Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

 Το κύμα ανατιμήσεων έχει αρχίσει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο Νοσοκομεία της χώρας, αφού πολλοί προμηθευτές είτε αδυνατούν να παρέχουν πλέον τα είδη για τα οποία είχαν συμβληθεί, είτε απαιτούν ανατιμήσεις σε νέους διαγωνισμούς, απαίτηση στην οποία αδυνατούν ν’  ανταποκριθούν οι προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων εκτιμούν πως φέτος οι προϋπολογισμοί τους, οι οποίοι μάλιστα είναι περικομμένοι κατά 800 εκατ ευρώ σε σχέση με πέρσι, δεν θα φτάσουν να βγει ο Σεπτέμβριος και σε συνδυασμό με νέο κύμα πανδημίας θα ζήσουμε τραγικές στιγμές.

Το υπουργείο Υγείας περί άλλα τυρβάζει. Όχι μόνο δεν κάνει καμία νύξη για ενίσχυση προϋπολογισμών, αλλά ούτε έχει εκταμιεύσει τα κονδύλια για τις εφημερίες του δεύτερου τριμήνου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ούτε τα περίφημα 250 ευρώ έχουν καταβληθεί, προκαλώντας δικαιολογημένη οργή

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

 Ενημερωτικό σημείωμα του δικηγόρου της ΕΙΝΑΠ και ΟΕΝΓΕ σχετικά με την διακοπή παραγραφής και την απόφαση του Αρείου Πάγου

το έγγραφο για την διακοπή παραγραφής πρέπει καλύτερα να διακινηθεί ομαδικά στα Νοσοκομεία σας με τα ονόματα τον βαθμό και υπογραφή του κάθε ένα συναδέλφου/ισας και να ληφθεί ένας αριθμός πρωτοκόλλου και να κρατηθεί από κάποιον όλος ο κατάλογος για πάσα χρήση. Το έγγραφο της παραγραφής πρέπει να πάρει αριθμό έως το τέλος του μήνα οπωσδήποτε

 

 

ΠΡΟΣ

Τη Διοίκηση του Νοσοκομείου «……………………………..

 

Θέμα: Η αξίωσή μας και από την 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

1. Είμαστε ιατροί Ε.Σ.Υ. Υπηρετούμε, μετά από επιλογή και διορισμό, στο νοσοκομείο, στη διοίκηση του οποίου απευθυνόμαστε.

2. Οι αποδοχές μας και μετά την ψήφιση του Ν. 4472/2017 είναι μειωμένες σε σχέση μ’ εκείνες που μας καταβάλλονταν πριν την εφαρμογή του Ν. 4093/2012, οι σχετικές διατάξεις του οποίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

3. Με το έγγραφό μας αυτό ζητούμε, να εκκαθαρίσετε τις αποδοχές και την αποζημίωση των εφημεριών μας με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4093/2012. Να μας καταβάλετε, έτσι, τις διαφορές, που θα προκύψουν από την αφαίρεση των σχετικών χρηματικών ποσών που μας καταβλήθηκαν από εκείνα που έπρεπε να μας καταβληθούν από την ισχύ του Ν. 4472/2017, αλλιώς από 01.01.2020 έως και σήμερα. Η αίτησή μας αυτή επιφέρει το αποτέλεσμα της διακοπής της παραγραφής (άρθρο 51β του Ν.Δ 496/1974).

 

…………………… 2022

Οι αιτούντες

 

α/α Ονοματεπώνυμο                                                       Υπογραφή

1) ……………………………………….                            ………………

2)        ………………………………………..                           ………………

3)

 

 

 

 

Αθήνα 10 Μαΐου 2022

 

ΠΡΟΣ

Την Ε.Γ. της ΟΕΝΓΕ

 

Με αφορμή την έκδοση της 3/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου σε συνέχεια του από 06.05.2022 ενημερωτικού σημειώματός μου, που ηλεκτρονικά απέστειλα, ανταποκρίνομαι σε αίτημα της Προέδρου και σας αποστέλλω το κείμενο που ακολουθεί.

 

Α) 1. Με το Ν. 4093/2012 μειώθηκαν δραστικά οι αποδοχές των ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

2. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 431/2018 απόφασή της, έκρινε ότι οι σχετικές για το μισθολόγιο των ιατρών κλάδου ΕΣΥ είναι αντισυνταγματικές. Η κρίση αυτή ήταν αποτέλεσμα πιλοτικής δίκης.

