κείμενο που ακολουθεί είναι πανομοιότυπο με την περσινή και προπέρσινη απόφαση.

Δείτε τι αναφέρει για τον τρόπο που εκδίδονται τα προγράμματα εφημεριών: « Αποκλειστικός παράγοντας…είναι οι ανάγκες του Νοσοκομείου και οι εγκεκριμένες πιστώσεις». Η ρητή αναφορά του νέου νόμου σε 7 ενεργείς εφημερίες από 1ης Ιουλίου απαλείφεται, πολλώ δε μάλλον η προσέγγιση στο στόχο της μιας εφημερίας την εβδομάδα.

2.- Η έκδοση εφημεριών τετράμηνου με βάση τα παλιά δεδομένα υπακούει στην σκοπιμότητα να αποκρύψουν τις τεράστιες περικοπές που θα γίνουν στις εφημερίες των Διευθυντών και Επιμελητών Α, διότι οι εφημερίες αυτών των βαθμίδων προσκρούσουν στο πλαφόν που παραμένει καθηλωμένο στα 5140 ευρώ. Εάν λοιπόν οι εφημερίες υπολογίζονταν με τους νέους Βασικούς Μισθούς και τα ισχύον πλαφόν τότε οι Διευθυντές που μέχρι στιγμής έκαναν 6-8 εφημερίες θα έβλεπαν να περικόπτεται το 75% των απολαβών λόγω υπέρβασης πλαφόν και να εισπράττουν το αντίτιμο μόνο δύο καθημερινών εφημεριών.

Δυστυχώς εάν το πλαφόν δεν αναθεωρηθεί το πρόβλημα δεν θ΄ αργήσει να γίνει κραυγαλέο και τότε η κατάσταση θα είναι ασυμμάζευτη.

3.- Ένα ακόμη παράδοξο που διαπιστώνει όποιος μελετήσει το παρόν ΦΕΚ κατ΄ αντιπαραβολή προς το περσινό* είναι ότι τώρα έχει απαλειφθεί κάθε αναφορά στις μικτές εφημερίες, οι οποίες στα παλιότερα ΦΕΚ περιγράφονταν αναλυτικά. Η μόνη αναφορά που έχει μείνει είναι στις εφημερίες ετοιμότητας, οι οποίες περιγράφονται πανομοιότυπα με το παρελθόν.

Ευπρόσδεκτες οι δικές σας παρατηρήσειςΣυναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας

varnava1@otenet.gr

Πέμπτη 16 Απριλίου 2009

Δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. για τις εφημερίες (1ο 4μηνο)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 681, 13 Απριλίου 2009) για τις εφημερίες 2009 και η κατανομή κατά νοσοκομείο. Με μερικές όμως διαφορές:

1. Οι πιστώσεις είναι μόνο γιά το πρώτο 4μηνο του 2009. Και αν διαρεθούν δια του τέσσερα αντιστοιχούν στα ίδια με τα περσινά ανά μήνα. Ερώτημα: Η διαφορά που θα προκύψει από το νέο μισθολόγιο, πώς θα καλυφθεί; Πότε θα υπολογισθούν οι διαφορές για το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου και πότε θα καταβληθούν; Ήδη ως γνωστόν υπολογίζεται οτι λείπουν 80 εκατομμύρια ευρώ.

2. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι εφημερίες θα υπολογίζονται με τα ισχύοντα μέχρι 31.12.08. Επομένως, ίδιοι μισθοί, ίδιο ωρομίσθιο, ίδιο πλαφόν. Για τα υπόλοιπα έχει ο Θεός.

3. Καμιά εγκύκλιος ουτε συμφωνία έχει γίνει για το πλαφόν.

4. Οι εγκύκλιοι για την εφαρμογή του Νόμου 3754/2009, λέγεται οτι θα σταλούν μετά το Πάσχα. Πότε ακριβώς κανείς δεν ξέρει. Ίσως της Αναλήψεως.

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις, φαίνεται οτι κάτι δεν πάει καλά. Ή τα κουκιά δεν βγαίνουν ή κουκιά σπέρνουν.

Τέλος πάντων...Εδώ μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ με τις εφημερίες

Τετάρτη 15 Απριλίου 2009

Μωραίνει ο Θεός...........................

