Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

ΕΠΥ:ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

Η νέα ηγεσία της ΕΠΥ απέστειλε την εγκύκλιο Νο1, προκειμένου να διευκρινίσει τη διαδικασία προμηθειών στα νοσοκομεία της χώρας . Το αποτέλεσμα βεβαίως υπήρξε αντιστρόφως ανάλογο: προκάλεσε τεράστια σύγχυση στα Τμήματα Προμηθειών των Νοσοκομείων και συσκέψεις με νομικούς συμβούλους προκειμένου να γίνουν κατανοητά όσα αναφέρει η συγκεκριμένη εγκύκλιος που υπογράφει η Πρόεδρος της ΕΠΥ κ. Καστανιώτη.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν μπορεί να καταγγέλλει διαρκώς το νόμο περί προμηθειών του τ. υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου και ταυτόχρονα να προσπαθεί με ακροβασίες και εγκυκλίους να βρει τρόπο εφαρμογής του. Η λύση είναι απλή: να καταθέσει προς ψήφιση ένα νέο νομοσχέδιο ή να αναβιώσει τον αλήστου μνήμης νόμο περί προμηθειών του Αλέκου Παπαδόπουλου!

Δημήτρης Βαρνάβας

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ 2η ΔΥΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                  Ρόδος 26 /4/ 2010
                                                                                       Αριθμ.Πρωτ.7752

                                                                    Προς:

                                                                    κ. Χριστίνα Παπανικολάου
                                                                        Διοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
                                                                        Πειραιώς και Αιγαίου

                                                         Κοιν:  1) Γεώργιο Κασσάρα
                                                                   2) Σωτήριο Ζώτο
                                                                       Υποδιοικητές της 2ης Υγειονομικής  Περέρειας      
                                                                       Πειραιώς και Αιγαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση : 85100 ΡΟΔΟΣ
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνο : 22410 – 80147
Πληροφορίες: Τσαμπίκα Παπασάββα
FAX : 22410 66410

ΘΕΜΑ : ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ 2η ΔΥΠΕ

Όσον αφορά τους γιατρούς ΕΣΥ σας αναφέρουμε τις κάτωθι εκκρεμότητες που υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας και στη ΔΥΠΕ.

Α ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

α) Εκκρεμεί στο Υπουργείο Υγείας στη Γενική Δ/νση Υγείας Δ/νση Προσωπικού Ν.Π.- Τμήμα Α΄ ο διορισμός των παρακάτω ιατρών με τις αντίστοιχες ειδικότητες :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΒ Αριθμ.Πρωτ.23969/25.11.09.  Είναι στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ

2) ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΕΒ Αριθμ.Πρωτ.24105/25.11.09.  Είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το αριθμ. πρωτ.23460/22.2.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας

3) ΙΩΣΗΦ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΒ Αριθμ.Πρωτ.24107/25.11. 09

4) ΤΖΜΠΑΡΑΧ ΙΓΙΑΝΤ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΑ Αριθμ.Πρωτ.2707/9.2.10.  Έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και θα εκδοθεί ανακοίνωση διορισμού.

5) ΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, Κ.Υ.ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΒ Αριθμ.Πρωτ.2708/9.2.10.  Εχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ

6) ΒΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο ενημερωθήκαμε ότι ο γιατρός παραιτήθηκε.  Οι πληροφορίες μας είναι ότι και ο μοναδικός πλέον υποψήφιος ο ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ θα υποβάλει την παραίτησή του. Επομένως η θέση θα επαναπροκηρυχθεί μετά από έγκριση της ΔΥΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ Αριθμ.Πρωτ.3218/17.2.2010

7) ΡΕΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΒ Αριθμ. Πρωτ. 2709/9.2.10

8) ΣΑΛΒΑΡΗ ΑΓΛΑΙΑ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΒ Αριθμ. Πρωτ. 2709/9.2.10

9) ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΒ Αριθμ.Πρωτ.4178 /3.3.2010

10) ΤΣΟΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ/Γ Κ.Υ .ΚΑΡΠΑΘΟΥ Δ/ΝΤΗΣ Αριθμ.Πρωτ. 5823/24.3.2010

β) Εκκρεμεί το αίτημά μας μέσω της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου με αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 17916/13873/13.07.2009, στην Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ. Τμήμα Α΄ για έγκριση προκήρυξης των νεοσύστατων θέσεων του Π.Π.Ι. Γενναδίου –Αρχαγγέλου και Π.Π.Ι. Ολύμπου Καρπάθου. Και επανήλθαμε εκ νέου με το αριθμ.πρωτ. 6523/ 8.4.2010 έγγραφό μας.

γ) Εκκρεμεί η απάντηση στο ερώτημα μας με αριθμ. πρωτ. 2922/11.2.2010 στην Δ/νση  
Ν.Π.Δ.Δ. Τμήμα Α΄ σχετικά με τις προκηρυγμένες θέσεις ΕΒ Γαστρεντερολογίας, ΕΒ Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου και Οδοντιάτρου του Κ.Υ. Καρπάθου, για τις οποίες έχει κατατεθεί μόνο μια εισήγηση διότι οι δεύτεροι εισηγητές έχουν ζητήσει την αντικατάστασή τους.

δ) Επίσης με το αριθμ.πρωτ.25353/14.12.2009 έγγραφό μας προς την Γενική Δ/νσή Υγείας Δ/νση Προσωπικού. Ν.Π.-Τμήμα Α΄ ζητήσαμε διευκρινίσεις σχετικά με την μονιμοποίηση δυο Δ/ντών ιατρών ΕΣΥ που μετά τη λήξη της πρώτης θητείας τους δεν έχει γίνει η επαναξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3204/2003, από τα μέχρι τον Ιούνιο του 2009 λειτουργούντα Συμβούλια Δ/ντών, στα οποία είχαμε τα δικαιολογητικά του, χωρίς να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. Ο νέος Ν.3754/2009 δεν αναφέρεται καθόλου σε Συμβούλια μονιμοποίησης Δ/ντών γιατρών ΕΣΥ και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου ενημερωθήκαμε ότι έχει σταλεί για γνωμοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου.

Β) Στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου εκκρεμεί ο ορισμός εισηγητών για τις παρακάτω προκηρυγμένες θέσεις:

1) Με το αριθμ. πρωτ. 525/12.1.2010 έγγραφό μας έχουμε ζητήσει τον ορισμό εισηγητών της αριθμ. πρωτ. 24211/9-12-2009 Προκήρυξης για τια παρακάτω θέσεις:
- ΕΒ Αναισθησιολογία
- ΕΒ Καρδιολογία
- ΕΒ Μαιευτική/Γυναικολογία
- ΕΒ Νευρολογία
- ΕΒ Νευροχειρουργική
- ΕΒ Οφθαλμολογία
- ΕΒ Παθολογία
- ΕΒ Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
- ΕΒ Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
- ΕΒ Ψυχιατρική
- ΕΑ Ψυχιατρική

2) Με το αριθμ. πρωτ.5552/22.3.2010 έγγραφό μας έχουμε ζητήσει τον ορισμό εισηγητών της αριθμ.
αριθμ.πρωτ.3432/19.2.2010 Προκήρυξης για τια παρακάτω θέσεις:
-ΕΒ Ορθοπαιδικής
- ΕΒ Χειρουργικής
- ΕΑ Ακτινοδιαγνωστικής

Επομένως οι ενέργειες και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:
α) Ολοκλήρωση του διορισμού των γιατρών από το Υπουργείο
β) Έγκριση προκήρυξης των θέσεων για τα Π.Π.Ι. Γενναδίου και Ολύμπου Καρπάθου
γ) Διευκρίνιση για την διεξαγωγή των κρίσεων ΕΒ Γαστρεντερολογίας, ΕΒ Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου και Οδοντιάτρου του Κ.Υ. Καρπάθου, για τις οποίες έχει κατατεθεί βαθμολογία μόνο από ένα εισηγητή. Το Νοσοκομείο μας εδώ και αρκετό λειτουργεί με ένα μόνο Γαστρεντερολόγο και ένα γιατρό στην Αιμοδοσία και αντιμετωπίζει καθημερινά μεγάλο αριθμό τακτικών και έκτακτων περιστατικών.
δ) Διευκρίνιση σχετικά με ποιο Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των προς μονιμοποίηση Δ/ντών των οποίων η θέση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3204/2003 δεν επαναπροκηρύσσεται και ο Ν.3754/2009 δεν αναφέρεται σε τέτοιου είδους Συμβούλιο Δ/ντών.
ε) Ορισμός των εισηγητών από την ΔΥΠΕ προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία επιλογής διότι υπάρχουν τμήματα στα οποία δεν υπηρετεί κανείς γιατρός και το Νοσοκομείο μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως π.χ. έλλειψη Ψυχιάτρου.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΒΗΣΑΝ ΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
                                                                                                     Ρόδος : /4/ 2010
                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.:


                                                                                      ΠΡΟΣ:
                                                                                      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                      ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
                                                                                      Ενταύθα
                                                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
                                                                                    «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
                                                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: Aίτημα για έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ (ΕΒ Χειρουργικής Θώρακα, Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας, Καρδιολογίας, Νεφρολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Παθολογίας, Αναισθησιολογίας, Ψυχιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και ΕΒ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κ.Υ. Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Καρπάθου

Θέτουμε υπόψη σας:

1. Την αριθμ.πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ.153645/23.11.2009 Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις των θέσεων ΕΒ ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας, Καρδιολογίας, Νεφρολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, για το Νοσοκομείο μας.

2. Την αριθμ.πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ.7957/21.1.2010 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη από μιας θέσης ΕΒ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ανά Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, Έμπωνα και Καρπάθου.

3. Τις αριθμ. πρωτ. 24211/9-12-2009 και 3432/19-2-2010 Προκηρύξεις με τις οποίες προκηρύχθηκαν και απέβησαν άγονες οι προαναφερόμενες θέσεις, καθώς και οι θέσεις ΕΒ Ψυχιατρικής, ΕΒ Αναισθησιολογίας και 2 ΕΒ Καρδιολογίας.
     Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

1. Να ζητηθεί η άμεσα η έγκριση προκήρυξης των πιο πάνω αναφερομένων κενών θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, με θητεία, των οποίων η προκηρύξει απέβη άγονη ως εξής:

Α) Για το Γ.Ν. Ρόδου
- Μια θέση ΕΒ΄ Χειρουργικής Θώρακα
- Μια θέση ΕΒ΄ Αναισθησιολογίας
- Μια θέση ΕΒ΄ Νεφρολογίας
- Μια θέση ΕΒ Ψυχιατρικής
- Μια θέση ΕΒ΄ Παθολογικής Ογκολογίας
- Μια θέση ΕΒ Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας
- Μια θέση ΕΒ Παθολογίας
-Δυο θέσεις ΕΒ΄ Καρδιολογίας

Β) Για το Κ.Υ. Αρχαγγέλου
- Μια θέση ΕΒ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Γ) Για το Κ.Υ.Εμπωνα
- Μια θέση ΕΒ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Δ) Για το Κ.Υ. Καρπάθου
- Μια θέση ΕΒ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

2. Την διαβίβαση της παρούσας απόφασης στην Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου, για τις περαιτέρω ενέργειες.

3. Την επικύρωση της απόφασής σας σήμερα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κυριακή 30 Μαΐου 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΕΝΓΕ

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 4 Ιουνίου.  Οι Ενώσεις Γιατρών παρακαλούνται να το συζητήσουν, ώστε οι Πρόεδροι που θα συμμετάσχουν στο Γενικό Συμβούλιο να μεταφέρουν απόψεις και προτάσεις επί του πρακτέου.


ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ


Στα πλαίσια της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και της γενικευμένης ανατροπής των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων όλων των εργαζομένων που έχουν επιβάλλει η κυβέρνηση και οι «τοποτηρητές» της χώρας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ), ο τομέας της δημόσιας περίθαλψης έχει στοχοποιηθεί ως πεδίο δραστικών «χειρουργικών παρεμβάσεων» και αλλαγών.
H κυβέρνηση, αξιοποιώντας και τον «Καλλικράτη», φαίνεται ότι σχεδιάζει μια σοβαρή συρρίκνωση των υπηρεσιών δημόσιας περίθαλψης με συγχώνευση ή και κατάργηση τμημάτων, κλινικών, Κέντρων Υγείας, νοσοκομείων, προνοιακών ιδρυμάτων, δομών κοινωνικής προστασίας. Ο «εξορθολογισμός και η «μεταρρύθμιση» στην Αυτοδιοίκηση τίθεται στην υπηρεσία της κατεδάφισης του ΕΣΥ και του Κοινωνικού Κράτους !
Σήμερα λοιπόν, η βασική αντιπαράθεση των γιατρών του ΕΣΥ πρέπει να είναι με αυτή την «ανθυγιεινή» πολιτική, η οποία έχει ως αιχμή της αυτή την περίοδο την περικοπή των κονδυλίων για τις εφημερίες.  Άρα αδιαπραγμάτευτη απαίτηση των νοσοκομειακών γιατρών δεν μπορεί παρά να είναι η πλήρης και χωρίς «εκπτώσεις» αποζημίωση των σημερινών προγραμμάτων εφημερίας που διασφαλίζουν ασφαλή σύνθεση όλων των κλινικών και τμημάτων την ώρα του επείγοντος περιστατικού, την ώρα δηλαδή που οι πολίτες δεν έχουν άλλη επιλογή από το δημόσιο νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας. Ταυτόχρονα, «κόκκινη γραμμή» για μας αποτελεί η απαρέγκλιτη τήρηση της κλαδικής συμφωνίας Υπουργείου – ΟΕΝΓΕ και η επικύρωση της με ευνοϊκούς όρους μετά τις 11/6 που λήγει τυπικά.
Το Υπουργείο Υγείας, συνεχίζοντας την «παράδοση» της ανευθυνότητας και της αδιαλλαξίας, οδηγεί στα άκρα την αντιπαράθεσή του με τους νοσοκομειακούς γιατρούς που πασχίζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες να κρατήσουν στη ζωή ένα «ετοιμόρροπο» δημόσιο σύστημα Υγείας που απαξιώνεται καθημερινά ευνοώντας τα οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στο χώρο της Υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει προκλητικά, ότι δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση για νέα Κλαδική Συμφωνία, αν και γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποτραπεί η «κατάρρευση» του συστήματος εφημερίας των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, ιδιαίτερα της επαρχίας.
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας προσπαθούν, για λόγους κυρίως πολιτικού αντιπερισπασμού απέναντι στην κοινωνική κατακραυγή για τα μέτρα, να πείσουν την κοινή γνώμη ότι έχουν ανοίξει μέτωπο με τη διαφθορά, την παραοικονομία και τη σπατάλη στο χώρο του φαρμάκου και των προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία.  Η ΕΓ της ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι για να μην εξελιχθούν για άλλη μια φορά αυτές οι εξαγγελίες σε επικοινωνιακό τέχνασμα, πρέπει να συνοδευτούν με αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου, με διαφανείς και έγκυρες επιστημονικά διαδικασίες κατάρτισης της λίστας φαρμάκων και του νοσοκομειακού συνταγολόγιου, με ένα νέο σύστημα κωδικοποίησης των υλικών και καθορισμού των προδιαγραφών και της τιμολόγησης τους που θα σπάει το κύκλωμα της υπερτιμολόγησης, της συναλλαγής με τις εταιρείες και της διαφθοράς.  Η ΟΕΝΓΕ έχει σταθερό μέτωπο κατά της διαφθοράς και της σπατάλης στα δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο για λόγους εξοικονόμησης πόρων και βιωσιμότητας του ΕΣΥ αλλά και για λόγους ορθής ιατρικής πρακτικής, επαγγελματικής ηθικής και ακεραιότητας των γιατρών. Εκπροσωπώντας αποκλειστικά και μόνο τους γιατρούς που εργάζονται ανιδιοτελώς και ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους και όχι αυτούς που εκμεταλλεύονται το ΕΣΥ και τον ασθενή για προσωπικό όφελος, η ΕΓ της ΟΕΝΓΕ απαιτεί την πλήρη διαλεύκανση όλων των υποθέσεων που αφορούν διαπλοκή και δωροδοκία νοσοκομειακών γιατρών από εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού.  Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνέπειες της κυβερνητικής επιδρομής στο εισόδημα και τα ασφαλιστικά -συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, την οργή του κλάδου για τον εμπαιγμό των απλήρωτων δεδουλευμένων εφημεριών, τις ανύπαρκτες προσλήψεις ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, τις τραγικές επιπτώσεις της έλλειψης Κλαδικής Σ.Σ.Ε., ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου για το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΡΑΧ στο ΕΣΥ που θα προκύψει, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί πρέπει να θέσουν ως κεντρικό στόχο τη στήριξη και αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης, να εντάξουν τους συνδικαλιστικούς τους αγώνες στο κοινό μέτωπο όλων των εργαζομένων της χώρας κατά των κυβερνητικών μέτρων, του Προγράμματος Σταθερότητας και του αποικιοκρατικού «μηχανισμού στήριξης ΕΕ-ΔΝΤ.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :


- Με δεδομένη την παρελκυστική τακτική του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της κλαδικής συμφωνίας, οι νοσοκομειακοί γιατροί δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν συναινούν στη συνέχιση του σημερινού εξοντωτικού και παράνομου εφημεριακού συστήματος και ότι η υπέρβαση του ορίου των 4 εφημεριών γίνεται πλέον χωρίς τη συγκατάθεση τους και υπό καθεστώς διοικητικής εντολής.


- Προτείνουμε στο Γενικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την 4-6-2010 να προκηρύξει 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 11 Ιουνίου, ημέρα που συμβολίζει τη λήξη της κλαδικής συμφωνίας. Την ημέρα της απεργίας σε συντονισμό με πρωτοβάθμια σωματεία και Ομοσπονδίες θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο σε Αθήνα και άλλες πόλεις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 1-6-2010 ΤΗΣ ΕΙΝΡ και ΚΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1-6-2010

     ΘΕΜΑΤΑ:
Α) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ  
     ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΥΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Β) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΝΕΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Γ) ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ- ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΜΙΠΠΟΣ

Για ληστρικές τιμές στους βηματοδότες, πολλαπλάσιες αυτών που ισχύουν στο εξωτερικό , μας ενημερώνει το Κυριακάτικο ΒΗΜΑ. Αλλά και όλος ο υπόλοιπος "επίσημος" τύπος. Και μιλάει για συμφωνίες μεταξύ γιατρών και προμηθευτών, για ύποπτες διαδικασίες και για υπό διερεύνηση ευθύνες υπαλλήλων και διοικητών, που με τις πράξεις τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην χρεοκοπία του ΕΣΥ και του ελληνικού κράτους.

Μήπως, όμως, πριν αρχίσουμε να αναζητούμε σκοτεινές συνωμοσίες, μυστικές συμφωνίες και αόρατες δυνάμεις, είναι σκόπιμο να ρίξουμε πρώτα μια ματιά στα καθαρά και σε όλους προσβάσιμα δημόσια έγγραφα; Και μάλιστα στα πιο επίσημα από αυτά. Στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κάτι που σπανίως κάνουμε σε αυτήν την χώρα.
Και εάν βρούμε εκεί τις δήθεν "μυστικές" τιμές να μην χάσουμε χρόνο στο κυνήγι των φαντασμάτων και να στρέψουμε τα βλέμματα εκεί που πραγματικά πρέπει.

Στις υπογραφές που φιγουράρουν φαρδιά πλατιά κάτω από τα ολοφάνερα στοιχεία του εγκλήματος.


-Τα χρυσοπληρωμένα φίλτρα και τα απόκρυφα (ΦΕΚ) των πιράνχας της Σιών
Δέκα ολόκληρα χρόνια κανείς δεν ήξερε. Κανείς δεν άκουγε και κανείς δεν έβλεπε. Και τώρα, τελείως ξαφνικά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, η δικαιοσύνη, ο τύπος, όλοι αυτοί μαζί, ανακάλυψαν ότι, το κατ'''' επίφαση σύστημα υγείας μας, πληρώνει τα φίλτρα αιμοκάθαρσης 8 φορές περισσότερο από την Κύπρο, τους βηματοδότες 3 και 4 φορές περισσότερο από την κραταιά Γερμανία και τα ορθοπεδικά υλικά 5 φορές περισσότερο από την Αγγλία.
Θρηνωδεί λοιπόν το ΒΗΜΑ στην Κυριακάτικη Έκδοση του. Όχι όμως για τους έλληνες, που θα χρειαστεί να υποφέρουν για τα επόμενα πολλά χρόνια για να πληρώσουν το κόστος της απίστευτης και ασυγκράτητης διαφθοράς, που μόλυνε και το τελευταίο κύτταρο αυτής της ανέμελης και αδιάφορης κοινωνίας. Όχι, δεν θρηνωδεί γι'''' αυτούς. Για το δράμα του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Κακλαμάνη νοιάζεται περισσότερο.
"Φεύγω πριν με φάνε τα πιράνχας" κραύγαζε ο πρώτος εγκαταλείποντας το Υπουργείο Υγείας μετά από σκληρές μάχες γεμάτες ηρωισμούς και αυτοθυσία. "Φοβάμαι μη με φάνε και μένα" έλεγε στις εξομολογήσεις του ο "ανθρώπινος" Κακλαμάνης. Απογοητευμένοι και οι δύο για την διάψευση των ονείρων τους. Και νικημένοι από κάποιες σκοτεινές, αόρατες και πανίσχυρες δυνάμεις.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ποια είναι τα πιράνχας; Ποιες είναι αυτές οι ανίκητες δυνάμεις που το κράτος, με όλη την ισχύ, με όλη την δύναμη, με όλα τα απεριόριστα μέσα που διαθέτει δεν μπορεί χρόνια τώρα να εντοπίσει και να εξουδετερώσει; Μήπως τελικά αυτοί οι διαβόητοι δαίμονες δεν υπάρχουν; Και όλος ο μηχανισμός του φαύλου κατεστημένου επιχειρεί, για μια ακόμη φορά, μια θρασύτατη απόπειρα αποπροσανατολισμού και συγκάλυψης; 3
Μήπως;Έψαξαν πολύ και εξαντλητικά οι εισαγγελείς και οι ελεγκτές του δημοσίου. Έψαξαν και ανακάλυψαν όλες αυτές τις φρικώδεις τιμές και τις τρομακτικές αποκλίσεις, που ρούφηξαν για τόσα χρόνια τον δημόσιο πλούτο και μας κατάντησαν αναξιοπρεπείς και αξιοθρήνητους επαίτες στις ευρωπαϊκές αυλές. Έψαξαν πολύ και παντού αλλά δεν έτυχε να περάσουν και τις πόρτες του Εθνικού Τυπογραφείου.
Όχι επειδή αμέλησαν. Μάλλον επειδή απέφυγαν. Γιατί εκεί θα έβρισκαν τις απαντήσεις. Εκεί θα διαπίστωναν ότι τα πιράνχας δεν ευδοκιμούν στους σκοτεινούς διαδρόμους των νοσοκομείων αλλά στο περιστύλιο της Βουλής και στα ευρύχωρα και πολυτελή υπουργικά γραφεία. Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά.
Στα νεφρολογικά υλικά, λέει το ΒΗΜΑ, γίνονται φοβερά και τρομερά και ανήκουστα πράγματα που πρώτη φορά τα ακούμε και πρέπει να μας προβληματίσουν. Ένα φίλτρο υψηλής διαπερατότητας αγοράζεται από το ελληνικό δημόσιο 50 ευρώ, ενώ στην Κύπρο κοστίζει 7 και στιςΗΠΑ 8,5 δολάρια.
Ο τελευταίος διαγωνισμός του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, για την προμήθεια φίλτρων και υλικών αιμοκάθαρσης, διενεργήθηκε το 1997 με την διακήρυξη 308/97. Το καρτέλ των προμηθευτών προσήλθε στην διαδικασία συντεταγμένα. Κάτι που στην γλώσσα της, πάντα απούσας, Επιτροπής Ανταγωνισμού αποκαλείται "εναρμονισμένη πρακτική". Οι τιμές που προσφέρθηκαν ήταν ήδη από τότε υπερβολικά υψηλές. Πιο ψηλές από αυτές που αναφέρει το σημερινό ΒΗΜΑ ως διπλάσιες από της Κύπρου και των ΗΠΑ. Πιο υψηλές από τις σημερινές. Πριν από 13 χρόνια. Απίστευτο δεν είναι;
Η επιτροπή του διαγωνισμού αρνείται να αξιολογήσει τεχνικά τις προσφορές προφασιζόμενη ότι τα προσφερθέντα υλικά δεν είναι συγκρίσιμα. Η ηγεσία του Υπουργείου παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει και με την απόφαση 4712/20-11-98 προχωρά στην προσφυγή σε εικονική διαπραγμάτευση. Που όμως δεν ήταν διαπραγμάτευση.


