Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Φαύλος κύκλος στη χρηματοδότηση της Υγείας


Σε φαύλο κύκλο οδηγείται η χρηματοδότηση του τομέα Υγείας στην Ελλάδα.
Σε κάθε αναθεώρηση του μνημονίου, οι υποχρεώσεις της χώρας μας αυξάνονται, παρά τις μειώσεις δαπανών, κυρίως στο φάρμακο. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι αναπόφευκτο να αυξηθεί περαιτέρω η συμμετοχή των πολιτών στο κόστος περίθαλψης.
Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) κ. Νίκος Μανιαδάκης, σε εκδήλωση που έγινε το περασμένο Σάββατο, με τίτλο ‘Παρουσίαση και Ανάλυση της Υγειονομικής και Φαρμακευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα την Εποχή του Μνημονίου’.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, η Υγεία και συνεπακόλουθα η οργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες και αυτό προκύπτει διαχρονικά από πλήθος κοινωνικών ερευνών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες δήλωσαν ότι η υγεία τους απασχολεί σχεδόν όσο και τα οικονομικά θέματα και η απασχόληση και απαιτούν περισσότερους πόρους στην χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Κάθε σύστημα Υγείας οφείλει να εξασφαλίζει στους πολίτες άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιοτικές, κλινικά αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Παρότι αυτονόητα, τα παραπάνω δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν, καθότι ο τομέας της παροχής υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες και περιπλοκότητες στην οργάνωση του.
Ζήτηση
Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και συνεπακόλουθα η δαπάνη για την υγεία αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία κυρίως εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και της χρήσης καινοτόμας αλλά και ακριβής βιοϊατρικής τεχνολογίας.
Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω οι χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου προχώρησαν σε σημαντικά μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο δεν έγινε στην χώρα μας. Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων υγείας των χωρών του ΟΟΣΑ, ανέδειξε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την δαπάνη χωρίς να μειωθεί η ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών εάν ήταν εξίσου αποδοτικό το σύστημα με εκείνο των πιο αποδοτικών χωρών μελών το οργανισμού.
Το σύστημα υγείας της χώρας μας είναι πολύ σύνθετο και περίπλοκο. Ουσιαστικά διαθέτουμε ταυτόχρονα τρία συστήματα υγείας, καθότι το ΕΣΥ συνυπάρχει με ένα μεγάλο και περίπλοκο δημόσιο ασφαλιστικό κλάδο και έναν από τους μεγαλύτερους αναλογικά ιδιωτικούς τομείς στις χώρες τους ΟΟΣΑ.
Νοσοκομεία
Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ χρηματοδοτούνται ταυτόχρονα από την γενική φορολογία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ πολλά από τα ταμεία είναι ταυτόχρονα χρηματοδότες-αγοραστές αλλά και παραγωγοί πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών, πρακτική που εγκαταλείπεται διεθνώς στην προσπάθεια να διασπαστεί η χρηματοδότηση από την παραγωγή των υπηρεσιών.
Η ελληνική αυτή πρωτοτυπία και ιδιαιτερότητα έχει δημιουργήσει ένα σύστημα αναποτελεσματικό, ασυντόνιστο, άκαμπτο, άνισο, συγκεντρωτικό, υψηλού αναλογικά κόστους και χαμηλής αποδοτικότητας.
Αναφορικά με τα δημόσια νοσοκομεία είναι γενικότερα γνωστό ότι δεν έχουν αυτοτέλεια, σύγχρονους οργανισμούς, δεν είναι μηχανογραφημένα και δεν εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ώστε ανάμεσα σε άλλα να μπορούν να ελέγξουν και το κόστος τους και την σχέση κόστους-οφέλους.