Εγκύκλιο για τις εφημερίες απέστειλε το Υπουργείο Υγείας στα Νοσοκομεία. Μεταξύ άλλων αναφέρονται:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑπό τον Γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εστάλη σήμερα προς τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της χώρας η ακόλουθη εγκύκλιος:


ΠΡΟΣ: Διοικητές ΥΠΕ,

Νοσοκομειακών Μονάδων και Κέντρων Υγείας

Θέμα:

«Οδηγίες για εφημερίες και διαχείριση έκτακτων περιστατικών στα Νοσοκομεία»

1. Οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές θα είναι παρόντες καθ’όλη τη διάρκεια των εφημεριών. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος απουσίας ενός από τους δύο, για μικρό χρονικό διάστημα, θα υπάρχει συνεχής επαφή και αλληλοενημέρωση μεταξύ τους.

Το νοσοκομείο Ρόδου, όπως και τα υπόλοιπα επαρχιακά νοσοκομεία, εφημερεύουν 365 μέρες το χρόνο. Άρα και Διοικητές και Υποδιοικητές θα εφημερεύουν τις ίδιες μέρες. Ο καλός χαμός θα γίνει. Δηλαδή αν απουσιάσουν από μια έστω εφημερία οι διοικητές και υποδιοικητές, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ούτε ένας για δείγμα. Ο εισαγγελέας έρχεται να ελέγξει αν εφημερεύουν οι γιατροί. Θα έλθει και για τους διοικητές;

2. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλο το προσωπικό εφημερίας θα φέρει σήμα (badge) με το έμβλημα του Υπουργείου όπου θα αναγράφεται το όνομα του νοσοκομείου, του εργαζομένου και η ειδικότητά του.

Ο σκοπός αυτής της εντολής, μάλλον θα είναι για να ξέρουν οι ασθενείς ποιόν γιατρό θα κυνηγούν και θα καταγγέλλουν, επειδή τα επείγοντα είναι υποστελεχωμένα, οι γιατροί απλήρωτοι και αριθμητικά ανεπαρκείς, οι νοσηλευτές ελάχιστοι και οι οργανισμοί για δημιουργία ΤΕΠ, άφαντοι. Μιά ερώτηση: Τα badge (άραγε ελληνική λέξη δεν υπήρχε;) θα είναι με Νέον και Αναβοσβύνοντα;

3. Θα ορίζεται κάθε φορά «ομάδα υποδοχής» με έναν υπεύθυνο που θα κάνει τον διαχωρισμό μεταξύ εκτάκτων και σοβαρών περιστατικών, με αυτά «πρωτοβάθμιου χαρακτήρα» που χρήζουν απλής εξέτασης και φαρμακευτικής αγωγής.

Ωραία..θα φτιάξουμε reception, θα κάνουμε κρατήσεις (booking για να μην ξεχνιώμαστε με τα αγγλικά badges), και θα φωνάζουμε: Τα επείγοντα και σοβαρά να προχωρήσουν στο βάθος, τα πρωτοβάθμια να καθήσουν στο αριστερό lobby. Και αναφέρεται και ο Υπεύθυνος Διαλογής. Αλλά κανείς δεν λέει τι θα είναι είναι αυτός. Γιατρός; Νοσηλευτής; Θυρωρός; Οδηγός; Θαλαμηπόλος; Τι θα είναι τέλος πάντων; Και που θα είναι; Στο διάδρομο; Στην είσοδο του Νοσοκομείου; Στο θυρωρείο;

4. Οι Διοικητές υποχρεούνται να αναλάβουν άμεσα μέτρα για τον ευπρεπισμό των χώρων υποδοχής αλλά και της καλύτερης λειτουργίας των εφημεριών. Οποιεσδήποτε δαπάνες θα καλυφθούν από τα αποθέματα των νοσοκομείων με μια απλή ενημέρωση για τις δαπάνες προς τη Γενική Διευθύντρια Υγείας κα Δ. Τσαγδή και το ΕΚΕΠΥ.

