Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013


Η κατανομή του νέου επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας.....


Η κατανομή του νέου επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας (ιδιωτικού δικαίου) αφορά 220 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 110 θέσεις προσωπικού στις ΜΕΘ, 220 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 227 θέσεις βοηθητικού προσωπικού.
Από το σύνολο των θέσεων, τη μερίδα του λέοντος θα λάβει η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ), στην Αττική, με 200 θέσεις, ενώ από 150 θέσεις θα μοιραστούν η 6η ΥΠΕ και η 2η ΥΠΕ (βλ. πίνακα).
Οι υποψήφιοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες επικουρικού προσωπικού θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους άμεσα, καθώς η σχετική διαδικασία έχει ξεκινήσει από χθες.
Οι ειδικότητες που απαρτίζουν τους σχετικούς πίνακες είναι οι εξής:
 • ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών
 • ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
 • ΥΕ Τραυματιοφορέων
 • ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
 • ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
 • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
 • ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών
 • ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου
 • ΤΕ Φυσιοθεραπείας
 • ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπείας
 • ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπείας
 • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
 • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
 • ΤΕ ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών
 • ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ
 • ΠΕ Βιοχημικών
 • ΠΕ Βιολόγων
 • ΠΕ Ψυχολόγων
 • ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
 • ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
 • ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων
 • ΠΕ Ακτινοφυσικών
 • ΤΕ Μαιών-Μαιευτών
 • ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
 • ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΤΕ Λογιστικής
 • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
 • ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων.
Η διαδικασία της πρόσληψης
Μετά τη "«στροφή 180ο» της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πρόσληψη του νέου προσωπικού και την επιλογή του απαρχαιωμένου Νόμου 3329 (ΦΕΚ81/4-4-2005), βασικό κριτήριο επιλογής των επιτυχόντων είναι η ανεργία και ειδικότερα η παλαιότητα αυτής. Για την ακρίβεια προηγούνται οι άνεργοι υποψήφιοι, ενώ η προτεραιότητα μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ. Την επιλογή πραγματοποιούν οι ίδιες οι Υγειονομικές Περιφέρειες, με βάση τους επικαιροποιημένους καταλόγους και χωρίς εμπλοκή του ΑΣΕΠ ούτε καν στη διαδικασία ενστάσεων. Οσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στους επικουρικούς καταλόγους θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγούνται από την υπηρεσία)
- Τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (επικυρωμένα) ή επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας για τους υποψηφίους ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
- Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
- Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων ή
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.
Θέσεις ανά Υγειονομική Περιφέρεια
Υ.ΠΕ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΕΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ  Ο
ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1η Υ.ΠΕ.
200
28
28
57
58
2η Υ.ΠΕ.
150
43
21
42
44
3η Υ.ΠΕ.
70
20
10
20
20
4η Υ.ΠΕ.
70
20
10
20
20
5η Υ.ΠΕ.
70
20
10
20
20
6η Υ.ΠΕ.
150
43
21
42
44
7η Υ.ΠΕ.
67
19
9
19
20
ΣΥΝΟΛΟ
777
220
110
220
227

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013


                                                                                  

                                                                                                    Ρόδος :29/1/2013


Προς:
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Κοινοποίηση: Διοικητή Δ.Ι.Υ Επιστημονικό Συμβούλιο

Θέμα: Θετικά δείγματα βακτηριδίου λεγιονέλλας στο νερό.


Κύριε Πρόεδρε
Επανερχόμαστε με έγγραφό μας αφού μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση στα ερωτήματα που σας είχαν τεθεί μετά την ανάρτηση του εγγράφου σας για απαγόρευση χρήσης νερού στις ντουζιέρες . Έχετε αποδεχτεί όμως δημοσίως ότι υπάρχουν θετικά δείγματα του βακτηριδίου λεγιονέλλλας στο νερό του Νοσοκομείου και των ΚΥ της περιοχής μας. Αυτή την φορά θα θέλαμε να μας ανταπαντήσετε στα κάτωθι ερωτήματα με έγγραφό σας :


1. Πόσο χρονικό διάστημα έχετε γνώση των θετικών δειγμάτων ;

2. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που ορίζει ο νόμος για την καταπολέμηση του βακτηριδίου ;
3. Στην περίπτωση που για κάποιους λόγους δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα , ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε ορίσει σαν αποδεκτό για την εφαρμογή τους ;

                                                               ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΙΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                                ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ


Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΧΎΕΙ...!