Το αποτέλεσμα; Η σύναψη συμβάσεων με όλες τις εταιρείες που είχαν συμμετάσχει και η ανάθεση στους κατά περίπτωση γιατρούς να επιλέγουν κάθε φορά ελεύθερα "το πλέον κατάλληλο" φίλτρο για την νοσηλεία των ασθενών τους.
Το καρτέλ μπορεί ανενόχλητο πλέον να μοιράσει την αγορά. Ασφαλώς οι συμβάσεις δεν περιέχουν ποσότητες. Δηλαδή, με άλλα λόγια δεν είναι συμβάσεις σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό. Πρόκειται για απλούς τιμοκαταλόγους ελεύθερης χρήσης. Απλά κουρελόχαρτα.


Ο καιρός περνάει και, -όπως έχει αναλυτικά εκτεθεί στις προηγούμενες αναρτήσεις-, μεσούσης της υπουργείας Παπαδόπουλου, τα άλλα καρτέλ των ορθοπεδικών υλικών, των βηματοδοτών των καρδιολογικών κ.λ.π., επιτυγχάνουν την ψήφιση του άρθρου 7§2 του Ν.2955/2001, που τα απαλλάσσει οριστικά από την διενέργεια των ενοχλητικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Διαγωνισμών, που ακόμη και εάν είναι μαϊμούδες είναι σκόπιμο να αποφευχθούν.
Ο τομέας των φίλτρων δεν έχει προλάβει να υπαχθεί στην διάταξη. Οι έμποροι όμως βλέπουν την μοναδική ευκαιρία και δεν έχουν σκοπό να την χάσουν. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να διενεργήσει νέο διαγωνισμό με την διακήρυξη 198/2001. Οι προμηθευτές αντιδρούν. Μέσα από την παρωδία της διαδικασίας της προηγούμενης διακήρυξης 308/97, έχουν πετύχει τιμές ζηλευτές, είπαμε, μεγαλύτερες ακόμη και από τις σημερινές, και δεν έχουν σκοπό να ενοχληθούν για μια ακόμη φορά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να υπαχθούν και αυτοί στην διάταξη του Ν.2955/01. Για να μπορέσουν να ξενοιάσουν και να επιδοθούν ανενόχλητοι στο ακόμη αποτελεσματικότερο μοίρασμα της αγοράς και, ποιος ξέρει, να διεκδικήσουν στο μέλλον ακόμη και τιμαριθμικές αναπροσαρμογές. Τα ταμεία του κράτους είναι γεμάτα και οι κρατικοί λειτουργοί πρόθυμοι.
Έτσι τον Μάϊο του 2003 φεύγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τα Υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, μια Υπουργική Απόφαση. Λέω τον Μάϊο και όχι την συγκεκριμένη τάδε του Μαΐου. Δεν πρόκειται για παράλειψη. Το κουρελόχαρτο αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι υπογεγραμμένο από τον Υφυπουργό Θεοδώρου, την Γενική Γραμματέα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου (αλήθεια σας θυμίζει κάτι το όνομα αυτό;) και τους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν φέρει ούτε ημερομηνία ούτε αριθμό πρωτοκόλλου. Πρόκειται για πρόνοια που θα επιτρέψει να αποσιωπηθεί η έκδοση του σε περίπτωση που η δουλειά δεν περπατήσει; Ειλικρινά δεν ξέρω να απαντήσω. Σκεφθείτε κάτι μόνοι σας.

Η απόφαση ορίζει ότι "Η προμήθεια των φίλτρων αιμοκάθαρσης θα γίνεται χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν.2955/2001(256/Α/2-11-2001) άρθρο 7§2".

Το χαρτί όντως δεν περπατάει. Οι θέσεις των υπογραφών των Φλωρίδη (τότε υφ/ργου Οικονομικών), Σπυρόπουλου (τότε υφ/ργού Εργασίας) και Τσουρή (τότε υφ/ργου Υγείας), μένουν κενές. Αρνούνται. Μάλλον δεν πρέπει να είναι όλοι ίδιοι και να κολυμπάνε στο ίδιο καζάνι.

Το χαρτί επιστρέφει ανυπόγραφο στο Ανάπτυξης και, μια και δεν είχε ούτε αριθμό πρωτοκόλλου ούτε ημερομηνία, πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων. Μαζί του, οι ατσίδες του Ανάπτυξης, παραλαμβάνουν και μια εμπιστευτική επιστολή της υπευθύνης Υφυπουργού Υγείας, στην οποία παρατίθενται αναλυτικά όλες οι νομικές και ουσιαστικές αντιρρήσεις για μια τέτοια ρύθμιση.


Επισημαίνεται μάλιστα "ο κίνδυνος παρεκτροπής συνολικά του συστήματος προμηθειών" και συστήνεται η διενέργεια διαγωνισμού.

Το έγγραφο της κ. Τσουρή αποδεικνύεται μετα από τόσα χρόνια δραματικά προφητικό.
Το καρτέλ, όπως είναι φυσικό, δεν το βάζει κάτω. Το χαρτί ξαναεμφανίζεται στο τέλος του Ιουλίου του ίδιου χρόνου και ενώ ο αμέριμνος λαός και οι ακόμη πιο αμέριμνοι αξιωματούχοι λείπουν στις παραλίες για τα μπάνια τους.

Την φορά αυτή Υφυπουργός Ανάπτυξης είναι ο Κουλούρης, ο γνωστός αγωνιστής της δημοκρατίας Κίμωνας. Από το Οικονομίας υπογράφει πρόθυμα ο Φαρμάκης, από το Εργασίας ο ίδιος ο Ρέππας και από το Υγείας ο αλήστου μνήμης πρωθυπουργικός ψυχίατρος Κ. Στεφανής. Στα δύο τελευταία υπουργεία οι υπουργοί Ρέππας και Στεφανής υπογράφουν κατ'''' εξαίρεση και καθ'''' υπέρβαση οι ίδιοι, αφού οι σχετικές αρμοδιότητες ανήκαν νόμιμα στους υφυπουργούς. Αυτό σίγουρα σημαίνει πολλά. Μια εξυπηρέτηση έκαναν οι άνθρωποι. Και μάλλον ήξεραν τι έκαναν.

Προσέξτε εκείνο το αμίμητο στο πάνω μέρος με τον αριθμό 7. Εκεί στα "έχοντας υπ΄ όψιν". Το "γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό". Απίστευτη ειρωνεία.
Λίγο μετά, την 30-12-2003, δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 1952/Β οι νέες τιμές των φίλτρων αιμοκάθαρσης με την Κοινή Υπουργική απόφαση 8130/30-12-2003. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όχι στο απόκρυφο δελτίο των μυστικών πιράνχας. Είναι οι τιμές που, με μικρές διαφορές και μετά από πολλές παρατάσεις και επανεκδόσεις, ισχύουν ακόμη και μέχρι σήμερα. Οι τιμές που τόση έκπληξη προκαλούν στην Υπουργό Μαριλίζα, τους αυστηρούς Εισαγγελείς, στους δραστήριους Δημόσιους Επιθεωρητές και στο πάντα ανυποψίαστο πλην έγκυρο, ανεξάρτητο και αδέσμευτο ΒΗΜΑ.
(Τουλάχιστον η υπουργός Μαριλίζα που υπήρξε εκ των πρωτεργατών της υπαγωγής των φίλτρων στο καθεστώς του Ν. 2955/2001 δεν θα έπρεπε να εκπλήσσεται. Τέλος πάντων όμως. Είναι προφανές ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν για πάντα παιδιά.)
Απολαύστε λοιπόν τις νέες τιμές ΦΕΚ (αυτών των μυστικών χαρτιών των πιράνχας ντε!). Κοιτάξτε τες παράλληλα με το έκπληκτο ΒΗΜΑ της Κυριακής. Απολαύστε και μην ξεχάσετε να περάσετε από το ταμείο για να πληρώσετε.
*****************************************************

ΕΚΓΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρόδος : 25 /5 / 2010

Αρ. Πρωτ. : 7186

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ Ενταύθα
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ: "Έγκριση για προκήρυξη-δημοσίευση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, για το Γ.Ν. Ρόδου (1ΕΒ Ακτινοδιαγνωστικής, 2ΕΒ Ψυχιατρικής, 1ΕΒ Γαστρεντερολογίας, 1ΕΒ Παιδιατρικής, 3ΕΒ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄".
Θέτουμε υπόψη σας:
1. Την αριθμ.πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ.41036/6.4.2010 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. Ρόδου «Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»: Μια θέση ΕΒ Ακτινοδιαγνωστικής, δυο θέσεις ΕΒ Ψυχιατρικής, μια θέση ΕΒ Γαστρεντερολογίας, μια θέση ΕΒ Παιδιατρικής, τρείς θέσεις ΕΒ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση συντονισμό του έργου της εφημερίας, στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄
2. Τις διατάξεις του Ν.3754/2009

Εισηγούμεθα
1. Όπως εγκρίνετε την προκήρυξη των οκτώ θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, για το Γ.Ν. Ρόδου «Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως εξής:

- 1ΕΒ Ακτινοδιαγνωστικής

- 2 ΕΒ Ψυχιατρικής

- 1 ΕΒ Γαστρεντερολογίας

- 1 ΕΒ Παιδιατρικής

- 3 ΕΒ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, οι θέσεις αυτές είναι για το ΤΕΠ.

2. Την δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο (τοπικό, Αθηναϊκό και Θεσσαλονίκης) για δύο ημέρες.