Αλλοίμονο. Ευπρεπισμός χώρων υποδοχής, κλπ, κλπ. και φυσικά από τα αποθεματικά των Νοσοκομείων. Και οι δαπάνες θα εγκρίνονται με μιά απλή ενημέρωση στη Γενική Διευθύντρια Υγείας. Για αποθεματικά μιλάτε κύριοι; Για τα αποθεματικά των παθητικών των Νοσοκομείων; Για τα καταχρεωμένα Νοσοκομεία που δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν; Και αφού είναι τόσο απλό, γιατί με μια απλή ενημέρωση δεν πληρώνετε τα χρωστούμενα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές; Με ξένα κόλλυβα να κάνετε κηδείες. Αυτό το κάνετε πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα.

5. Δεν θα επιτρέπεται στους συγγενείς και συνοδούς να παραμένουν στους χώρους αναμονής, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων και μετά από έγκριση της ομάδας υποδοχής. Θα απαγορεύεται ωστόσο αυστηρά η παρουσία τρίτων κατά την ιατρική εξέταση.

Και ποιός θα φροντίζει τον ασθενή στο ράτζο και στην αναμονή; Και ποιός θα τον μεταφέρει για εξετάσεις και ακτινογραφίες, αφού φροντίσατε να υπάρχει 1-2 τραυματιοφορείς σε κάθε βάρδια και ένας νοσηλευτής για 7-10 ασθενείς; Θα έχει ενδιαφέρον, σε ώρα εφημερίας, να έρθουν οι Υπουργοί, οι γενικοί Γραμματείς και οι υπόλοιποι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Υπουργείου και οι ΥΠΕΔάρχες και Διοικητές να βγάλουν τους συγγενείς έξω από την αναμονή και να αφήσουν τους ασθενείς μόνους στο παγκάκι αναμονής. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Με λειψούς τραυματιοφορείς, λειψούς νοσηλευτές, με λειψούς γιατρούς, με λειψές καθαρίστριες, με χώρους, αλλού σχεδιασμένους ανορθόδοξα και αλλού απαρχαιωμένους προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε. Και όμως αυτά τα πράγματα λέγονται, γράφονται και εν τέλει αποστέλλονται με αυστηρό ύφος. Δημιουργούμε μιά εικονική πραγματικότητα ενώ παραβλέπουμε και στέλνουμε στο πύρ το εξώτερο την πραγματική εικόνα και την αδυσώπητη πραγματικότητα.

Ελικρινά, έχει χαθεί κάθε λογική και μέτρο; Εκεί όπου τα ενδονοσοκομειακά μικρόβια κάνουν πάρτυ, εκεί όπου η παρέα του Μίκυ Μάους κάνει βόλτα στα κρεββάτια των ασθενών, εκεί όπου κλείνουν τμήματα και κλινικές και απολύεται απαραίτητο προσωπικό, εκεί όπου για να βγούν εφημερίες και βάρδιες δοκιμάζονται οι ανθρώπινες αντοχές...εντελλόμαστε να κάνουμε τα Νοσοκομεία εν μιά νυκτί, Μεγάλες Βρεττάνιες και Ιντερκοντινένταλ.

Έλεος πιά...δεν αντέχουμε τόση προχειρότητα και ανευθυνότητα. Δεν σπουδάσαμε κύριοι ξενοδονοχειακές επιχειρήσεις και μάνατζμεντ. Γιατροί είμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε την δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες που εσείς δημιουργήσατε και εσείς διατηρείτε.

Και απολύουν και δεν πληρώνουν

Και απολύθηκαν οι 30 νοσηλευτές του Νοσοκομείου και απλήρωτοι παραμένουν. Ενώ η σύμβαση τους έληγε 31 Μαϊου, εν τούτοις απολύθηκαν ένα μήνα νωρίτερα, ενώ δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμη οι μισθοίΙανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2009, το δώρο Πάσχα και οι υπερωρίες 2008.

Αν αυτή η αντιμετώπιση δεν είναι κακοήθεις και απάνθρωπη, τι άλλο μπορεί να είναι. Ένας εμπαιγμός επαναλαμβανόμενος, που αν συνδιαστεί και με την απλήρωτη εργασία των γιατρών, δείχνει το πόσο σοβαρά και υπεύθυνα αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι.