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΡΙΑΝΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  ΟΤΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 2010 .....!!!

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΧΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ....ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ .

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2010 ΤΟ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ!!!!!

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013
Α.Π:3796(α)


ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλούνται οι Πρόεδροι των Ενώσεων να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, στις 1μμ στα γραφεία της ΟΕΝΓΕ, Λαμίας 2 Αμπελόκηποι, με θέματα συζήτησης:
1.- Την κατάσταση στο χώρο της υγείας και τη στάση του νοσοκομειακού κινήματος
2.- Εισήγηση για τον απολογισμό στο επικείμενο συνέδριο (πεπραγμένα- οικονομικός απολογισμός).
3.- Τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στη διενέργεια του συνεδρίου.Συναδελφικά

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013
Α.Π:3796(β)


ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 31 Γενάρη ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ προκήρυξαν από κοινού απεργία, η οποία καλύπτει όλα τα Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας.
Πρόκειται για την πρώτη απεργία που διατρέχει σε όλο το φάσμα των εργαζομένων στο ΕΣΥ και θέτει καίρια αιτήματα που αφορούν στην επιβίωση και επαγγελματική αξιοπρέπεια των υγειονομικών, κυρίως όμως αφορούν στην επιβίωση του ίδιου του δημόσιου συστήματος υγείας.
Αντιστεκόμαστε:
-στη στοχοποίηση και διάλυση του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ
-στα σφαγιαστικά οργανογράμματα των Νοσοκομείων
-στην πενιχρή χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας
-στις απλήρωτες υπερωρίες και εφημερίες
Στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στο υπουργείο Υγείας θα έρθουν συνάδελφοι από πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας και επίσης θα συμμετάσχουν οι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι του Λεκανοπεδίου μετά την απόφαση της ΑΔΕΔΥ να κηρύξει στάση εργασίας.
Καλούμε τις και τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία.
Καλούμε τις Ενώσεις να διοργανώσουν συνέντευξη τύπου και να αναδείξουν τα προβλήματα που απασχολούν το Νοσοκομείο και τα ΚΥ της περιοχής.

Συναδελφικά                

Το υπουργείο Υγείας ζητά στοιχεία για τις απλήρωτες εφημερίες του 2012

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ


ΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥ  ΘΩΜΑ     ΕΤΩΝ 64 


Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΥΡΙΟ 2:00 μμ στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ .


ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΉΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ 

SOS για το ΕΣΥ από γερμανική εφημερίδα


'Όποιος χρειάζεται γιατρό, μπορεί μόνο να ελπίζει και να περιμένει'.
Με το σχόλιο αυτό περιγράφει την εμπειρία του στο νοσοκομείο 'Παπαγεωργίου' της Θεσσαλονίκης ο ρεπόρτερ της γερμανικής εφημερίδας 'Süddeutsche Zeitung'.
Σε εκτενές ρεπορτάζ για την Ελλάδα, με τον τίτλο 'Λιτότητα ή βοήθεια', επισημαίνεται ο κίνδυνος κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Παρουσιάζοντας τη δραματική εικόνα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, ο συντάκτης αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
'Εταιρίες security ελέγχουν την είσοδο στο τμήμα πρώτων βοηθειών σε πολλά ελληνικά νοσοκομεία. Παρατηρούνται συχνά εκρήξεις θυμού, καυγάδες και συμπλοκές'.
Ως αιτία του συνωστισμού αναφέρει ότι 'τα τμήματα πρώτων βοηθειών των ελληνικών νοσοκομείων - προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα - δεν λειτουργούν καθημερινά, αλλά μόνο κάθε τέσσερις μέρες'.
Η εφημερίδα εκτιμά ότι το ΕΣΥ απειλείται με κατάρρευση, η οποία επιταχύνεται υπό το βάρος της κρίσης χρέους:
'Σχεδόν κάθε πακέτο λιτότητας που ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια, περιέκοψε τις δαπάνες στον τομέα της Υγείας', αναφέρεται

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

ΔΥΟ ΦΕΚ, μιά η παραφροσύνη

Οργανισμός Νοσοκομείου Ρόδου:

Ο απόλυτος παραλογισμός και η ανευθυνότητα
Διαβάζοντας ένα ΦΕΚ πολλές φορές εξοργίζεσαι. Παράδειγμα ο νέος
τροποποιημένος οργανισμός του Γ.Ν. Ρόδου.