3. Την επικύρωση της απόφαση σας σήμερα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τρίτη 25 Μαΐου 2010

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ (VETO 23-5-2010)

Της ΡΙΤΑΣ ΜΕΛΑ

Ο χρόνος είχε «παγώσει» για τους γονείς του 18χρονου πολυτραυματία από τροχαίο ατύχημα, που ήταν διασωληνωμένος στην Παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Ρόδου πριν από λίγο καιρό.
Λίγα μέτρα πιο πέρα, στο διάδρομο, ο γιατρός μιλούσε, με πνιχτή φωνή, από το κινητό του στον συνάδελφο του, στο ΕΚΑΒ της Αθήνας.  Η αγωνία και ο πόνος είχε αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καθώς του έλεγε: «Δε θα τα καταφέρει, χρειάζεται επειγόντως να μπει σε εντατική. Βρείτε κρεβάτι και στείλτε C 130, να τον προλάβουμε…».
Ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε.  Όταν έφτασε στην Αθήνα ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρός, ένας ακόμα ασθενής από τους 3.000 που ξεψυχούν κάθε χρόνο στη χώρα μας, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, που κρατάνε κλειστές 70 από τις 600 κλίνες ΜΕΘ του ΕΣΥ και άλλες 600 που χρειαζόμαστε αλλά δεν μπορούν να αναπτυχτούν. Οι ανάγκες της περιφέρειας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, κάνουν το πρόβλημα …εφιάλτη, για τους συγγενείς των θυμάτων άλλα και τους γιατρούς που ζουν σχεδόν κάθε μέρα και μια νέα τραγωδία.
Το νοσοκομείο της Ρόδου, που καλύπτει ουσιαστικά όλο το Νομό Δωδεκανήσου, έχει ανοιχτές μόνο τις 6 από τις συνολικά 8 κλίνες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.  Μόνο πέρσι έγιναν 120 διακομιδές ενώ λίγα χρόνια πριν ανοίξει η ΜΕΘ, ο αριθμός άγγιζε τις 400. Από αυτούς τους ασθενείς η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολυτραυματίες από τροχαία ατυχήματα.  Πολλοί από αυτούς δεν καταφέρουν να φτάσουν ζωντανοί σε ΜΕΘ της Αθήνας ή της Κρήτης.
«Οι ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις θέλουν άμεση υποστήριξη σε μονάδα και όχι να τους ταλαιπωρούμε κάνοντας βόλτες στο Αιγαίο» είπε στο Veto ο εκπρόσωπος των εργαζομένων γιατρών του νοσοκομείου Βασίλης Κινούς και συνέχισε: «Θέλουμε επειγόντως άλλους 8 νοσηλευτές για να ανοίξουμε και τα άλλα 2 κρεβάτια.  Έχει συμβεί στο παρελθόν να πάει περιστατικό από τη Ρόδο στα Γιάννενα. Εκτός από τις ζωές που χάνονται με ανυπολόγιστο κόστος, αξίζει να πούμε ότι η κάθε διακομιδή στοιχίζει 10.000 ευρώ».
Περισσότεροι από 3000 άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί εάν τελικά στη χώρα μας λειτουργούσαν 1.200 κλίνες ΜΕΘ, αντί για 540 που λειτουργούν σήμερα, όπως υποστηρίζει στο V ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εντατικολόγων Απόστολος Αρμαγανίδης: «Έχουμε 600 έτοιμες κλίνες.  Μέχρι το τέλος του 2009 ήταν ανοιχτές μόνο 450 κλίνες. Υπό το φόβο της πανδημίας της γρίπης άνοιξαν άλλες 90 κλίνες όμως δυστυχώς για τις υπόλοιπες 60 μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμιά ενημέρωση.  Η ίδια η υπουργός είχε πει ότι χρειαζόμαστε συνολικά 1.200».
Επιπλέον το ιατρικό προσωπικό που υποστηρίζει αυτά τα 90 κρεβάτια ΜΕΘ, είναι συμβασιούχοι, που στο τέλος του 2010 λήγει η σύμβαση τους : «Το ωρομίσθιο τους είναι περίπου 9 ευρώ, λιγότερα δηλαδή και από τις καθαρίστριες, όπως είπε στο V ο κ. Αρμαγανιδης.
Εξαιτίας αυτών των αρνητικών δεδομένων η ανταπόκριση των γιατρών για την κάλυψη των θέσεων ήταν πολύ μικρή.  Ειδικότερα από τους 200 γιατρούς που είχε ανακοινώσει το υπουργείο υγείας ότι χρειάζονταν στις ΜΕΘ τελικά προσήλθαν μόνο 40, όπως είπε στο V ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Δημήτρης Βαρνάβας: «Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης υπάρχει και ο φόβος στο τέλος του χρόνου να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις και να κλείσουν και πάλι αυτές οι κλίνες.  Εάν σε αυτά όλα προσθέσουμε και το γεγονός ότι πολλοί γιατροί που μπήκαν στο ΕΣΥ τη δεκαετία του 1980-‘90 θα φύγουν με σύνταξη ενώ από την άλλη μεριά οι προσλήψεις είναι με το «σταγονόμετρο», τότε εύκολα κανείς αντιλαμβάνεται ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΕΣΥ».
Έως 30 άτομα στη λίστα αναμονής
Το γεγονός μάλιστα ότι καθημερινά υπάρχει λίστα αναμονής με 25-30 άτομα σ΄όλη την Ελλάδα, που περιμένουν έως και 24 ώρες για να βρεθεί κρεβάτι, κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων εντατικών.
Ωστόσο από τις 3.000 προσλήψεις νοσηλευτών που είχε ανακοινώσει η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου το 2009 ακόμα δεν έχει πάει κανείς στα νοσοκομεία και ούτε προβλέπεται για το 2010, όπως μας είπε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ κ. Βαρνάβας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο νοσοκομείο της Τρίπολης, που καλύπτει την Καλαμάτα, το Αργος και τη Σπάρτη, από τις 5 κλίνες ΜΕΘ οι 3 είναι ανοιχτές ενώ τα τελευταια2 χρόνια δεν έχει γίνει καμιά πρόσληψη σε νοσηλευτικό προσωπικό: « Έχουμε μόνο 3 εντατικολόγους και για να βγουν οι εφημερίες αναγκάζονται γιατροί από άλλα τμήματα να καλύπτουν τη ΜΕΘ» είπε στο V ο Κωνσταντίνος Ζαχαρίας μέλος της ένωσης γιατρών του ΕΣΥ Αρκαδίας.
Το νοσοκομείο Μεταξά έχει 6 ανοιχτά κρεβάτια 5 κλειστά και 4 γιατρούς λέει η εντατικολόγος Μαρία Ζάκκα: «Κάνουμε 8 εφημερίες το μήνα. Δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε γιατί θα υπάρξει πρόβλημα στη Μονάδα».
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στις 10 κλίνες ΜΕΘ αντιστοιχούν 60 νοσηλευτές.  Στην Ελλάδα στις 10 κλίνες ΜΕΘ αντιστοιχούν 3 νοσηλευτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς και εργαζόμενους, όπως τονίζει ο κ. Αρμαγανίδης.
Τεράστιο πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη γιατρών και εξοπλισμού στις ΜΕΘ καθώς πολλά μηχανήματα είναι άνω των 10 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης εντατικολόγων.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, απαιτείται το 8%-10% των νοσοκομειακών κλινών να είναι εντατικής θεραπείας.
Στη χώρα μας το ποσοστό είναι μόλις 1,6% στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και 1,9% στα πανεπιστημιακά. Αντίθετα στον ιδιωτικό τομέα το ποσοστό είναι 7,4%.  Ωστόσο μια μέρα νοσηλείας χρεώνεται 2.000-3.000 ευρώ.
Αξίζει να τονισθεί ότι οι 540 κλίνες ΜΕΘ νοσηλεύουν το χρόνο περισσότερους από 12.500 ασθενείς, απ' τους οποίους οι 9.500 περίπου επιβιώνουν.  Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εταιρείας εντατικολόγων κάθε κλίνη ΜΕΘ νοσηλεύει κατά μέσο όρο 30 ασθενείς το χρόνο, από τους οποίους οι 22-25 καταφέρνουν να ζήσουν…

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ


Το Βήμα της Κυριακής (23.05.2010) έβγαλε στην δημοσιότητα μία σκληρή πραγματικότητα. Οι δαπάνες για την Υγεία από 1,5 δις ευρώ φτάσανε 3 τα τελευταία πέντε χρόνια. Η ιατρική δεν είναι λειτούργημα για πολλούς γιατρούς αλλά ένας έξυπνος τρόπος να οικονομήσουνε στις πλάτες των ασφαλισμένων.
Mε μία πρώτη ματιά εντυπωσιάζεσαι από τις "πρωτοπόρες" πανεπιστημιακές κλινικές σε ότι αφορά στα χρέη ιατρικών μηχανημάτων. Αν είσαι αφελής μπορείς να το συσχετίσεις με την έρευνα και την έμφυτη τάση των πανεπιστημιακών συναδέλφων μας να προχωρήσει η επιστήμη ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα πριν από τις κλασσικές μεθόδους των κρατικών νοσοκομείων της υπόλοιπης Ελλάδας. Είναι κλινικές όπου εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί γιατροί αυτής της χώρας. Παράλληλα με την πρόοδο της επιστήμης έχουν να τους υποδείξουν και βελτιωμένες μορφές πληρωμής των κόπων των επιστημόνων; Υπενθυμίζω ότι το ΕΣΥ επιτρέπει στους πανεπιστημιακούς συναδέλφους μας να εξασκήσουν και το ελεύθερο επάγγελμα και να αμείβονται καταλλήλως( 120ευρώ/ επίσκεψη).
Η δεύτερη ματιά θα κολλήσει στην υπερτιμολόγηση των αναλώσιμων υλικών (8.590 ευρώ στοιχίζει στην Κύπρο ο απινιδωτής αλλά στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 32.700).Πού οφείλεται αυτό; Μας βρήκαν μ….. και μας χρεώνουν παραπάνω ή βολεύει τις εταιρείες να πουλήσουνε στην Ελλάδα επειδή μερικοί γιατροί (που τρώνε καλά) θα υπογράψουν έτσι και αλλιώς την υπερτιμημένη παραγγελία επειδή πληρώνει το δημόσιο; Γιατί κάτι που κάνει 210 στην Ευρώπη, στον Ευαγγελισμό (στη ναυαρχίδα του ΕΣΥ) στοιχίζει 1.408.; Μετράνε και τα χιλιόμετρα ως την χώρα παραγωγής ;
Η τρίτη, και η καλύτερη, ματιά θα εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν έγκριση τα εξωσυμβατικά υλικά των νοσοκομείων (έξω από τις συμβάσεις που έχουνε υπογραφεί με βάση τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς).Το γαϊτανάκι ξεκινάει από τον συνάδελφο που βγάζει την ιατρική γνωμάτευση όπου αναφέρει ότι με αυτό το υλικό θα κάνει καλά τον ασθενή. Δίπλα παραθέτει την κοστολόγηση του υλικού με τους κώδικες για την παραγγελία. Ο διευθυντής του συνυπογράφει την αίτηση και μετά το χαρτί ταξιδεύει εντός νοσοκομείου .Ο Τμηματάρχης δεν βλέπει αλλά υπογράφει ,ο οικονομικός διοικητής βάζει και αυτός μία τζίφρα και το χαρτί φτάνει αισίως στο γραφείο προμηθειών όπου γίνεται η παραγγελία. Οι ανασταλτικοί μηχανισμοί είναι ανύπαρκτοι επειδή η ιατρική γνωμάτευση δεν αμφισβητείται ! Πέντε άτομα υπογράφουν κάτι που το πληρώνουμε εμείς οι άλλοι, οι ανυποψίαστοι πολίτες! Ποιος από τους πέντε έχει ευθύνη για την υπερχρέωση των δημοσίων νοσοκομείων ; Ο οικονομικός διοικητής δεν είναι γιατρός. Ο υπάλληλος του γραφείου προμηθειών επίσης δεν κατέχει γνώσεις ιατρικής .Είμαι σίγουρη ότι αν ο συνάδελφος που ξεκίνησε την διαδικασία θα έπρεπε να πληρώσει από την τσέπη του το υλικό θα το σκεφτότανε πέντε φορές μέχρι να βάλει το χέρι στην τσέπη. Είναι ήσυχος επειδή ξέρει ότι το δημόσιο υπολείπεται ελεγκτικών μηχανισμών άρα δεν θα πάθει τίποτα όταν παραγγέλλει κάτι τόσο ακριβό. Εγώ πάντως αναρωτιέμαι: μέχρι τώρα που δεν υπήρχε αυτό το υλικό πώς έσωζε ζωές ο καλός επιστήμονας;
Οι ιατρικές εταιρείες ( που προμηθεύουν το ΕΣΥ) δηλώσανε κέρδη ως και 773% το 2009 αλλά το ΕΣΥ αδυνατεί να πληρώσει τις δεδουλευμένες εφημερίες των γιατρών! Η Ελλάδα πρωτοτυπεί! Έχει τα περισσότερα κρατικά νοσοκομεία της να κάνουν επίσχεση εργασίας (λόγω αδυναμίας πληρωμής των γιατρών) αλλά θεωρείται η ακριβότερη χώρα ,σε όλη την Ευρώπη, σε ότι αφορά τις νοσοκομειακές υπηρεσίες