3. Η 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ προκάλεσε το ενδιαφέρον των ιατρών και συζητήσεις. Η κινητικότητα κορυφώθηκε με την πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ να ασκηθούν τριτανακοπές κατά της 431/2018 απόφασης του ΣτΕ. Ενεργοποιήθηκαν οι Ενώσεις μέλη της και χιλιάδες ιατροί συμπεριλήφθηκαν στα δικόγραφα τριτανακοπής. Ταυτόχρονα, πάλι, με πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ υποβλήθηκαν στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ αιτήσεις για συμμόρφωση των νοσοκομείων με το διατακτικό της 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ. Για μεν τις τριτανακοπές το αποτέλεσμα ήταν η απόρριψη με το εύρημα ότι δε νομιμοποιούνται σε άσκηση τριτανακοπής οι ιατροί. Ως προς το Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε, με Πρόεδρο τότε την νυν Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ότι έχει ψηφιστεί και ισχύει ο Ν. 4472/2017, ο οποίος δεν κρίθηκε από το ΣτΕ εάν είναι ή όχι αντισυνταγματικός και οι τριτανακόπτοντες δεν ήταν διάδικοι.

4. Η όλη κινητικότητα είχε κάποιο αποτέλεσμα. Ψηφίστηκε η διάταξη του άρθρου 11 του 4575/2019 και οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ, είτε προσέφυγαν στα δικαστήρια, είτε δεν προσέφυγαν, εισέπραξαν τις διαφορές για τη διετία Νοέμβριος 2014 – Δεκέμβριος 2016.

5. Η Ομοσπονδία απέστειλε στις Ενώσεις σχέδιο αίτησης διακοπής της παραγραφής. Κάποιες Ενώσεις εκδήλωσαν την πρωτοβουλία άσκησης αγωγών, όπως η ΕΙΝΑΠ. Οι αγωγές έθεταν το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των σχετικών, για το μισθολόγιο των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, διατάξεων του Ν. 4472/2017. Προκλήθηκε πιλοτική δίκη. Η υπόθεση συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ, στις 15.01.2021 και αναμένεται η απόφαση. Την έκδοσή της αναμένουν τα κατά τόπο Διοικητικά Πρωτοδικεία, στα οποία εκκρεμούν οι αγωγές. Αν κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις και του Ν. 4472/2017, τότε θα είναι θετικές οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων. Το αντίθετο, εάν κριθούν συνταγματικές.

6. Η 3/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4093/2012, τέσσερα χρόνια μετά από την έκδοση της 431/2018 απόφασης του ΣτΕ. Αφορά τους ιατρούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή τους ειδικευόμενους και τους επικουρικούς. Οι όποιες αξιώσεις, εάν δεν εκκρεμούν αγωγές, υπέκυψαν στην παραγραφή.

Β) Με βάση το ιστορικό, που αναφέρθηκε, οι Ενώσεις μέλη της ΟΕΝΓΕ οφείλουν:

α) Να ενημερώσουν τα μέλη τους.

β) Να κρίνουν, εάν θ’ αναμειχθούν άμεσα στη δικαστική διεκδίκηση ή οι ιατροί μέλη τους θα χειριστούν οι ίδιοι το ζήτημα.

γ) Ανεξάρτητα τι θα γίνει, να σκεφθείτε και το ζήτημα διακοπής της παραγραφής. Σας αποστέλλω το σχετικό κείμενο.

 

Σ’ επιβεβαίωση των παραπάνω υπογράφω το κείμενο αυτό.

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 5 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59

              ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 2103214637 – 2103254247              

fax: 2103217465,e-mail:prousanidis.i@dsa.gr

ΑΜ ΔΣΑ: 4947 ΑΦΜ: 013211977

 

Παρασκευή 13 Μαΐου 2022

 Προσωρινά θα γίνονται τα χειρουργεία στην ιδιωτική κλινική – Ο Χρ. Ροϊλός, έκανε λόγο για την δυνατότητα που δίνει ο νόμος, να συνεργάζεται το νοσοκομείο με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να γίνονται χειρουργεία.

Έγινε παρανόηση με τις δηλώσεις γιατρών του Νοσοκομείου της Ρόδου, μας λέει τώρα ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, Χρήστος Ροϊλός, που ήρθε άρον άρον στη Ρόδο.
«Μιλάμε για τακτικά περιστατικά, όχι έκτακτα, όχι τα περιστατικά της εφημερίας, τα οποία προφανώς θα νοσηλεύονται και θα χειρουργούνται κανονικά από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου», δήλωσε ο ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, ο οποίος είχε σύσκεψη χθες με τους χειρουργούς, παρουσία και του Διοικητή του Νοσοκομείου της Ρόδου, Γρηγόρη Ρουμάνη.
Ο κ. Ροϊλός διευκρίνισε ότι βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των γιατρών του Νοσοκομείου να επιλέγουν τους ασθενείς που θα πηγαίνουν στην ιδιωτική κλινική, ενώ θα πρέπει να συμφωνεί και ο ασθενής ο οποίος δεν θα έχει καμία χρέωση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η λίστα χειρουργείων στο Νοσοκομείο Ρόδου ήδη είναι αρκετά μεγάλη και υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν αρκετούς μήνες για να χειρουργηθούν.