Διαβάζοντας ένα άλλο ΦΕΚ με ίδια ημερομηνία, για παρόμοιο θέμα, σηκώνεις τα

χέρια ψηλά, κοιτάζεις τον ουρανό και απελπισμένα ζητάς βοήθεια από τον Ύψιστο

γιατί μόνο αυτός μπορεί να σε σώσει από τους υποτιθέμενους ταγμένους να

υπηρετούν το μεγάλο αγαθό της υγείας.

Ας πάρουμε τα πράγατα με τη σειρά:

31/12/2012 δημοσιεύεται ο περιβόητος τροποποιημένος οργανισμός του Γ.Ν. Ρόδου

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3474/31-12-2012).

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Καλά μέχρι εδώ. Την ίδια ημέρα 31-12-2012 και με υπογραφή των ίδιων υπουργών

την 31-12-2012, δηλαδή μεταγενέστερη της υπογραφής του τροποποιημένου

οργανισμού, δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ο ενοποιημένος οργανισμός των τριών

νοσοκομείων, Ρόδου, Κώ και Καλύμνου με έδρα το Νοσοκομείο Ρόδου. Και ο

καθένας λογικά αναρωτιέται που είναι το πρόβλημα.

Και όμως. Αν κάποιος καθήσει και διαβάσει τα ΦΕΚ και όχι τους τίτλους, μένει

άφωνος και ακίνητος. Και φαίνεται οτι κανένας δεν διάβασε τίποτε άλλο, πέραν του

εντυπωσιακού τροποποιημένου οργανισμού και ξεσηκώθηκε το σύμπαν.

Τι όμως αναφέρει το τελευταία υπογεγγραμμένο και δημοσιευμένο ΦΕΚ: Κατά

γράμμα αντιγράφω (copy - paste).

ΆΆρθρο 4

Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των Νοσοκομείων που έχουν

εκδοθεί με τις υπ’ αριθμ. Υ4α/83386/08/08−04−2010 (ΦΕΚ 492/Β ́/2010), Υ4α/

οικ.39515/10−04−2012 (ΦΕΚ 1152/Β ́/2012) και Υ4α/ οικ.39165/10−04−2012

(ΦΕΚ 1245/Β ́/2012) κοινές υπουργι− κές αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν

κάθε φορά, συμπε− ριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Δηλαδή οι ίδιοι υπουργοί που υπέγραψαν το “γονατογράφημα” έρχονται με μεταγενέστερη

απόφασή τους και αναγνωρίζουν στον ενοποιημένο οργανισμό, τον οργανισμό του 2010

που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με τον ένα ΦΕΚ διαλύουν κλινικές και τμήματα και με το άλλο

ΦΕΚ (μεταγενέστερο, δηλαδή αφού είχαν ήδη υπογραψει την τροποποίηση) εντέλλουν το

Νοσοκομείο να λειτουργεί με βάση τον προηγούμενο οργανισμό του Υ4α/

83386/08/08−04−2010 (ΦΕΚ 492/Β ́/2010),

Τρικυμία εν κρανίω, άγνοια νόμων και αντικειμένων, επικινδυνότητα, τσαπατσουλιά;

Διαλέξτε ότι θέλετε και πάλι μέσα θα είστε.

Λίγο διάβασμα, λίγο καλύτερη ενημέρωση, λίγο καπατσοσύνη και θα καθόταν ο κάθε

κατεργάρης στον πάγκο του. το σίγουρο είναι οτι υπάρχει έλλειμμα. Και αυτό το έλλειμμα

δυστυχώς είναι σε βάρος του Νοσοκομείου και εις βάρος όλων μας.

Τίθενται επομένως τα εύλογα ερωτήματα:

1. Τι ισχύει κύριοι; Ποιό ΦΕΚ είναι το σωστό;

2. Τι θα απαντήσει ο κ. Υπουργός; Γιατί σίγουρα υπέγραψε δύο αντίθετα πράγματα για το

ίδιο θέμα.

3. Τίθεται θέμα ακυρότητας του ΦΕΚ και ποιού από τα δύο;

4. Ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν; Θα αποκατασταθούν οι κλινικές και τα τμήματα που

καταργήθηκαν; Θα επιστρέψουν οι συντονιστές διευθυντές των τμημάτων και κλινικών

που καταργήθηκαν; Θα επιστραφούν οι περικοπές των επιδομάτων ευθύνης; Θα

ξαναπροσδιοριστεί το πλαίσιο εφημέρευσης;

5. Θα σταματήσετε κύριοι υπουργοί και κυβερνήσεις να πειραματίζεστε με το ΓΝ Ρόδου;

Θα σταματήσετε να είστε λίγοι ανάλογα με το μέγεθος της ευθύνης που έχετε αναλάβ

Μετά λόγου γνώσης


Γιώργος Τριάντος


Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ........!!!!!!