Δείχνει σε όλο της το μεγαλείο, την απαξίωση που βιώνει αυτό το Νοσοκομείο που τόσα έχει προσφέρει στον τόπο αυτό. Δείχνει την απαράδεκτη συμπεριφορά εκ μέρος του κράτους με την πλήρη περιφρόνηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της υποχρέωσης της πολιτείας να είναι συνεπής απέναντι στο Νόμο και τις υποχρεώσεις της. Αυταρχικά, χωρις να δίνει λογαριασμό πουθένα, παρανομεί ασύστολα και χωρίς αίσχύνη.

Θα είναι άξιος ο μισθός της.

Δευτέρα 13 Απριλίου 2009

Ο επίλογος μιας θλιβερής ιστορίας

Μεγάλη Εβδομάδα ήρθε το τέλος της αναβάθμισης του Νοσοκομείου Ρόδου. Η Εβδομάδα των Παθών, κρίθηκε από τους αρμόδιους, σαν η κατάλληλη στιγμή για να μπεί η ταφόπλακα στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου και στην πορεία του για ανάκαμψη. Με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, απορρίπτεται ο Νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου, και με αποκαλυπτικό έγγραφό του, φανερώνει τη γύμνια και τη προχειρότητα που λειτουργεί το Υπουργείο Υγείας. Ένα Υπουργείο, που με τη φωνή και τα γραφόμενα του πλέον αρμόδιου εκπροσώπου του, του Υπουργού, τον Ιούνιο του 2008 μέσα από τηλεοράσεις και παρουσία 50 και πλέον ακπροσώπων του χώρου Υγείας της Δωδεκανήσου, βεβαίωνε την υπογραφή του νέου οργανισμού.
Το αποτέλεσμα γνωστό. Κατά παραχώρηση, δηλαδή ελεημοσύνη, το Υπουργείο Οικονομικών, αφού παρέλαβε από το Υπουργείο Υγείας ένα σχέδιο οργανισμού χωρίς όμως να συνοδεύεται από καμιά οικονομική έκθεση και προϋπολογισμό και καμιά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση,αποφάσισε να επιστρέψει ανυπόγραφο το τελικό σχέδιο του οργανισμού του νοσοκομείου μας και μας παραχωρεί τη δυνατότητα 50 νοσηλευτών. Προσέξτε όμως. Όχι νέες προσλήψεις, αλλά μετατροπή θέσεων του ήδη ελλειπούς οργανισμού σε θέσεις νοσηλευτών. Απαράδεκτα πράγματα.

Ούτε εποχικοί, ούτε με σύμβαση, ούτε γιατροί, ούτε φαρμακοποιοί, ούτε μαντήλι να κλάψουμε. Καλά, τόσο ανάλγητοι είναι; Τόσο άσχετοι είναι; Τόσο ανεπαρκείς και αναξιόπιστοι είναι;

Τι ζητήσαμε κύριοι; Τα αυτονόητα. Τη στελέχωση του Νοσοκομείου για το καλό των συμπολιτών μας και των εκατομμυρίων επισκεπτών του Νησιού. Ζητήσαμε να εξασφαλισθεί το μίνιμουμ της ασφαλούς λειτουργίας του Νοσκομείου. Ζητήσαμε να μας δοθεί η ευκαιρία να προφέρουμε αυτά για τα οποία ονειρεύομαστε για το Νοσοκομείο της Ρόδου.

Ζητάμε να μην κλείσει η Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου, που αυτή τη στιγμή νοσηλεύει 13-14 ασθενείς, μιά ευαίσθητη κατηγορία ασθενών, χωρίς να υπάρχει γιατρός. Ο Διευθυντής της Κλινικής, όντας σε αναρρωτική άδεια με σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν αφήνει τους αρρώστους. Μέχρι να εξοντωθεί και αυτός, θυσία στο βωμό της αναισθησίας και της αναλγησίας των ανευθυνουπευθύνων. Και επιχειρούν να λειτουργήσουν μιά κλινική κόσμημα, κόστους 1.500.000 ευρώ με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόσπαση ενός ειδικευόμενου με προϋπηρεσία και εμπειρία ενάμιση χρόνου. Ντροπή....

Τους παραδίδουμε στη κρίση του λαού και των κατοίκων του νησιού μας. Εμείς τους έχουμε ήδη τοποθετήσει στη θέση που τους αξίζει.