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΟΕΝΓΕ:ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Παρασκευή 28 Μαϊου συνεδριάζει η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ, ενώ την Παρασκευή 4 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο. Αντικείμενο συζήτησης είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στο χώρο των Νοσοκομείων και ΚΥ και η τακτική που πρέπει να τηρήσουμε στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Πρόσκληση συμμετοχής στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου έχει αποσταλεί σε όλους τους Προέδρους των Ενώσεων, ώστε να μεταφέρουν τον προβληματισμό που υπάρχει στους συναδέλφους και το κλίμα που διαμορφώνεται στα Νοσοκομεία της χώρας.
Ευελπιστούμε να ανταποκριθούν, ώστε να χαράξουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τακτική μας για τους επόμενους μήνες.
Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

Δευτέρα 24 Μαΐου 2010

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (ΔΡΑΣΙΣ 24-5-2010)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ
Οι προμηθευτές σταματούν την «τροφοδοσία» του νοσηλευτικού ιδρύματος της Ρόδου, λόγω των μεγάλων ανεξόφλητων χρεών.  Τα ίδια προβλήματα ισχύουν βέβαια και για άλλα νοσοκομεία της χώρας που έχουν χρέη προς τους προμηθευτές.  Την περασμένη Παρασκευή εστάλη ενημερωτική επιστολή στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.  Το ευτύχημα είναι όμως, ότι η ορθοπεδική κλινική στο νοσοκομείο της Ρόδου διαθέτει στοκ και δεν θα προκύψουν άμεσα προβλήματα, ενώ υπάρχει χρόνος, ώστε να βρεθεί εναλλακτική λύση.
«Μετά από συνάντηση που είχα με τους διευθυντές της ορθοπεδικής και της νευροχειρουργικής κλινικής έλαβα τη διαβεβαίωση ότι τα υλικά που υπάρχουν αρκούν για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Μέχρι τότε θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα», δήλωσε στη «Δράση» ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλης Κόκκινος.
Το πρόβλημα προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή δεν καταβλήθηκε η προκαταβολή για την εξόφληση του χρέους προς τους προμηθευτές για τα έτη 2006 και 2007.  Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επρόκειτο να πιστωθεί το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να πληρωθούν τα χρέη για τις προμήθειες.  Τα χρήματα έφθασαν τον περασμένο Δεκέμβριο στο Δημόσιο Ταμείο.  Στις 4 Ιανουαρίου επεστράφησαν όμως στο υπουργείο, λόγω των σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας.
70 εκατομμύρια το «άνοιγμα»
Το νοσοκομείο της Ρόδου, μπορεί να μην ανήκει στη λίστα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όμως το «άνοιγμά» του δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και γεννά πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισής του από τις προηγούμενες Διοικήσεις.
Τα χρέη του σύμφωνα με εκτιμήσεις και πληροφορίες, ανέρχονται περίπου στα 70.000.000 ευρώ, μία «τρύπα» που ο νέος Διοικητής, Μιχάλης Κόκκινος καλείται να περιορίσει με τους κατάλληλους χειρισμούς.
Δαπάνες και προμήθειες
Το Υπουργείο Υγείας αναζητά λύσεις, ώστε να συνεχίσει κανονικά η προμήθεια των υλικών στα νοσοκομεία.  Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδία προμηθευτών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει πρόβλημα με τους προμηθευτές του νοσοκομείου.  Τα χρέη είναι πολύ μεγάλα και λόγω αδυναμίας αποπληρωμής τους, οι προμηθευτές προέβησαν και παλιότερα στην παύση προμήθειας των απαραίτητων υλικών.
Μετά την εμφάνιση, για μία ακόμη φορά, του προβλήματος, θεωρείται πλέον επιτακτική η ανάγκη για τον εξορθολογισμό του συστήματος των προμηθειών.  Θέμα, το οποίο έθεσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου στην Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου, Χριστίνα Παπανικολάου, κατά την διάρκεια της τελευταίας της επίσκεψης στη Ρόδο.  Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι η 2η ΥΠΕ, σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους γιατρούς προέβη στη μείωση των δαπανών για τις προμήθειες κατά 20%, στην προσπάθεια να περιορισθούν οι σπατάλες και να εξοικονομηθούν χρήματα.
Στη Ρόδο αναμένεται να έλθει το επόμενο διάστημα και η Υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, όπως δεσμεύθηκε η ίδια κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα και στην οποία συμμετείχαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου και πρώην υπουργός Υγείας, Δημήτρης Κρεμαστινός, καθώς επίσης μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ.  Στην επίσκεψη της στη Ρόδο αναμένεται να τεθεί στην υπουργό και το θέμα των προμηθειών.
«Το κράτος οφείλει να ρυθμίσει συνολικά, για όλη την Ελλάδα το ζήτημα των πληρωμών των προμηθευτών, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας τη λειτουργία τους.  Εμείς ήδη προχωρήσαμε στη μείωση των δαπανών για προμήθειες κατά 20%.  Το νοικοκύρεμα προχωρά στο νοσοκομείο της Ρόδου.  Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών, μέσω του υπουργείου για όλη τη χώρα, ώστε να είναι συγκεκριμένοι οι όροι του παιχνιδιού και για να μην παρατηρηθούν τα φαινόμενα του παρελθόντος», δήλωσε ο κ. Κόκκινος.
Σχετικά με τα ποσά που διατίθενται για τις προμήθειες, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Βασίλης Κινούς δηλώνει: «Tο έλλειμμα των νοσοκομείων διπλασιάστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το 2004 ήταν 2,6 δισ. ευρώ και το 2008 έφτασε τα 5,2 δισ.  Eάν την τελευταία τετραετία είχε μειωθεί κατά 10%, θα είχαν εξοικονομηθεί 260 εκατομμύρια ευρώ.  Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 900 προσλήψεις νοσηλευτών ή 300 επιμελητών A και τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για περίπου 10 χρόνια.
Την ίδια περίοδο η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 8%-10% ετησίως και έφτασε τα 4,2 δισ.  Δεν έχουμε ενδείξεις ότι η μεγάλη αυτή αύξηση βελτίωσε το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και την ποιότητα ζωής.  Επομένως με μια μικρή μείωση της δαπάνης κατά 5% θα είχαν εξοικονομηθεί 200 εκατομμύρια ευρώ σ' ένα μόνο χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με προσλήψεις 600 νοσηλευτών στα νοσοκομεία και τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για μια δεκαετία».
Συνεχίζοντας, ο κ. Κινούς αναφέρει: «O ρόλος της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα.  Το σύστημα δεν διαθέτει ιατρικά αρχεία ή δίκτυο ιατρικής πληροφόρησης, το οποίο να ενημερώνει για την κατανομή των υγειονομικών πόρων και για τα τελικά αποτελέσματα της ιατρικής φροντίδας.  Επίσης, δεν υπάρχει μηχανισμός αγοράς και ελέγχου της ποιότητας και της καταλληλότητας, πόσο μάλλον της οικονομικής αποδοτικότητας, των υπηρεσιών υγείας.  Mε άλλα λόγια το σύστημα είναι ανοιχτό ως προς τη χρηματοδότησή του, με συνέπεια το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν αναδρομικά οποιαδήποτε ιατρική πράξη.  H μεταρρύθμιση του EΣY δεν είναι εύκολη υπόθεση, με δεδομένες τις σημερινές αδιαφανείς διαδικασίες και τις διοικητικές ανεπάρκειες.  Αν όμως η κυβέρνηση πείσει τους γιατρούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας ότι θα τους αντιμετωπίσει αξιοκρατικά, θα τους ανταμείψει για το έργο τους και ότι θα στηρίξει συστηματικά το δημόσιο σύστημα υγείας, πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμβάλουν στην προσπάθεια αναβάθμισης του EΣY».

Κυριακή 23 Μαΐου 2010

ΤΑ ΠΙΡΑΝΧΑΣ ΔΑΓΚΩΝΟΥΝ....ΑΚΟΜΗ (ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ)