Οι διοικήσεις τους εναλλάσσονται συνεχώς και επιλέγονται με αδιαφανείς και μη αξιοκρατικές διαδικασίες και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την διοίκηση τόσο περίπλοκων οργανισμών, ούτε έχουν πραγματικά αποφασιστικές εξουσίες.
Αναφορικά με το σύστημα διαχείρισης των προμηθειών των νοσοκομείων είναι γνωστό ότι είναι πολύ προβληματικό και έχει γίνει αιτία να καταδικαστεί η χώρα επανειλημμένως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως επίσης αναποτελεσματικό είναι και το όλο σύστημα διαχείρισης της φαρμακευτικής τεχνολογίας, το οποίο είχε έως πρόσφατα κατατάξει την Ελλάδα μαζί με αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, η Βενεζουέλα, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Λιθουανία, η Ινδία και η Κίνα αναφορικά με τους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της δαπάνης.
Μη ορθή χρήση
Αντίθετα, με τα όσα κατά καιρούς λέγονται, υπάρχουν δεκάδες μελέτες που υποδεικνύουν ότι η αύξηση της δαπάνης για ιατρική τεχνολογία δεν οφείλεται στις τιμές της τεχνολογίας αυτής αλλά κυρίως στην μη ορθά χρησιμοποιούμενη ποσότητα της τεχνολογίας.
Ταυτόχρονα, εξαιτίας των αγκυλώσεων του συστήματος αντίστοιχα υψηλές είναι και οι τιμές των υπολοίπων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών.
Επίσης, αποτελούμε μια από τις τελευταίες χώρες της ΕΕ αναφορικά με την υιοθέτηση μηχανισμών για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας στην τιμολόγηση, αποζημίωση και χρήση της, όπως επίσης και στο ότι δεν εφαρμόζουμε κλινικά πρωτόκολλα ή πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενειών και κατευθυντήριες οδηγίες.
Στα πλαίσια αυτά έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο δεν υπάρχει καμία καταγραφή, μέτρηση, αξιολόγηση και λογοδοσία για την ποσότητα και την ποιότητα του παραγόμενου έργου, για το πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών των φορέων και για τα υγειονομικά αποτελέσματα και τους δείκτες.
Στις παραπάνω αδυναμίες ασφαλώς θα πρέπει να προστεθεί η παντελής έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το κενό στην λειτουργική διασύνδεση του με τον δευτεροβάθμιο τομέα παροχής υπηρεσιών.
Η τελευταία αυτή αδυναμία του συστήματος έχει τεράστιες επιπτώσεις καθότι το καλά οργανωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υπηρεσιών, όπου υπάρχει, λειτουργεί ως βασικός παραγωγός υπηρεσιών και ως αξιολογητής στην παραπομπή για χρήση του δευτεροβάθμιου συστήματος, μειώνοντας έτσι την άσκοπη ζήτηση και χρήση υπηρεσιών και συνεπακόλουθα το κόστος που επωμίζονται οι ασφαλιστικοί φορείς.
Πολιτική
Επίσης, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη, συντονισμένη και μακροπρόθεσμη πολιτική στον τομέα της προαγωγής υγείας και στον τομέα της δημόσιας υγείας, γεγονός που μερικώς εξηγεί την διαχρονική αναλογική επιδείνωση πολλών υγειονομικών μας δεικτών.
Από τον Μάιο του 2010 η χώρα μας έχει υπογράψει και μνημόνια και υπό τον έλεγχο της τρόικας έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων.
Το τομέας της υγείας πρόσφατα αποτέλεσε την πρώτη προτεραιότητα σε αφορά τις επιχειρούμενες προτεινόμενες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υλοποιούνται ταυτόχρονα είναι πολλά. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν μέτρα τα οποία ήδη θα έπρεπε να είχε εφαρμόσει η χώρα πριν δεκαετίες.