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 13/4/2009

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν ΡΟΔΟΥ

Ρόδος 10/4/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ρόδου, με πραγματικά μαζική συμμετοχή των γιατρών, που πραγματοποιήθηκε στον αίθριο χώρο του ακτινολογικού τμήματος, λόγω μη διάθεσης του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου,

Αποφάσισε:


1. Να μην παραμείνουν πλέον αιχμάλωτοι οι νοσοκομειακοί γιατροί, στην αναξιοπιστία και απαξίωση εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Να αντιδράσει στη συνεχιζόμενη προσπάθεια απαξίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην υποστελέχωση του Νοσοκομείου, στην καταπάτηση νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Να εμφανισθεί επιτέλους ο νέοςς οργανισμός του Νοσοκομείου, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος μέσα στην γραφειοκρατία και την αδιαφορία.
3. Να μην παραμείνουν οι γιατροί, θεατές της απαράδεκτης και παράνομης κατακράτησης και μη καταβολής δεδουλευμένων εφημεριών από τον Ιανουάριο 2009 μέχρι σήμερα.
4. Να καταγγείλει την μη εφαρμογή του νόμου 3754 που επικυρώνει τη Κλαδική Συμφωνία, τη μη ενεργοποίηση καμιάς διάταξης του Νόμου που προβλέπει τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των γιατρών, την συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και προσλήψεων.
5. Να αντισταθεί και να πολεμήσει το κλείσιμο κρίσιμων κλινικών και τμημάτων.
6. Να αποφασίσει ομόφωνα και μαζικά την έναρξη επίσχεσης εργασίας από την Δευτέρα 13 Απριλίου 2009 και μέχρι την έναρξη καταβολής των δεδουλευμένων εφημεριών και την εφαρμογή του Νόμου. Την επίδοση εξώδικής πρόσκλησης στη διοίκηση του Νοσοκομείου με την οποία θα επισημαίνονται οι παραβάσεις και θα ανακοινώνεται η απόφαση διεκδίκησης των δεδουλευμένων. Την υποβολή μηνύσεως κατά της Διοικήσεως και του Υπουργείου Υγείας με παράλληλη κοινοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον Εισαγγελέα.

Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων γιατρών και αποφασιστικότητα όλων είναι χαρακτηριστική του αδιέξοδου στο οποίο έχει οδηγηθεί με ευθύνη της πολιτείας, το Νοσοκομείο Ρόδου.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου Ρόδου, εγγυώνται την εξυπηρέτηση και αντιμετώπιση όλων των επειγόντων περιστατικών και ζητούν τη συμπαράσταση όλων των φορέων και των πολιτών, ώστε επιτέλους να έχουν την περίθαλψη που αξίζουν και για την οποία καταθέτουν χωρίς παράπονα την οικονομική εισφορά τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γ. ΤΡΙΑΝΤΟΣ Ι. ΜΥΡΟΦΟΡΟΥ

Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

Εκτακτη Γενική Συνέλευση , Παρασκευή 10/4/2009

Συγκαλείται την Παρασκευή 10/4/2009 και ώρα 12.00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με αποκλειστικό θέμα την απαξιωτική συμπεριφορά του Υπουργείου Υγείας και των συναρμόδιων υπουργείων στην εφαρμογή του Νόμου που κυρώνει την Κλαδική Συμφωνία.

Οι γιατροί απαραμένουν απλήρωτοι, οι επιτροπές αξιολόγησης των γιατρών δεν έχουν συσταθεί, τα κονδύλια των εφημεριών δεν έχουν υπογραφεί, το νέο μισθολόγιο δεν εφαρμόζεται, προκηρύξεις νέων γιατρών δεν γίνονται.

Ένα τεράστιο ΔΕΝ είναι συνέπεια λόγων και έργων των υπευθύνων για την Υγεία.

Η απάντησή μας θα είναι άμεση, σταθερή και αγωνιστική. Τέρμα στην κοροιδία και τον εμπαιγμό.