Τεράστιες αποκλίσεις στις τιμές νοσοκομειακών υλικών και μηχανημάτων μεταξύ των νοσοκομείων αποκαλύπτει η έρευνα του υπουργείου Υγείας και της Δικαιοσύνης, ενώ έρχονται και διώξεις.
«ΦΕΥΓΩ πριν με φάνε και μένα τα πιράνχας» είχε πει το 2002 ο κ. Αλ.Παπαδόπουλος προτού εγκαταλείψει το υπουργείο Υγείας.  Δύο χρόνια αργότερα το υπουργείο ανέλαβε ο κ. Ν. Κακλαμάνης και σε συνέντευξή του στο «Βήμα» ομολογούσε τότε ότι τα «πιράνχας» στα νοσοκομεία ζουν και βασιλεύουν.  «Φοβάμαι μη με φάνε κι εμένα» σημείωνε, και έπειτα από δύο χρόνια αποχωρούσε, απογοητευμένος κι εκείνος, για να διεκδικήσει τον Δήμο της Αθήνας, διαπιστώνοντας ότι δύσκολα μπορεί να μπει τάξη στον χώρο της Υγείας.  Τέσσερα χρόνια μετά, τα «πιράνχας» όχι μόνο ζουν αλλά έχουν γίνει και τετράπαχα!  Οι προμηθευτές νοσοκομειακών υλικών και ιατρικών μηχανημάτων, με τη συνεργασία ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων και διοικητών των νοσοκομείων, έχουν στήσει ένα απίστευτο φαγοπότι, το οποίο διπλασίασε τις δαπάνες για την Υγεία από 1,5 δισ. ευρώ σε 3 δισ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια.  Από παντού, οι πάντες βγάζουν κέρδη.  Από το οινόπνευμα και τις γάζες ως τους σπόγγους απορρόφησης και τα νεφροειδή, από τα στεντ και τους απινιδωτές, ως τους καθετήρες, τους τεχνητούς μήνιγγες και τα ορθοπαιδικά υλικά, όλοι βγάζουν κέρδη που αγγίζουν ως και το 1.000% σε ορισμένα δημόσια νοσοκομεία, σε σχέση με τις τιμές των ίδιων υλικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο.
Τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και που παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα» είναι πραγματικά απίστευτα.  Το ίδιο υλικό, της ίδιας εταιρείας, που χρεώνεται στα ασφαλιστικά ταμεία 100 ευρώ από κάθε νοσοκομείο του Λονδίνου ή της Μαδρίτης, στην Ελλάδα χρεώνεται από 300 ως 3.000 ευρώ, ανάλογα με το πόσο θα κερδοσκοπήσουν οι γιατροί και οι προμηθευτές σε κάθε νοσοκομείο!  Η ίδια ακτινογραφία ή η ίδια θεραπεία χρεώνεται με άλλο κοστολόγιο στον «Ευαγγελισμό» και με άλλο στην Πάτρα ή στην Αλεξανδρούπολη, επειδή πληρώνουν αδιαμαρτύρητα τα ασφαλιστικά ταμεία!
Παρ΄ όλα αυτά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και τα χρέη των νοσοκομείων καθώς στα χειρουργεία, αλλά και στους θαλάμους, επικρατεί καθεστώς απόλυτου χάους και η λογική «ο κλέψας του κλέψαντος».  Για μια επέμβαση χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα και υλικά πολύ περισσότερα από αυτά που προβλέπουν τα βιβλία της Ιατρικής.  Υπάρχουν νοσοκομεία που παραλαμβάνουν εν γνώσει τους άχρηστα υλικά, επειδή μόνο με αυτόν τον τρόπο οι προμηθευτές ρίχνουν τις τιμές στα χρήσιμα.
Οι νοσηλευτές χρησιμοποιούν τα αναλώσιμα υλικά χωρίς καμιά φειδώ και χωρίς κανέναν έλεγχο, με αποτέλεσμα να παίρνουν υλικά για το σπίτι ακόμη και οι αποκλειστικές νοσοκόμες που δεν ανήκουν στο δυναμικό των νοσοκομείων.
ΔΝΤ: «Κόψτε 500 εκατ. ευρώ»
Οταν οι ελεγκτές του ΔΝΤ και της ΕΕ επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το υπουργείο Υγείας και ενημερώθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί, κυριολεκτικά έφριξαν. «Για αρχή σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περικόψετε από τις δαπάνες υγείας 500 εκατ. ευρώ αμέσως» είπαν στην κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία πειθάρχησε αμέσως και μείωσε τον προϋπολογισμό για το 2010 από 3 δισ. ευρώ που τον είχε φθάσει ο κ. Δ. Αβραμόπουλος στα 2,5 δισ. ευρώ (η αντίστοιχη δαπάνη για το 2004 ήταν μόλις 1,5 δισ. ευρώ).  Ταυτόχρονα η υπουργός διέταξε επείγουσα έρευνα από τις υπηρεσίες της και από τη Δικαιοσύνη, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από έναν μήνα.  Τα συμπεράσματα είναι ότι αν το θελήσει η κυβέρνηση, μπορεί να στείλει στη φυλακή για κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων τόσο πολλούς που θα χρειαστούν καινούργιες φυλακές!  ΄Οπως αποδείχθηκε, ολόκληρες ομάδες στα χειρουργεία και στους θαλάμους των ασθενών υπερκοστολογούν τα νοσοκομειακά υλικά και τα σπαταλούν αλόγιστα.  Οι διοικητές των νοσοκομείων έχουν υπογράψει «με καπέλο» όλες τις προμήθειες ιατρικών μηχανημάτων, ενώ οι υπουργοί της ΝΔ υπέγραφαν αδιαμαρτύρητα τους φουσκωμένους προϋπολογισμούς.
Διώξεις για όσους υπέγραψαν.
«Οταν η έρευνα ολοκληρωθεί πλήρωςθα ασκηθούν διώξεις και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν» τονίζει στο «Βήμα» ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος που παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία.  «Θα λογοδοτήσουν όσοι υπέγραψανεντάλματα παραγραφής υπερκοστολογημένων προϊόντων ή μηχανημάτων» προσθέτει.
Την έρευνα του υπουργείου Υγείας και της Δικαιοσύνης συντρέχει τις τελευταίες δύο εβδομάδες και το ειδικό σώμα των «Ράμπο» που έχει δημιουργηθεί στην ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικές έρευνες σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.  Ταυτόχρονα ζητήθηκαν οι τιμές που ισχύουν για τα νοσοκομειακά υλικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των υπερτιμολογήσεων.
Μία ακόμη απίστευτη διαπίστωση, στην οποία έχουν καταλήξει οι ερευνητές της υπόθεσης αυτής, είναι ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν ακόμη να εκκαθαρίσουν τα αρχεία τους για να έχουν πλήρη εικόνα του αριθμού των ασφαλισμένων τους.
Ασφαλισμένοι 150.000 νεκροί.
Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι είναι πιθανόν ο αριθμός των ασφαλισμένων που έχουν πεθάνει και θεωρούνται ακόμη ασφαλισμένοι να αγγίζει τις 150.000.  Μάλιστα έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων σε πρόσωπα που δεν βρίσκονται στη ζωή, αλλά και περιπτώσεις νοσηλείας προσώπων που έχουν πεθάνει σε νοσοκομεία της περιφέρειας.
Οπως πληροφορείται «Το Βήμα», το υπουργείο Υγείας προετοιμάζει ήδη δέσμη μέτρων και εναλλακτικών σεναρίων για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο την περασμένη εβδομάδα απαγόρευσε τη συνταγογράφηση 253 «καθημερινών» φαρμάκων (παυσίπονα, αναλγητικά, αντιόξινα κ.ά.).
Το πρώτο σενάριο προβλέπει άμεση και γενική μείωση των τιμών κατά 10%.  Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ανατιμολόγηση των φαρμάκων που κυκλοφόρησαν την περίοδο 1998-2009 με ταυτόχρονη μείωση της τιμής τους κατά 12% από τον Φεβρουάριο του 2011.  Μόνο από τη ρύθμιση αυτή το Δημόσιο θα εξοικονομήσει 500-600 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Ταυτόχρονα μελετάται η γενική εφαρμογή της λίστας φαρμάκων, με σύστημα τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία με βάση τις πρωτότυπες δραστικές ουσίες.  Με τη ρύθμιση αυτή θα εξοικονομηθούν ετησίως περίπου 350 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα το υπουργείο Υγείας προχωρεί στην πλήρη μηχανοργάνωση και στον έλεγχο της διακίνησης των νοσοκομειακών υλικών με σύστημα που θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται ανά εξάμηνο.
Πόσο κοστίζουν τα ιατρικά υλικά σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη
Η εξωνεφρική κάθαρση. Τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού αγοράζονται από τα νοσοκομεία σε τιμές χαμηλότερες από τις ευρωπαϊκές.
Αλλά είναι πολύ υψηλότερες οι τιμές συντήρησης των μηχανημάτων.
Αντιθέτως είναι υψηλότερες απ΄ ό,τι στην Ευρώπη οι τιμές αναλώσιμων υλικών,όπως τα φίλτρα αιμοκάθαρσης,οι βελόνες παρακέντησης,τα διαλύματα κ.λπ.
Οι ενδοφακοί στις οφθαλμιατρικές κλινικές.  Ενας ακρυλικός υδρόφιλος ενδοφακός χρεώνεται 295 ευρώ στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»,280 ευρώ στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών και 120 ευρώ στην Ευρώπη.
Στα νεφρολογικά υλικά.Ενα φίλτρο υψηλής διαπερατότητας αγοράζεται από το ελληνικό Δημόσιο 50 ευρώ, ενώ στην Κύπρο κοστίζει 7 ευρώ και στις ΗΠΑ 8,5 δολάρια.
Στα ορθοπαιδικά υλικά.  Ενας στειλεός κοστίζει 1.400 ευρώ στην Ελλάδα και 700 στην Κύπρο και μια κοτύλη 960 ευρώ στην Ελλάδα και 300 ευρώ στην Κύπρο. * Στα καρδιολογικά υλικά.Ενας αμφικοιλιακός απινιδωτής χρεώνεται 22.000 ευρώ στην Ελλάδα,12.600 στην Ευρώπη και 13.076 στην Κύπρο και ένας μονοεστιακός ως 34.467 ευρώ στην Ελλάδα,10.800 στην Ευρώπη και 8.590 στην Κύπρο. Με αυτές τις τιμές,η συνολική δαπάνη για την Υγεία στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει πλέον το 10,1% του ΑΕΠ,ενώ ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 9%.Ταυτόχρονα,για το 2009 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη θα φτάσει τα 9,2 δισ.ευρώ, όταν στην Ισπανία,με τετραπλάσιο πληθυσμό,η αντίστοιχη δαπάνη είναι 12 δισ.ευρώ.
Οι εταιρείες μοσχοπουλάνε με κέρδος ως και 773%!
Τέσσερις ελληνικές και ξένες εταιρείες που κυριαρχούν στις προμήθειες νοσοκομειακού υλικού και των ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων «δουλεύουν» με κέρδος που αγγίζει ακόμη και το 773%! Πρόκειται για τις εταιρείες ΙΑΜΕΧ ΑΕ, Αρθρωσις ΑΕ, Johnson & Johnson Ηellas ΑΕΒΕ και ΒΙΟΜΕΤ ΑΕ, όπως καταγράφονται σε έκθεση ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης. Η καταγγελία αφορούσε το κόστος ειδικής ενδοπρόθεσης ισχίου και την προσφορά που έγινε από την εταιρεία ΙΑΜΕΞ Βορείου Ελλάδος. Η προσφορά που έδωσε η ΙΑΜΕΞ Βορείου Ελλάδος για να προμηθεύσει στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο είδος ήταν 28.000 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.
Οπως σημειώνεται στο έγγραφο, «ο έλεγχος διαπίστωσε για παραπλήσιοορθοπαιδικό εμφύτευμα, με βάση παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιααγοράς- τιμολόγια πώλησης),ότιη τιμή αγοράς από τον ξένο οίκο ανερχόταν σε 13.650 ευρώ και τιμολογήθηκε στο ΝοσοκομείοΠαίδων “Αγλαΐα Κυριακού”στην τιμή των 35.000 ευρώ»! Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στην αγορά του συγκεκριμένου εμφυτεύματος αλλά «επεκτάθηκε και στη διερεύνηση και άλλων ορθοπαιδικών εμφυτευμάτων για γόνατα και ισχία προκειμένου να διαπιστωθούν το κόστος, η τιμή πώλησης και το μεικτό κέρδος». Και τα ευρήματα ήταν εξόχως αποκαλυπτικά. Ετσι λοιπόν οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι προϊόν που έχει κόστος αγοράς 99 ευρώ η εταιρεία ΙΑΜΕΧ το πουλούσε 865 ευρώ στο Γενικό Κρατικό Αιγίου κερδίζοντας 773,7%. Την ίδια στιγμή η εταιρεία Αρθρωσις Ιατρικά Είδη ΑΕ είχε... «επιτυχίες» αφού κατόρθωνε (ίσως όχι και με μεγάλη προσπάθεια...) να προμηθεύεται εμφύτευμα με 189,04 ευρώ και να το πουλάει στο ΠΓΝ «Αττικόν» προς 1.290 ευρώ κερδίζοντας το όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό του 582,39%. Ενώ η εταιρεία Johnson & Johnson Ηellas ΑΕΒΕ (βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης η σκανδαλώδης πώληση συγκεκριμένων ειδών) τη μηριαία πρόθεση την προμηθεύεται με 315 ευρώ και την πουλάει προς 2.500 ευρώ σε ιδιωτική κλινική.
ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ??
ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΥΡΑΓΧΑΣ???
ΠΛΟΥΤΙΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η ΓΙΑΤΡΟΙ????
ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ?????
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ .......ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ???