Νοσοκομειακές λοιμώξεις


Η έξαρση επιδημιών της Νόσου των Λεγεωνάριων σε νοσοκομεία αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα της δημόσιας υγείας. Το μέγεθος του προβλήματος είναι δύσκολο  να
προσδιοριστεί κάθε φορά λόγω των πολλών εστιών μόλυνσης. Τα νοσοκομεία αποτελούν 
ιδανικό χώρο για την μετάδοση της νόσου λόγω των ατόμων που νοσηλεύονται και βρίσκονται 
στη ομάδα υψηλού κινδύνου, του μεγάλου αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε ένα χώρο και 
λόγω των παλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης που επικρατεί στα νοσοκομεία. Το είδος Legionella
pneumophila εμπλέκεται στα περισσότερα περιστατικά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 
Σχετικά με την ταξινόμηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων που προκαλείται από το 
βακτήριο της Legionella, αναφέρονται τρεις ξεχωριστές κατηγορίες (Lee&Joseph 2002).
1. Η καθορισμένη ενδονοσοκομειακή πνευμονία, σύμφωνα με την οποία η Νόσος των 
Λεγεωνάριων εμφανίζεται σε ένα άτομο που βρίσκεται στο νοσοκομείο 10 ημέρες πριν 
την έναρξη των συμπτωμάτων.54
2. Πιθανή ενδονοσοκομειακή πνευμονία,  σύμφωνα με την οποία η Νόσος των 
Λεγεωνάριων εμφανίζεται σε ένα άτομο που έχει νοσηλευτεί 1 έως 9 ημέρες από τις 10 
ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων και η ασθένεια του, είτε συσχετίστηκε με μια 
προηγούμενη επιδημία της Νόσου, είτε αποδόθηκε σε κάποια απομονωμένα στελέχη του 
βακτηρίου που ανιχνεύθηκαν στο σύστημα ύδρευσης του νοσοκομείο την ίδια χρονική 
περίοδο. 
3. Ενδεχόμενη ενδονοσοκομειακή πνευμονία, σύμφωνα με την οποία η Νόσος των 
Λεγεωνάριων εμφανίζεται σε ένα άτομο που έχει νοσηλευτεί 1 έως 9 ημέρες από τις 10 
ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων και η ασθένεια του δεν συσχετίζεται με
κανένα περιστατικό της Νόσου στο νοσοκομείο και χωρίς να υπάρχει αποδεδειγμένη 
μικροβιολογικώς σχέση μεταξύ της λοίμωξης και του νοσοκομείου. 
Η διασωλήνωση, οι πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις, οι συσκευές αναρρόφησης και 
η χρήση αναπνευστικού εξοπλισμού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για 
ενδονοσοκομειακή πνευμονία.  Οι ρινογαστρικοί σωλήνες από διάφορες μελέτες  έχουν 
αναγνωριστεί ως εστίες μόλυνσης της νόσου σε νοσοκομεία (Blatt et al 1994, Stout&Yu 1997).
Οι ασθενείς που πάσχουν από τη Νόσο των Λεγεωνάριων είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν 
υποστεί τοποθέτηση ενδοτραχειακού  σωλήνα ή να έχουν διασωληνωθεί για περισσότερο
χρονικό διάστημα από ασθενείς με άλλου τύπου πνευμονία  (Strebel et al  1988, Kool et al 
1998). Έχει παρατηρηθεί, πως μετά από εμβάπτιση των πληγών ασθενών σε μολυσμένο με 
Legionella νερό, προκαλείται λοίμωξη με άμεση εισχώρηση του βακτηρίου στο τραυματισμένο 
δέρμα (Brabender et al 1983, Lowry et al 1991). Βέβαια δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
υποστηρίζουν την εκδήλωση πνευμονίας από μολυσμένο τραύμα.
Παρόλο που έχουν αναφερθεί  περιστατικά σε έγκυες, η εγκυμοσύνη δεν θεωρείται 
παράγοντας κινδύνου για την Νόσο  (Roig&Rello  2003). Οι ασθενείς που βρίσκονται σε 
ανοσοκοκαταστολή, συμπεριλαμβανομένων των ληπτών μοσχευμάτων οργάνων και αυτών που 
υποβάλλονται σε θεραπεία κορτικοστεροειδών, θεωρούνται οι πιο ευπαθείς ομάδες για μόλυνση 
από το βακτήριο της Legionella (Arnow et al 1982, Strebel et al 1988). Το CDC προκειμένου να 
μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης της Νόσου των Λεγεωνάριων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης συνιστά μια στρατηγική λήψη μέτρων με  επίκεντρο την σωστή συντήρηση των 
υδάτινων συστημάτων σε νοσοκομεία, την καθολική χρήση διαγνωστικών τεστ στου ασθενείς με 
πνευμονία και την διερεύνηση των εστιών μόλυνσης (CDC 1997)