Κυριακή 5 Απριλίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νο2

Τα της συνάντησης ανάμεσα στην ΟΕΝΓΕ και τους δύο Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας τα ξέρετε από το προχτεσινό ενημερωτικό σημείωμα στο Ygeianet (κλικ εδώ).
Το συμπέρασμα είναι ένα:
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα κωλυσιεργεί και θα σέρνει τα πράγματα μέχρι να νιώσει ότι οι γιατροί είναι αποφασισμένοι να εξεγερθούν για να επιβάλλουν τις ρυθμίσεις του νόμου.
Ως τεκμηρίωση δίνουμε δύο χειροπιαστά παραδείγματα:
  • Παράδειγμα 1ον
Τα κονδύλια εφημεριών για πρώτη φορά στα χρονικά δεν θα καλύπτουν όλο το έτος παρά μόνο ένα τετράμηνο, διότι κατά τους ισχυρισμούς του Υπουργείου θα υπολογιστούν με τις παλιές τιμές και αργότερα θα υπολογιστούν τα αναδρομικά μαζί με το δεύτερο τετράμηνο. Η απόφαση αυτή, εφόσον αφορά παλιές τιμές, θα έπρεπε να είχε εκδοθεί ήδη από τον Ιανουάριο. Κι όμως, εκδόθηκε μόλις τώρα και διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για προσυπογραφή, ώστε να σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Πότε θα υπογράψει το Υπουργείο Οικονομικών; Άγνωστο.
Ας ονομάσουμε αυτό τον άγνωστο χρόνο ως Χ. Τότε προσθέστε στο άγνωστο Χ + 20 μέρες για δημοσίευση στο ΦΕΚ + 30 μέρες για αποστολή ενταλμάτων σε Εντελλόμενα και Επιτρόπους και θα έχετε επακριβώς την ημερομηνία που θα πληρωθούμε εφημερίες.
Σημειωτέον η τιμή του Χ δεν είναι απόλυτος αριθμός. Θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την έκταση των κινητοποιήσεων.
Ήδη κάποιες Ενώσεις έχουν ξεκινήσει επίσχεση και άλλες πρόκειται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, όπως η Ενωση Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι η επίσχεση μπορεί να ασκηθεί συλλογικά, αλλά και ατομικά όπου οι Ενώσεις ολιγωρούν να λάβουν απόφαση συλλογικής διεκδίκησης. Για το λόγο αυτό αναρτήσαμε στο Ygeianet εκ νέου τη φόρμα δήλωσης για έναρξη επίσχεσης (κλικ εδώ) και διευκρινίζουμε για πολλοστή φορά ότι πρόκειται για απολύτως νόμιμη μορφή διεκδίκησης. Επίσχεση μπορούν να πραγματοποιήσουν ειδικοί και ειδικευόμενοι καταθέτοντας στο Πρωτόκολλο τη δήλωση και απέχοντας από κάθε εργασία πρωινού ωραρίου μέχρις αποπληρωμής. Εάν θα βρίσκονται στο χώρο εργασίας ή όχι αποτελεί ζήτημα που μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι.
  • Παράδειγμα 2ο
Το νέο πλαφόν δεν έχει ακόμη οριστεί, συνεπώς ισχύει το παλιό πλαφόν των 5140 ευρώ. Σύμφωνα με την προχτεσινή ενημέρωση γίνονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών για να οριστεί νέο πλαφόν, το οποίο συζητείται στο ύψος των 7854 ευρώ. Με γνωστές τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το Γενικό Λογιστήριο δεν είναι γνωστόν ούτε εάν θα ευωδοθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, ούτε πότε θα ευωδοθούν. Άγνωστο ακόμη παραμένει το αν σε θετική έκβαση η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ.
Δείτε τώρα τι προκύπτει:
  1. Δεδομένου ότι το νέο μισθολόγιο ισχύει από 1/1/09 οι ακαθάριστες αποδοχές Διευθυντή με 29 χρόνια προϋπηρεσία είναι 4637,2 ευρώ. Συνεπώς απομένουν περί τα 500 ευρώ για εφημερίες, ώστε να συμπληρωθεί πλαφόν. Αυτά τα 500 ευρώ ακαθάριστα αντιστοιχούν σε δύο καθημερινές εφημερίες. Κάθε εφημερία πάνω από τις δύο είναι απλήρωτη και περικόπτεται από το λογιστήριο του Νοσοκομείου.
  2. Οι αντίστοιχες ακαθάριστες αποδοχές Επιμελητή Α ανέρχονται σε 3823 ευρώ και απομένουν περί τα 1300 ευρώ για εφημερίες, ποσόν που αντιστοιχεί σε 6-7 ενεργείς εφημερίες.
Από τις δύο αυτές κατηγορίες γίνεται σαφές ότι εαν εκδόσουμε προγράμματα Μαϊου με τους νέους Βασικούς Μισθούς και τα παλιά πλαφόν τότε τα περισσότερα Τμήματα της Β και Γ ζώνης θα κλείσουν στις 20 Μαϊου από έλλειψη εφημερευόντων.
Πρέπει συνεπώς οι συνάδελφοι να συζητήσουν στις Ενώσεις τους και ν΄αποφασίσουν πόση ακόμη υπομονή και αντοχή διαθέτουν, όταν είναι γνωστός ο κίνδυνος μεγάλο μέρος εφημεριών που πραγματοποιήθηκαν ίσως μείνουν απλήρωτες