Έχει ήδη δρομολογηθεί μια μεγάλη προσπάθεια οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βελτίωσης του τρόπου χρηματοδότησης και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας, εφαρμογής σύγχρονης λογιστικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης ειδικά των δημοσίων νοσοκομείων, μηχανογράφησης του συστήματος κατάρτισης κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης, βελτίωσης του συστήματος προμηθειών, καλύτερης οργάνωσης των νοσοκομείων, αναδιοργάνωσης του ασφαλιστικού συστήματος.
Ωστόσο, οι πρώτοι μήνες δείχνουν πως δεν υπήρξε εξ αρχής ολοκληρωμένη στρατηγική και πλάνο, αλλά αντίθετα μέτρα που παίρνονται από ασυντόνιστα κέντρα λήψης αποφάσεων και που πάσχουν σε πολλές περιπτώσεις στην λεπτομέρεια της εφαρμογής. Κατά κύριο λόγο, η εξοικονόμηση προέρχεται από δύο τομείς.
Ο ένας είναι ότι μειώθηκαν οι μισθοί στο δημόσιο τομέα, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία, από εκεί υπήρξε μία εξοικονόμηση για το σύστημα υγείας. Και το άλλο μέτρο το οποίο απέδωσε ήταν η μείωση των τιμών των φαρμάκων. Η μείωση αυτή είχε σαν συνέπεια, να εξοικονομήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία κάπου 750 εκατομμύρια ευρώ και να μειωθεί και επίσης, η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία κάπου 100-150 εκατομμύρια.
Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει η χώρα, τη συγκράτηση της δαπάνης και την αύξηση της αποδοτικότητας, μόνο μ’ αυτά τα μέτρα. Οι κυβερνήσεις όταν θέλουν να μειώσουν άμεσα τη δαπάνη για την υγεία, επικεντρώνονται στο φάρμακο. Ωστόσο το φάρμακο αφορά το 20% των συνολικών δαπανών ενώ το 80% είναι η παροχή των υπηρεσιών κι αυτός πρέπει παράλληλα να είναι ο μεγάλος στόχος.
Φάρμακα
Όταν μηχανογραφήσεις το σύστημα Υγείας, όταν ελέγξεις γιατί συνταγογραφούνται συγκεκριμένες εξετάσεις, γιατί γίνονται ορισμένες επεμβάσεις και τα συνδέσεις αυτά με το ιστορικό του ασθενούς, όταν μπορέσεις να εισαγάγεις μέσα στα μηχανογραφικά συστήματα, διεθνή πρότυπα διαχείρισης των ασθενών, τα οποία βασίζονται σε κάθε χρονική στιγμή στη διεθνή εμπειρία και στην επιστημονική γνώση, μόνο μ’ αυτούς τους τρόπους μπορείς να εξοικονομήσεις πόρους.
Η λίστα έτσι όπως έχει θεσμοθετηθεί αυτή τη στιγμή, προσομοιάζει με άλλες λίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη (αυτά τα συστήματα ονομάζονται ‘Εσωτερικά Συστήματα Τιμών Αναφοράς’), ωστόσο έχει πάρα πολλές αδυναμίες και θα πρέπει να βελτιωθεί αν θέλουμε να εφαρμοστεί.
Η χώρα μας κατάφερε, με ένα νέο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων που έχει, να εξασφαλίσει από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη. Τώρα, προσπαθεί να τις μειώσει έμμεσα περεταίρω αυτές τις τιμές, μέσα από τη λίστα. Εκεί πραγματικά, χρειάζεται προσοχή, ούτως ώστε να μη μειώσει κανείς πάρα πολύ τις τιμές και στα πλαίσια αυτά να δημιουργήσει αντικίνητρα για να έρχονται νέα φάρμακα στη χώρα.
Ναι μεν, αυτή τη στιγμή η χώρα έχει άμεση ανάγκη από μείωση των δαπανών για την υγεία, αλλά ταυτόχρονα έχει και ανάγκη να προσφέρει στον Έλληνα πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες και σ’ ότι αφορά το φάρμακο να προσφέρει πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρξει στρατηγική.
Τα φάρμακα όλα δεν είναι τα ίδια. Δεν μπορεί δηλαδή να τα βάλει όλα σε ένα καλάθι και να τα μεταχειριστεί με τον ίδιο τρόπο. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι τόσο οι τιμές των φαρμάκων που επηρεάζουν τη φαρμακευτική δαπάνη, όσο είναι η ποσότητα των φαρμάκων που καταναλώνουμε και το μείγμα των φαρμάκων που καταναλώνουμε.