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΛΜΟΣ


Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 10:28 πμ
ΑΚΟΥΣΤΕ Β. Κινούς γιά χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Δέσμευση Ανδρέα Λυκουρέντζου για την απόσυρση του Νοσοκομείου Ρόδου
Κινούς Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Οργανισμό. Μίλησε στον Παλμό και στη Δέσποινα Κουλούμπρη

Θετικές είναι οι εξελίξεις για το νοσοκομείο Ρόδου, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της...

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 01:40 μμ
ΑΚΟΥΣΤΕ: ΚΙΝΟΥΣ- ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ Θετικά δείγματα του βακτηριδίου λεγιονέλλας στο νοσοκομείο Ρόδου

ΠΑΛΜΟΣ:Θετικά δείγματα του βακτηριδίου λεγιονέλλας στο νοσοκομείο Ρόδου


Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 01:40 μμ
Θετικά δείγματα του βακτηριδίου λεγιονέλλας έκαναν την εμφάνισή τους σε ορισμένα σημεία του Νοσοκομείου Ρόδου, με αποτέλεσμα η επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων να απαγορεύσει τη χρήση νερού στις ντουζιέρες των γιατρών που εφημερεύουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Όπως δήλωσε σήμερα στον ΠΑΛΜΟ ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Βασίλης Κινούς έκανε γνωστό ότι έχουν πληροφορίες για την ύπαρξη αυτού του βακτηριδίου και βρίσκονται εν αναμονή της απάντησης της επιτροπής λοιμώξεων, αν όντως εμφανίστηκε η λεγιονέλλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της επιτροπής νοσοκομειακών λοιμώξεων Στέλιος Καραταπάνης εμφανίστηκε καθησυχαστικός με δηλώσεις του σήμερα στον ΠΑΛΜΟ, λέγοντας πως αυξήθηκαν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, διότι διαπιστώθηκε η εμφάνιση του βακτηριδίου. «Προσπαθούμε με εναλλακτικούς τρόπους να εξουδετερώσουμε κατά κάποιο τρόπο το βακτηρίδιο» δήλωσε ο κ. Καραταπάνης, επισημαίνοντας όμως πως ασθενείς και γιατροί δεν πρέπει να ανησυχούν. 

ΠΑΛΜΟΣ: Στάθης Κουσουρνάς «Δεσμεύτηκε ο υπουργός και εξετάζει να αλλάξει το οργανόγραμμα»


Κύριες ειδήσεις, 24/1/2013

ΑΚΟΥΣΤΕ Στάθης Κουσουρνάς «Δεσμεύτηκε ο υπουργός και εξετάζει να αλλάξει το οργανόγραμμα» - Τα προβλήματα στον τομέα Υγείας στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Τι λένε οι εργαζόμενοι

Κονδύλι για την κάλυψη των εφημεριών των γιατρων για το ετος 2013
Διοικητή                                                   Ροδος:24/1/2011