Παρασκευή 3 Απριλίου 2009

Τα νέα μαντάτα από τη συνάντηση ΟΕΝΓΕ - ΥΥΚΑ

Οι απαντήσεις που δόθηκαν

Η ερμηνευτική εγκύκλιος είναι ήδη γραμμένη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και πρόκειται εντός της εβδομάδος να αποσταλεί στα Νοσοκομεία. Η ΟΕΝΓΕ έκανε παρατηρήσεις σε αρκετά σημεία, ώστε να διασφαλίζεται η σαφήνεια. Πχ στο θέμα του ρεπό η τελική διατύπωση είναι «καθιερώνεται 24ωρη ανάπαυση, η οποία δίδεται σε κάθε γιατρό, ειδικευμένο ή ειδικευόμενο, μέσα σε μία εβδομάδα μετά την πραγματοποίηση ενεργού εφημερίας».

Μέσω της εγκυκλίου επιβάλλεται στις Διοικήσεις η άμεση εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου και στα λογιστήρια των Νοσοκομείων η ενημέρωση των προγραμμάτων μισθοδοσίας με τους νέους Βασικούς Μισθούς και όσα αυτοί συμπαρασύρουν.

Μια δεύτερη εγκύκλιος θα απευθύνεται στις ΥΠΕ, οι οποίες πρέπει να συντάξουν άμεσα καταλόγους ανά ειδικότητα, από τους οποίους θα γίνει η κλήρωση μελών στα Συμβούλια Κρίσεων.

Για το πλαφόν έχουν γίνει συζητήσεις ανάμεσα στα Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών και προσανατολίζονται σε ρύθμιση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών η οποία θα ανεβάζει το πλαφόν στα 7854 ευρώ. Από πλευράς μας ζητήθηκε η ρύθμιση να ισχύσει αναδρομικά από 1-1-09. Πάντως είναι άγνωστο πότε θα δημοσιευτεί το νέο πλαφόν.

Για τα κονδύλια εφημεριών ενημερωθήκαμε ότι έχει συνταχθεί Υπουργική Απόφαση από το Υπουργείο Υγείας και βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών για προσυπογραφή, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Θα χορηγεί κονδύλια για ένα τετράμηνο και αργότερα θα εκδοθεί συμπληρωματική για το υπόλοιπο του έτους. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι ζητήθηκαν επιπλέον των 350 εκατ. ευρώ που είναι τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του 2009 ως κονδύλια εφημεριών άλλα 80 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθούν οι διαφορές που προκύπτουν από το νέο μισθολόγιο.

Στη συγκρότηση της Επιτροπής Προσλήψεων έχουν προταθεί 6 μέλη από πλευράς ΟΕΝΓΕ και υπήρξε δέσμευση ότι εντός της εβδομάδος θα συμπληρωθούν τα μέλη που προτείνει το Υπουργείο, ώστε να γίνει η πρώτη συνεδρίαση τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Τέλος για το επίδομα τροφής ειπώθηκε ότι στο νομοσχέδιο-σκούπα που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα έχει περιληφθεί διάταξη, η οποία αναφέρει ότι το χορηγούμενο επίδομα καλώς εχορηγείτο από το 2003 έως σήμερα και η χορήγησή του θα συνεχιστεί.