Δεν έχουν χαλάσει οι πάντες, όπως μας βολεύει καμιά φορά να υποθέτουμε, ασφαλισμένοι στο κουκούλι της αυτοεξαίρεσης μας.  Δεν χρειάζεται να έχουν δώσει κανέναν όρκο, στον Ασκληπιό, ή ότι άλλο, για να κάνουν τη δουλειά τους τίμια.  Οι κατηγορικές προσταγές ή είναι εσωτερικές ή δεν εμφανίζονται, όσο κι αν προσπαθήσει να τις εμφυτεύσει και να τις επιβάλει το σχολείο, η ουμανιστική ιδεολογία ή η θρησκευτική πίστη.
Προφανώς οι γιατροί που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα τριακοσίων ευρώ, ή και τριών χιλιάδων, ενώ δουλεύουν στην υψηλή περιοχή της πόλης, πήραν κι αυτοί τον όρκο του Ιπποκράτη : «Αγνώς δε και οσίως διατηρήσω βίον τον εμόν και τέχνην την εμήν» - καν μετάφραση δεν απαιτείται.  Φαίνεται όμως ότι την ώρα που έλεγαν μηχανικά τις λέξεις, το μυαλό τους έτρεχε μακριά, σε κόλπα φορολογικά και σ’εκείνο το κοινωνικό γόητρο που, δασκαλεμένοι κι από τον χοντροκομμένο λαϊφσταϊλισμό, καταλήξαμε να το συσχετίζουμε με την «επιφάνεια» του καθενός, με το θορυβωδώς επιδεικνυόμενο έχει του, και όχι με τον εσωτερικό του πλούτο, όπως αναδεικνύεται στην κοινωνική του ύπαρξη.
Μηχανικά και καγχάζοντας από μέσα τους εις βάρος των κορόιδων θα πρέπει να συλλάβισαν τις λέξεις του όρκου και οι γιατροί που, παίζοντας με τα μοσχεύματα και τις «πρώτες ύλες» των χειρουργείων, έφτασαν να χαίρονται κολοσσιαίους τραπεζικούς λογαριασμούς.  Μαζί με άλλα ανεπιθύμητα ρεκόρ, κατέχουμε και το ρεκόρ των σπονδυλοδεσιών, και μάλιστα των αχρείαστων. Γιατί; Επειδή, κατόπιν αποφάσεων της πολιτείας, οι βίδες, οι ράβδοι, οι κλωβοί κοστίζουν στην Ελλάδα πολύ περισσότερο απ’ ότι οπουδήποτε αλλού· το υψηλό κόστος σημαίνει και υψηλό κέρδος για τις προμηθεύτριες εταιρείες, που για να μπουν στην αγορά δίνουν τερατώδη «πριμ» σε πρόθυμους ορθοπεδικούς.
Αθετούν τον όρκο τους κάποιοι γιατροί, σίγουρα.  Αλλά και τα υπουργεία κάνουν ότι μπορούν για να καταποντίσουν το ΕΣΥ.  Tο έλλειμμα των νοσοκομείων διπλασιάστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το 2004 ήταν 2,6 δισ. ευρώ και το 2008 έφτασε τα 5,2 δισ.  Eάν την τελευταία τετραετία είχε μειωθεί κατά 10%, θα είχαν εξοικονομηθεί 260 εκατομμύρια ευρώ.  Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 900 προσλήψεις νοσηλευτών ή 300 επιμελητών A και τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για περίπου 10 χρόνια.
Την ίδια περίοδο η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 8%-10% ετησίως και έφτασε τα 4,2 δισ.  Δεν έχουμε ενδείξεις ότι η μεγάλη αυτή αύξηση βελτίωσε το επίπεδο υγείας του πληθυσμού και την ποιότητα ζωής.  Επομένως με μια μικρή μείωση της δαπάνης κατά 5% θα είχαν εξοικονομηθεί 200 εκατομμύρια ευρώ σ' ένα μόνο χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με προσλήψεις 600 νοσηλευτών στα νοσοκομεία και τη δαπάνη μισθοδοσίας τους για μια δεκαετία.
O ρόλος της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα.  Το σύστημα δεν διαθέτει ιατρικά αρχεία ή δίκτυο ιατρικής πληροφόρησης, το οποίο να ενημερώνει για την κατανομή των υγειονομικών πόρων και για τα τελικά αποτελέσματα της ιατρικής φροντίδας.  Επίσης, δεν υπάρχει μηχανισμός αγοράς και ελέγχου της ποιότητας και της καταλληλότητας, πόσο μάλλον της οικονομικής αποδοτικότητας, των υπηρεσιών υγείας.  Mε άλλα λόγια το σύστημα είναι ανοιχτό ως προς τη χρηματοδότησή του, με συνέπεια το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν αναδρομικά οποιαδήποτε ιατρική πράξη.  H μεταρρύθμιση του EΣY δεν είναι εύκολη υπόθεση, με δεδομένες τις σημερινές αδιαφανείς διαδικασίες και τις διοικητικές ανεπάρκειες.  Αν όμως η κυβέρνηση πείσει τους γιατρούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας ότι θα τους αντιμετωπίσει αξιοκρατικά, θα τους ανταμείψει για το έργο τους και ότι θα στηρίξει συστηματικά το δημόσιο σύστημα υγείας, πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμβάλουν στην προσπάθεια αναβάθμισης του EΣY.
Ελπίζουμε το νέο νομοσχέδιο για την υγεία να κινείται στην σωστή κατεύθυνση....που μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται
Και θα περιλαμβάνει:

Α) ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Έξοδος από την κρίση με ανασυγκρότηση ανάπτυξη, αντιμετώπιση σπατάλης, διαφθοράς και υπερχρέωσης, εξορθολογισμός δαπανών,στήριξη Κοινωνικού Κράτους, Υγεία ως δημόσιο αγαθό, Πρόνοια ως Αλληλεγγύη αλλά και όλα ως Δημόσιο συμφέρον.
Αντιμετώπιση φτώχειας, αποκλεισμού και ανισοτήτων.
Β) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύγχρονη διοίκηση-Χρηματοδότηση-Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, μηνιαίος προγραμματισμός και απολογισμός διοικήσεων, εφαρμογή διαχειριστικών διαδικασιών και διπλογραφικού, εκσυγχρονισμός τμημάτων φαρμακείων. Ενιαίοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και παρατηρητήριο τιμών.
Γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Επαναφορά κανόνων αξιολόγησης στη σχέση δημοσίου ιδιωτικού.
Κανόνες στις ιδιωτικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα(51%).
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επαναφορά λίστας φαρμάκων.
Νέος τρόπος τιμολόγησης φαρμάκων.
΄Ελεγχος ασφάλειας και ποιότητας φαρμάκων.
Σύστημα παρακολούθησης στόχων ΥΠΕ και Νοσοκομείων.
Δ) ΕΣΠΑ-ΠΔΕ
Αναπτυξιακό εργαλείο για ολοκλήρωση υποδομών περιφέρειας.
Ψηφιακή σύγκλιση (ολοκλήρωση και επέκταση ΟΠΣΥ), Εκπαίδευση και στήριξη της απασχόλησης.
Χρηματοδότηση εθνικού σχεδίου δράσης για χρόνια νοσήματα.
Στήριξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
Προετοιμασία της ΠΦΥ για ένταξη ΙΚΑ στο ΕΣΥ ολοκλήρωση αγωγή και προαγωγή υγείας, πρόληψη και νέα δημόσια υγεία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

A) Kίνητρα-Αντικίνητρα
Επιβεβαίωση και επιτάχυνση προσλήψεων.
Στήριξη ΕΣΥ στην περιφέρεια.
Παραμονή γιατρών ΕΣΥ στον τόπο διορισμού τους για (5) έτη.
Κίνητρα ταχύτερης εξέλιξης, μοριοδότησης, εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, οικονομικά κ.λ.π.
Συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία (΄Αμυνας κ.λ.π.).
Δυνατότητα προκήρυξης σε ανώτερη θέση μετά από άγονους διαγωνισμούς.
Β) Επικουρικοί-Αγροτικοί
Προτεραιότητα στις απομακρυσμένες περιοχές και αρχική υποχρέωση τουλάχιστον (1) έτους σε αυτές.
Κίνητρα μοριοδότησης, κατάληψη θέσης στο ΕΣΥ  κ.λ.π.
Επέκταση θεσμού στο λοιπό επιστημονικό προσωπικό (φαρμακοποιοί κ.λπ.).
΄Αμεση κάλυψη των κενών ή παρατάσεις όπου απαιτείται στους αγροτικούς.
Επέκταση του θεσμού των αγροτικών ιατρών (π.χ. οδοντίατροι).
Γ) Μη ιατρικό προσωπικό
΄Αμεσες προκηρύξεις θέσεων που κενώνονται και προσωρινή κάλυψη αποχωρούντων ή απουσιαζόντων μακράς διάρκειας με προσωπικό ορισμένου χρόνου ή επικουρικούς.
Επιπλέον κάλυψη αναγκών με επικουρικό προσωπικό.
Κίνητρα για το προσωπικό που απασχολείται στην ολοήμερη λειτουργία του διαγνωστικού τομέα.
Καθηκοντολόγιο νοσηλευτικού προσωπικού και αλλαγή εκπροσώπησης στην ΕΝΕ.
Δ) Βελτίωση διοίκησης ιατρικών υπηρεσιών
Ενίσχυση του ρόλου των επιστημονικών συμβουλίων κρίσης, ιατρικών διευθυντών, θέσπιση βαθμίδας συντονιστών διευθυντών.
Ε) Εφημερίες-Νεα πρότυπα εφημεριών
Στρατηγικός στόχος ένα ασφαλές και εξορθολογισμένο σύστημα εφημέρευσης και αμοιβής των γιατρών, με την ορθή κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου.
Μεταβατική περίοδος έως την εφαρμογή νέου συστήματος με πλήρη λειτουργία ΤΕΠ.
Κριτήρια με βάση γεωγραφική θέση, σύνθεση και χαρακτήρα νοσοκομείου, αριθμό ασθενών και αριθμό εφημεριών ανά μήνα.
Δυνατότητα του κάθε νοσοκομείου να στηρίξει τις επιπλέον ανάγκες για εφημερίες, κατά περίπτωση, από ίδια έσοδα του νοσοκομείου ή των Υ.Πε.

Τρίτη 18 Μαΐου 2010

ΟΕΝΓΕ:ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας


O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 17 Μαΐου 2010

Προς
τις Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών

Θέμα: Ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης

Σχετικά με τη συνδικαλιστική αντίδραση στις περικοπές που αποπειρώνται ορισμένοι Διοικητές, η Εκτελεστική Γραμματεία στη σημερινή της συνεδρίαση επαναβεβαίωσε όσα περιγράφονται στις δύο τελευταίες αποφάσεις των Γενικών Συμβουλίων, καλώντας τα Επιστημονικά Συμβούλια να μη δέχονται καμία περικοπή στα ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης και τις Ενώσεις Γιατρών να απαντούν με τον πλέον δυναμικό τρόπο, προσφεύγοντας ακόμη και σε μηνύσεις εναντίον Διοικητών.
Σε κάθε περίπτωση οι Ενώσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την πλήρη στήριξη της ΟΕΝΓΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