Θέμα: Κονδύλι για την κάλυψη των εφημεριών  των γιατρών για το έτος 2013

Κύριε Διοικητά όπως γνωρίζετε το συνολικό κονδύλι που έχει σταλεί από το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των εφημεριών των γιατρών για το έτος  2013   του νοσοκομείου ,υπολείπεται εκ νέου και μετά τις δραματικές περικοπές που έχουμε υποστεί στους μισθούς και στους συντελεστές εφημεριών μετά και την ψήφιση του τρίτου και ποιο σκληρού μνημονίου .Μόλις έγινε γνωστό σε εμάς το τελικό ποσό για το κονδύλι των εφημεριών των γιατρών , και απευθυνθήκαμε με έγγραφο μας στο Επιστημονικό Συμβούλιο με το ερώτημα εάν υπήρχε η δυνατότητα εξορθολογισμού του πλαισίου εφημέρευσης . Στηριζόμενοι  στην λογική να υπάρξει δυνατότητα κάλυψης με γιατρούς του νοσοκομείου ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους συμπολίτες μας σε μια περίοδο που μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ . Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΕΣ προς τιμήν τους ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνεδριάζοντας αποφάσισαν ένα νέο ποιο ορθολογικό πλαίσιο στηριζόμενοι πάντα στην ασφαλή εφημέρευση .  Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι τα θεσμικά όργανα των γιατρών για ακόμη μια φορά στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων αν και η εξαθλίωση μας από αυτή την πολιτική είναι γεγονός. Καταλήγοντας θα θέλαμε να μας απαντήσετε εάν θα ζητήσετε από το Υπουργείο το επιπλέον ευτελές  ποσό που πιθανώς θα χρειαστεί για την ασφαλή κάλυψη του νοσοκομείου με εφημερεύοντες γιατρούς η θα προχωρήσετε σε οριζόντιες περικοπές ,ακολουθώντας κατά γράμμα την μνημονική πολιτική που επιβάλλει η κυβέρνηση σε μια παραμεθόριο απομακρυσμένη και τουριστική περιοχή σαν την δική μας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΙΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                   ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ  

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ


1.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-   ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ-ΣΑΛΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟΔΟΥ

2.ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ -    ΧΑΒΙΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΣΤΟ  ΓΝ ΡΟΔΟΥ

3.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΓΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΟ  ΓΝ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 13-12-2012 και Πίνακας Υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων

Απόφαση Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρεντζου, για πρόσληψη επικουρικών ιατρών


Γραφείο Τύπου Υπουργού

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού ιατρικού προσωπικού στις νοσοκομειακές μονάδες.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, εγκρίθηκε η πρόσληψη εκατόν εβδομήντα (170) επικουρικών ιατρών για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων σε όλη την επικράτεια.
Οι επικουρικοί ιατροί θα εργαστούν στα νοσοκομεία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η πρόσληψή τους έγινε μέσω προβλεπόμενων διαδικασιών (Ν. 2889/01 και Ν. 3868/10).
Με τις αποφάσεις αυτές του Υπουργού Υγείας ενισχύεται περαιτέρω η αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων και μάλιστα σε περίοδο ιδιαίτερης δημοσιονομικής δυσχέρειας, ενώ θα υπάρξει εκ νέου πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις των επικουρικών ιατρών για τις οποίες δεν επεδείχθη ενδιαφέρον.


Α. Λυκουρέντζος: Όταν λέω ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων κρίνονται και αξιολογούνται, εννοώ ότι αυτό γίνεται αυστηρά από τον Υπουργό στο πλαίσιο τις υφιστάμενης νομοθεσίας. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, σε τρίτη κατά σειρά σύσκεψη με το σύνολο των διοικητών από την επικράτεια και τους διοικητές των ΥΠΕ, εξηγήθηκαν οι στόχοι τους οποίους καλούνται να επιτύχουν, αλλά αξιολογείται το παρελθόν αυτών των επτά μηνών στους οποίους αναφερθήκατε. Έχουν εξαχθεί ήδη συμπεράσματα για πολλές περιπτώσεις, και για εκείνους που επιτυγχάνουν στο έργο τους και για εκείνους που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν.
Το γεγονός ότι ορισμένοι εξ αυτών -και με τις σπουδές τους και με την επαγγελματική τους δραστηριότητα- δεν έχουν προηγούμενη σχέση με τη διοίκηση των νοσοκομείων ή τον ευρύτερο τομέα της υγείας, αυτό κατ’ ανάγκη δεν αποτελεί μειονέκτημα. Αυτό που εμείς καλούμεθα να αξιολογήσουμε είναι αν είναι ικανοί να ασκήσουν διοίκηση, αν είναι ικανοί να ελέγξουν το προσωπικό που υπηρετεί κάτω από την ευθύνη τους, αν λειτουργεί εύρυθμα το νοσοκομείο, αν οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν όταν εισέρχονται στο νοσοκομείο και αν, εν τέλει, είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι σύντομα θα πάμε σε αλλαγές διοικήσεων νοσοκομείων και ότι το κριτήριο με το οποίο κρίνονται οι διοικητές (πέρα από το κομματικό) είναι το κατά  πόσο εφαρμόζουν μέχρι κεραίας τα μνημόνια...

Ενοποιημένος Οργανισμός

Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», του Γενικού Νοσοκομείου −K.YKω και του Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».