Απάντηση 

Λίστα Χειρουργείων είναι αυτή που είναι αναρτημενη σε ιστότοπο του Νοσοκομείου...
Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα...
Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να καλύπτει τον οποιονδήποτε γιατρό του ΕΣΥ να μεταφέρει τακτικά περιστατικά για να τα χειρουργήσει σε ιδιωτική κλινική...
Εάν το κάνει θα βρεθεί αντιμέτωπος με την νομιμότητα και δυστυχώς την Δικαιοσύνη..

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

 Λίστα Χειρουργείων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ


Τα Νοσοκομεία στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 ΥΑ και της υπ' αριθμ. Α3α/οικ.4121/19.1.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να αναρτούν στον ιστότοπό τους κάθε εβδομάδα επικαιροποιημένη λίστα Χειρουργείου με τις προγραμματισμένες επεμβάσεις ανά τμήμα/ειδικότητα.


 


Η διαδικασία που πρέπει να  ακολουθείται  είναι η εξής :


Κλινική εκτίμηση


Μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή, ο ιατρός θα πρέπει να συντάσσει γραπτό σημείωμα, στο οποίο θα προσδιορίζει την επέμβαση που απαιτείται και θα την εντάσσει στην απαιτούμενη κατηγορία  με βάση τον βαθμό προτεραιότητάς της.  


Ο ασθενής θα πρέπει να παραδίδει το γραπτό σημείωμα του ιατρού στην γραμματεία του τμήματος Κίνησης Ασθενών και να παραλαμβάνει άμεσα έναν μοναδικό αριθμό με τον οποίο θα μπορεί να ενημερώνεται για την ημερομηνία της επέμβασής του από τον ιστότοπο του κάθε νοσοκομείου. Η έκδοση του μοναδικού αυτού αριθμού αποφασίστηκε μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να μην είναι ορατά στο διαδίκτυο τα στοιχεία του κάθε ασθενή και να μην είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του.

 

Η λίστα χειρουργείου λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την προάσπιση της διαφάνειας και της νόμιμης διαδικασίας εισαγωγής του ασθενούς στα χειρουργεία. Είναι ένα μέρος της βελτιωμένης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας των πολιτών και στοχεύει στην ηθικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τη λίστα χειρουργείου δίνεται προτεραιότητα στην ισότιμη και καθολική πρόσβαση κάθε ασθενούς στην ιατρική φροντίδα μέσα από διαφανείς διαδικασίες .

Εάν δεν υλοποιούνται όλα αυτά τότε δεν πρέπει να ξαναμιλήσουμε για λίστες χειρουργείου....!!!!!

Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Συνάδελφός στην Eurovision..με πολύ καλό τραγούδι..

https://youtu.be/PgiKktnFJIA?t=188 

Ενημέρωση για την απόφαση του Αρείου Πάγου...

 Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά γιατρούς ιδιωτικού δικαίου που είχαν προσληφθεί το 2014 στο ΕΣΥ...

Η απόφαση που αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ έχει ληφθεί από το Στε στις 15/01/2021...και ακόμη δεν έχει καθαρό γραφτεί..

Αυτό σημαίνει ότι είναι θετική και πιθανολογούμε ότι θα βγει μάλλον προεκλογικά....

Πιστεύω μέχρι τον Σεπτέμβρη...

Συναδελφικά 

ΚΙΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


Γιατί ποίος να ενημερώσει....!!!!

Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Περί εφημεριών...

 Στις 10/05/22

Θα καταβληθούν οι εφημερίες Δεκεμβρίου 2021 Μαρτίου 2022 και οι υπερβάλουσες μέχρι και Οκτώβριο 2021

Συναδελφικά 

Κινούς Βασίλης 

Γιατί ποιος να ασχοληθεί....


 

Το δικαιούται..

Είπε να χαλαρώσει ο Γκίγκας Μαγιορκίνης μετά τις τεράστιες επιτυχίες του ως τηλεγιατρός και ανάρτησε στο FB φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει χαλαρός στο φακό, μέσα στο τζακούζι, ενώ πίσω του φαίνεται το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο της Σαντορίνης.

Εξάλλου γιατί να μη χαλαρώσει;

Όλα βαίνουν καλώς στην διαχείριση της πανδημίας με τη χώρα μας να μετρά 29.205 νεκρούς και να κατέχει την πρώτη θέση στη Δύση σε αριθμό θανάτων ανα εκατομμύριο πληθυσμού.

Ασφαλώς σ’ αυτή την επιτυχία συνέτεινε καθοριστικά η συμβολή του λουόμενου στην ενημέρωση του πληθυσμού.

Αν μάλιστα βυθίζονταν στο ίδιο τζακούζι και η έτερη ιέρεια της ενημέρωσης, Βάνα Παπαευαγγέλου, θα προκαλούσαν φρενίτιδα στα πλήθη των θαυμαστών τους..