Κυριακή 16 Μαΐου 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
Πρόταση


Σάκη Παπαδόπουλου


μέλους στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ

Η υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από την Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και τον Υπουργό Υγείας ( 1-12-08 ), καθώς και η κύρωσή της με Νομοθετική ρύθμιση(Ν.3754/09) δημιουργούν νέα δεδομένα για την Εφημερία των Δημόσιων Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας που οδηγούν στη καθιέρωση σαφών κανόνων εφημέρευσης στη βάση συγκεκριμένου προτύπου.
Η Συλλογική Σύμβαση υποχρεώνει την Πολιτεία και τους νοσοκομειακούς γιατρούς να καλύπτουν τις επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες για εφημερία από προγράμματα τα οποία καταρτίζουν τα Επιστημονικά Συμβούλια και εγκρίνουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων. Ταυτόχρονα δεσμεύει την Πολιτεία να μην εξαναγκάζει τους γιατρούς να πραγματοποιούν άνω των 7 ενεργών εφημεριών ή 11 παντός τύπου, κατά μήνα, να μην μετατρέπει ανάγκες για ενεργό εφημερία σε εφημερία ετοιμότητας, να μην χρησιμοποιήσει ελαστικές σχέσεις εργασίας και ελαστικό ωράριο για την πραγματοποίηση των εφημεριών.
Η κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης δεν ανατρέπει αυτόματα τις μακρόχρονες δυσλειτουργίες του Ε.Σ.Υ., δεν γιατρεύει τις βαθιές πληγές του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Στη κατάρτιση του Προτύπου Εφημέρευσης λαμβάνουμε υπόψη την απουσία οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα Αστικά Κέντρα (πρέπει να αναπτυχθούν κέντρα 24ωρης εφημερίας ), τα εκρηκτικά κενά σε γιατρούς Ε.Σ.Υ., σε ειδικευόμενους, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε λοιπούς εργαζόμενους, τις ελλείψεις εξοπλισμού, τα προβλήματα στην οργάνωση της επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης και στην αποκατάσταση της υγείας.
Παράλληλα, λαμβάνουμε υπόψη τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες προσλήψεις 786 (προκηρύχθηκαν) και 914 ειδικευμένων γιατρών στα Νοσοκομεία, στα Κ.Υ. και στο ΕΚΑΒ, καθώς και 250 ειδικευόμενων γιατρών ( πιέζουμε για να πραγματοποιηθούν όλες σύντομα). Στην κατάρτιση του Προτύπου συμβάλλει και το κείμενο της Επιτροπής που συγκροτήθηκε το 1998 για να προτείνει αντίστοιχο Πρότυπο, το οποίο όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Αυτονόητο θεωρούμε ότι το Πρότυπο εξορθολογισμένης – ποιοτικής Εφημέρευσης, δεν μπορεί να υποτάξει τις τεκμηριωμένες ανάγκες στα περιορισμένα κονδύλια τα οποία εγκρίνονται με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο – κοινωνικό αγαθό και δεν επιτρέπει λογιστικές αντιλήψεις στις οικονομικές παραμέτρους της οργάνωσης κρίσιμων τομέων όπως η εφημερία των Δημόσιων Νοσοκομείων.
Οι Κλινικές – Τμήματα που νοσηλεύουν ασθενείς πρέπει να στελεχώνονται με άνω των 4 ειδικευμένους γιατρούς. Ο νέος σχεδιασμός προσλήψεων οφείλει να συνοδεύεται από ειδικά κίνητρα για την κάλυψη αυτής της αναγκαιότητας.
Στα υποστελεχωμένα Τμήματα, οι γιατροί που αναγκάζονται σε μεγάλο αριθμό εφημεριών (μέχρι 11 παντός τύπου), πρέπει να αμείβονται για το σύνολο των εφημεριών που πραγματοποιούν.

Α. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ


Κεντρικό ζήτημα για τη καθιέρωση Προτύπου Εφημέρευσης είναι η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, όπως αυτά καθορίζονται από τους ασθενείς και το περιβάλλον τους λόγω της απουσίας οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Tα επείγοντα περιστατικά μπορεί να αφορούν καταστάσεις ποικίλης και απροσδιόριστης βαρύτητας και πολυπλοκότητας, σε ασθενείς που είναι Έλληνες πολίτες η διαμένουν στη χώρα μας και στους οποίους προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες ανεξάρτητα από το είδος της ασφαλιστικής κάλυψής τους [ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων και ανασφάλιστοι].
Δομές αντιμετώπισης αποτελούν το Ε.ΚΑ.Β. , τα Κέντρα Υγείας,η εφημερία των Νομαρχιακών και Τριτοβάθμιων Περιφερειακών Νοσοκομείων.
Οι δομές του ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να συνυπολογιστούν.

1) ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συγκροτείται αυτοτελές Τ.Ε.Π., όπως το περιγράφει η Απόφαση [Α.Π.Υ4α\οικ.117448\ 14-9-07] του Υπουργού Υγείας .
Περιλαμβάνει Παθολογικό-Χειρουργικό-Παιδιατρικό τομέα.
Το Τ.Ε.Π. είναι υπεύθυνο για την υποδοχή κάθε περιστατικού το οποίο προσέρχεται με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. ή αυτοβούλως, και λειτουργεί ως « φίλτρο» για την αποφυγή μη αναγκαίων εισαγωγών στα Νοσοκομεία Ταυτόχρονα, είναι ο χώρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων και αγροτικών γιατρών στην επείγουσα ιατρική.  Η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών περιλαμβάνει διαδικασίες διαλογής και ιεράρχησης, άμεσης διάγνωσης και αντιμετώπισης απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, άμεσης αναζωογόνησης και εξειδικευμένης υποστήριξης οργανικών συστημάτων, σταθεροποίησης και περαιτέρω προώθησης για την οριστική διαγνωστικήκαι θεραπευτική αντιμετώπιση.
Στελεχώνεται από 9 γιατρούς, 3 μόνιμης δύναμης [ειδικοτήτων Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Χειρουργικής ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας ή Γεν. Ιατρικής, με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική] και 6 από τα Τμήματα του Νοσοκομείου [Παθολ., Χειρ., Καρδ., Ορθοπ., Αναισθ., Πνευμ.], και γιατρούς Γενικής Ιατρικής για τη κάλυψη του Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα.
Επίσης από ειδικευόμενους γιατρούς [2 Παθ.,1Καρδ.,2 Χειρ., 1 Ορθοπ.,1 Γεν.Ιατρ.,1Αναισθ.]
Για τον Παιδιατρικό τομέα εφημερεύουν 1 Παιδίατρος και 1 ειδικευόμενος Παιδιατρικής.
Στη κάλυψη των αναγκών του Τ.Ε.Π. συμμετέχουν οι εφημερεύοντες γιατροί όλων των άλλων ειδικοτήτων [καθώς και των Κ.Υ. όταν δεν επαρκεί η στελέχωση του Νοσοκομείου π.χ. στον Παιδιατρικό τομέαΟι γιατροί του Τ.Ε.Π. νοσηλεύουν στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας περιστατικάπου απαιτούν 24ωρη παρακολούθηση και αποφασίζουν για την εισαγωγή ασθενών στα Τμήματα του Νοσοκομείου, στη ΜΕΘ ή την ΜΑΦ, ή την διακομιδή τους σε Τριτοβάθμια Νοσοκομεία [σε συνεννόηση με τους εφημερεύοντες των αντίστοιχωνειδικοτήτων].
Για τα ενδονοσοκομειακά επείγοντα περιστατικά εφημερεύουν με μικτή εφημερία 1Παθ., 1Χειρ.,1Καρδ.,1Αναισθ. Αποτελούν την Ομάδα Άμεσης Δράσης και καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης και λειτουργεί σε συντονισμό με τους εφημερεύοντες γιατρούς που καλύπτουν το Τ.Ε.Π. και τα Τμήματα του Νοσοκομείου.

2) ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Εφημερεύουν καθημερινά με ενεργό εφημερία
1 Παθολόγος ή Γεν. Ιατρικής
1 Παιδίατρος ή Γεν Ιατρικής
1 Αγροτικός Γιατρός ή Ειδικευόμενος Γεν. Ιατρικής
Με μικτή εφημερία ή με εφημερία ετοιμότητας
1 Οδοντίατρος
1 Μικροβιολόγος
1 Ακτινολόγος
Στα μεγάλα Κέντρα Υγείας Αστικών περιοχών με προσέλευση άνω των 40 ασθενών την ημέρα, προτείνεται η εφημέρευση 1 ακόμη Παθολόγου ή Γεν. Ιατρικής και 1 Αγροτικού Γιατρού ή Ειδικευόμενου Γεν. Ιατρικής
Στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία μπορεί να καθιερωθεί η 24ωρη εφημερία τους.
Στα ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ των ΝΗΣΙΩΝ εφημερεύουν ακόμη :
 1 Χειρουργός
1 Αναισθησιολόγος
1 Καρδιολόγος
1 Ορθοπεδικός
1 Γυναικολόγος
1 γιατρός των άλλων ειδικοτήτων που προβλέπονται από τον Οργανισμό του, με μικτή εφημερία
3) Ε.Κ.Α.Β.
Η στελέχωση του με γιατρούς εκπαιδευμένους στην Επείγουσα Ιατρική είναι αναγκαία και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα Νομαρχιακά Τμήματα του.

Β. ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Λαμβάνουμε υπόψη ότι εφημερεύουν καθημερινά όλα τα Τμήματα-Κλινικές-Εργαστήρια με ενδεχόμενη λειτουργία 2 Παθολογικών-Χειρουργικών Κλινικών.
Παθολογική Κλινική [εφημερεύουσα] : 1Παθολόγος με ενεργό[για Τ.Ε.Π.] 2 Παθολόγοι με μικτή [για νοσηλευόμενους Κλινικής και άλλων Τμημάτων] 2 ειδικευόμενοι [για Τ.Ε.Π.] και 1 ειδικευόμενος ή αγροτικός γιατρός [για Κλινική και για ενδεχόμενη διακομιδή]
Παθολογική Κλινική [εσωτερική εφημερία] : 1 Παθολόγος με μικτή και 1 ειδικευόμενος ή αγροτικός γιατρός
Χειρουργική Κλινική : την ίδια σύνθεση με τις Παθολογικές Κλινικές
Καρδιολογική Κλινική : 1 Καρδ. με ενεργό 2 με μικτή, 2 ειδικευόμενοι Καρδ. (όταν οργανώνεται και Μονάδα Εμφραγμάτων)
Ορθοπεδική Κλινική : 1 Ορθοπ. με ενεργό 1 με μικτή, 1 ειδικ. Ορθοπ.
Αναισθησιολογικό : 2 Αναισθ. με ενεργό , 2 ειδικ. Αναισθ.
Μ.Ε.Θ. : 1 με ενεργό 1 με ετοιμότητα
Ακτινολογικό : 1 με ενεργό 1 με μικτή , 2 ειδικ.Ακτιν.
Μικροβιολογικό : 1 με ενεργό , 1 ειδικ.
Αιμοδοσία : 1 με μικτή , 1 ειδικ.
Τ.Ν. και Νεφρολογική Κλινική : 1 με ενεργό, 1 με ετοιμότητα, 1 ειδικ. Νεφρ.
Παιδιατρική Κλινική : 1 με ενεργό , 1 με μικτή , 2 ειδικ. Παιδ.
Γυναικολογική Κλινική : 1 με ενεργό , 1 ειδικ. Γυν.
Ω.Ρ.Λ., ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΑΡΔΙΟ -ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κλινική ή Τμήμα : 1 με μικτή και 1 ειδικευόμενος.
Στις αντίστοιχες Κλινικές ή Τμήματα δυναμικότητας άνω των 20 ασθενών : 1 με ενεργό και
1 ειδικευόμενος
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ, Τμήμα : 1 με μικτή
Η καθιέρωση της μικτής εφημερίας και στις Αργίες θα συμβάλλει σημαντικά στην πλήρη αποπλασματικοποίηση των εφημεριών.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Οργανώνονται αυτοτελή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα οποία λειτουργούν όλο το 24ωρο τις ημέρες της γενικής εφημερίας και μόνον κατά το πρωινό ωράριο τις υπόλοιπες ημέρες.
Στις εφημερεύουσες Κλινικές – Τμήματα, ανά ειδικότητα 1 ειδικευμένος και 2 ειδικευόμενοι ανά 40 προσερχόμενα επείγοντα περιστατικά
Στο Αναισθησιολογικό : 1 ειδικευμένος και 1 ειδικευόμενος για κάθε χειρουργικό τραπέζι
Στις Μονάδες : 1ειδικευμένος ανά 4 κλίνες
Στον Εργαστηριακό Τομέα, κατά την γενική εφημερία, 1 ειδικευμένος και 1 ειδικευόμενος ανά Τμήμα [π.χ. Βιοχημικό, Αιματολογικό, Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία, Πυρηνική Ιατρική…]
Στην εσωτερική εφημερία Κλινικών – Τμημάτων που νοσηλεύουν άνω των 20 ασθενών, καθώς και στα Εργαστήρια : 1 με ενεργό εφημερία και 1 ειδικευόμενος.
Στις Κλινικές – Τμήματα που έχουν δυναμικότητα κάτω των 20 κλινών : 1 με μικτή εφημερία και
1 ειδικευόμενος.

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ( ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ )
Εφαρμόζονται αντίστοιχοι κανόνες για την καθημερινή υποδοχή των εκτάκτων περιστατικών, για τη κάλυψη των νοσηλευόμενων ασθενών και για τον εργαστηριακό έλεγχο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ...ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΚΕΨΗ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