Τιμές


Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά, η πολιτική υγείας στον τομέα του φαρμάκου στη χώρα μας, επικεντρώθηκε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες στις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, ωστόσο, η πραγματική εξοικονόμηση αναμένεται να προέλθει από τον έλεγχο της ποσότητας των φαρμάκων και του μείγματος των φαρμάκων που καταναλώνουμε κι αυτό μπορεί να ελεγχθεί μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σε συνδυασμό με την εφαρμογή, αυτών που λέμε: ‘Κατευθυντήριων Οδηγιών Διαχείρισης των Ασθενών’.
Συνεπώς, η πολιτική τώρα και η όλη πίεση, από την πλευρά της διοίκησης του συστήματος Υγείας, πρέπει να επικεντρωθεί στη μηχανογράφηση του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ.......!!!!

Για να πληρωθούν οι επιπλέον εφημερίες που χρειάζονται για να λειτουργήσει με οριακή ασφάλεια
 το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου χρειάζεται πλέον μια διαδικασία χρονοβόρα .
Αναλυτικά από αυτά που προσπαθήσαμε να καταλάβουμε όσον αφορά τα οικονομικά πρέπει να γίνει αναμόρφωση ώστε για κάθε ΚΑΕ που χρησιμοποιείται στο διπλογραφικό σύστημα να υπάρχουν χρήματα και φυσικά να σταλεί μετά στην 2η ΥΠΕ για έγκριση . Αφού έρθει η θετική ελπίζουμε απάντηση από την 2η ΥΠΕ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ενταλματοποίησης του ποσού χρειάζεται να αναρτηθεί στο Διαύγεια και από εκεί να δοθεί ένας κωδικός για να μπορέσει να φτάσει επιτέλους στον επίτροπο.
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2010 !!!
ΚΥΡΙΟΙ ΜΑΣ ΩΘΕΊΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΎΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΉ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΑΣΕΙ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2011  ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΝΔΥΛΙ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2010!!
ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.... ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ  ΠΡΟΣΧΩΡΉΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ Γ ΖΩΝΗ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΝΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ -ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ -ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ!!!!!
ΟΣΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Ιατρός ..................................., του ..............., έχοντας υπόψη:
α. Τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 22 του Συντάγματος, που ορίζει, ότι
«οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται».
β. Τη διάταξη του άρθρου 4 της παρ.1 του Συντάγματος, που ορίζει, ότι
«οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»,
καθιερουμένης όχι μόνο της ισότητας των Ελλήνων έναντι του Νόμου αλλά και της ισότητας του Νόμου έναντι αυτών.
γ. Τη διάταξη του άρθρου 22 της παρ.1 εδ.β’ του Συντάγματος, που ορίζει, ότι
«1.Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος .... Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το φύλο ή από άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».
δ. Ότι δεν νοείται παροχή εργασίας χωρίς αμοιβή.
ε. Ότι μισθό υπό την έννοια των κείμενων διατάξεων και της νομολογίας του Αρείου Πάγου, αποτελεί και η αποζημίωση που οφείλεται κατά Νόμο για τη πραγματοποίηση εφημεριών, ήτοι τακτικώς παρεχόμενης υπερωριακής εργασίας.
στ. Τα Π.Δ.88/1999, Π.Δ.76/2005, Π.Δ.17/1995, τις Κοινοτικές Οδηγίες 93/104/ΕΚ, 2000/34/ΕΚ, 2003/88/ΕΚ όπως και τη πάγια Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι:
Αρνούμαι να πραγματοποιήσω οποιαδήποτε επιπλέον εφημερία, που να υπερβαίνει το καθοριζόμενο από τη κείμενη νομοθεσία πληρωτέο πλαφόν εφημεριών, μη αναδεχόμενος ευθύνες που δεν μου αναλογούν και μη αποδεχόμενος τη πιθανή ερμηνευτική εκδοχή της Διοίκησης του Νοσοκομείου περί εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος με παροχή απλήρωτης εργασίας.
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Ιατρός ..................................., του ..............., Διευθυντής του ......................................,
με τη παρούσα μου δηλώνω υπεύθυνα, ότι αρνούμαι να υποχρεώσω εγώ με τη σειρά μου τους Ιατρούς του Τμήματος να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιπλέον εφημερία, που υπερβαίνει το καθοριζόμενο από τη νομοθεσία πληρωτέο πλαφόν εφημεριών και που δεν θα αποζημιωθεί, καθόσον θα υποστώ τις συνέπειες της κείμενης νομοθεσίας για εξαναγκασμό εργαζόμενου σε απλήρωτη εργασία.




Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Για τους μετανάστες απεργούς πείνας


Η παν-ιατρική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στην Αθήνα στέλνει μήνυμα έντονης ανησυχίας στην κυβέρνηση και την καλεί να δώσει άμεση και οριστική λύση στο ζήτημα των 300 απεργών πείνας στο Μέγαρο Υπατία και στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Οι απεργοί πείνας έχουν μπει σε μια διαδικασία μη αναστρέψιμων βλαβών της υγείας τους. Ήδη ο ρυθμός μεταφοράς τους στα Νοσοκομεία έχει αυξηθεί και ενδεχόμενος θάνατος μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες εξελίξεις.
Οι απεργοί πείνας δεν συνιστούν καμιά απειλή για τη δημόσια υγεία. Βόμβα για την κοινωνία συνιστά ο ρατσισμός του κ. Λοβέρδου και η αδιαλλαξία του κ. Ραγκούση.
Πρέπει να δοθεί λύση τώρα.
Αύριο ίσως είναι αργά.

Σκληρά μέτρα αν οι ηγέτες της Ευρωζώνης δεν ικανοποιήσουν τις αγορές στη Σύνοδο


Εξαιρετικά κρίσιμη για την Ευρωζώνη αλλά και για την Ελλάδα είναι η Σύνοδος Κορυφής στις 24 και 25 Μαρτίου, γιατί από τις αποφάσεις της θα εξαρτηθεί εν μέρει η επιστροφή της χώρας στις αγορές.
Ωστόσο, όποια κι αν είναι η απόφαση των ηγετών της Ευρωζώνης, αυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι η υποχρέωση της Ελλάδας να εφαρμόσει κατά γράμμα το Μνημόνιο. Ενδεχομένως μάλιστα να πρέπει να κάνει πιο αποφασιστικές κινήσεις, εάν η Ευρωζώνη συμφωνήσει σε ένα μη ικανοποιητικό για τις αγορές πακέτο μέτρων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Γιώργος Προβόπουλος, στην έκθεσή του για τη Νομισματική Πολιτική συστήνει στην κυβέρνηση να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους στόχους από αυτούς που προβλέπει το Μνημόνιο σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ετσι κι αλλιώς, με βάση το χρονοδιάγραμμα του επικαιροποιημένου Μνημονίου, έως το τέλος Μαρτίου, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποφασίσει και να παρουσιάσει επιπλέον μέτρα 1,8 δισ. ευρώ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για το φετινό έλλειμμα και 23 δισ. ευρώ για την περίοδο 2012-2015.
Εάν η απόφαση που θα πάρουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης δεν ικανοποιήσει τις αγορές, είναι δεδομένο ότι οι πιέσεις της τρόικας θα ενισχυθούν. Η αυστηρή κριτική που ασκείται στην έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν για καθυστερήσεις, παλινωδίες και εκπτώσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές, είναι κατά την εκτίμηση κυβερνητικών αξιωματούχων μήνυμα εν όψει της επόμενης δόσης. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι εύκολες λύσεις έχουν εξαντληθεί, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό να πέσει και πάλι στο τραπέζι η πρόταση για απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Οπως παραδέχεται κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, οι πιθανότητες να πάρει η χώρα μας, σε αυτή τη φάση κάτι περισσότερο από την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των 110 δισ. ευρώ είναι περιορισμένες. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και θα κορυφωθούν αυτή την εβδομάδα, εν όψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της 11ης Μαρτίου. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι συνεχίζει τις διμερείς επαφές, ενώ την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεδριάζει συνεχώς η Eυρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή (που προετοιμάζει τα Eurogroup). Ωστόσο, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες. Ακόμη και η μείωση του επιτοκίου συναντά ισχυρές αντιστάσεις, ενώ η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και του μόνιμου μηχανισμού διάσωσης (ΕSM) να αγοράζουν ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά μοιάζει αυτή τη στιγμή απίθανη, λόγω των αντιρρήσεων που διατυπώνουν κυρίως η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ολλανδία. «Ολες οι κυβερνήσεις καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να ανοίξουν οι αγορές. Αντιλαμβάνονται πως είναι προτιμότερο από το να έρθουν κάποια στιγμή η Ελλάδα ή η Ιρλανδία ή ίσως η Πορτογαλία και να ζητούν κι άλλα χρήματα ή ακόμη χειρότερα να χρεοκοπήσουν. Από την άλλη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πείσουν την κοινή γνώμη τους για την αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής απάντησης στο πρόβλημα» λέει κοινοτική πηγή στις Βρυξέλλες.
Η επιμήκυνση θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση του χρέους, κυρίως τη διετία 2014-2015, όταν θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί από τις αγορές σχεδόν το 50% του ελληνικού δημόσιου χρέους. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες αναχρηματοδότησης από τα 81 δισ. ευρώ θα υποχωρήσουν στα 32 δισ. το 2014 και από τα 73 δισ. στα 38 δισ. ευρώ το 2015.
Ωστόσο, η επιμήκυνση δεν φαίνεται να είναι από μόνη της αρκετή για να καθησυχάσει τις αγορές. «Εχει εν πολλοίς προεξοφληθεί. Εάν μάλιστα υποχρεωθεί και η Πορτογαλία να προσφύγει στον μηχανισμό, τότε η όποια θετική επίπτωση θα εξανεμισθεί γρήγορα», λέει ο ίδιος κοινοτικός παράγοντας.
Ταυτόχρονα, όμως, θα αυξηθεί και η πιθανότητα νέων υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, αυξάνοντας το πρόβλημα ρευστότητας για τις τράπεζες, καθώς χρεόγραφα που δίνονται ως ενέχυρο για δανεισμό από την ΕΚΤ δεν θα είναι επιλέξιμα. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, οι επιπτώσεις είναι διαχειρίσιμες εάν η υποβάθμιση από τη Μoody’s και την S&P είναι μιας ή δύο βαθμίδων. Εάν είναι μεγαλύτερη, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να προσφύγουν στις εγγυήσεις του Δημοσίου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να παρουσιάσουν σχέδιο απεξάρτησης από τη ρευστότητα της ΕΚΤ, δηλαδή σχέδιο μείωσης των δανείων τους, συρρίκνωσης του μεγέθους τους, πώλησης θυγατρικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΟΥΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ??


ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ .....


Χιονοστιβάδα νέων μέτρων προβλέπει το “Μνημόνιο 4”, που παρουσίασε προχθες ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, και δημοσιοποίησαν αργότερα τα αρμόδια κοινοτικά όργανα. 
Αποκαλύφθηκε πλέον ότι, αν και το Μνημόνιο λήγει το 2013, η Ελλάδα έχει αναλάβει υποχρεώσεις για σκληρά μέτρα τουλάχιστον ως το 2015, με το περίφημο “μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής”, που φτάνει ως το 2015. 

Τα σκληρά μέτρα που ζητούνται ως τότε κυμαίνονται μεταξύ 25 και 29 δισ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη προηγηθεί οι δύο δέσμες μέτρων για το 2010-2011, ύψους 9,3 δισ. ευρώ, που περιορίζουν το έλλειμμα στο 7,4%.Ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, επισήμανε χθες την “πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει αταλάντευτη στην εφαρμογή του προγράμματος”, παρ' ότι το εν λόγω πρόγραμμα υπερβαίνει την εντολή της παρούσας κυβέρνησης. “Μ' αυτό το πρόγραμμα θα πάμε το 2013 στον ελληνικό λαό και εκείνος θα μας κρίνει”, επισήμανε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας, παρεμπιπτόντως, το σενάριο των πρόωρων εκλογών.
Από τα όσα είπε χθες ο Γ. Παπακωνσταντίνου, φαίνεται ότι το 2010 έκλεισε με έλλειμμα γύρω στο 9,4% με 9,5%. Πέρυσι ελήφθησαν μέτρα 14,8 δισ. ευρώ για να πέσει το έλλειμμα στα 22 δισ. ευρώ από 36 δισ. το 2009 ή 15,4% του ΑΕΠ.

Μέτρα, κι άλλα μέτρα!

Το 2011 θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα 1,75 δισ. ευρώ, εκτός των ήδη συμπεφωνημένων μέτρων ύψους 8,159 δισ. ευρώ, εφόσον η ύφεση παραμείνει όπως έχει προϋπολογιστεί, δηλαδή στο 3%. Αν βαθύνει, τότε θα χρειαστεί λήψη πρόσθετων μέτρων.
Τη διετία 2012 -2014, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Στρατηγικού Δημοσιονομικού Πλαισίου, θα απαιτηθούν μέτρα 8% του ΑΕΠ. Άρα, πρόκειται για μέτρα της τάξης των 18,64 δισ. ευρώ, με αναλογία 2/3 από τις δαπάνες και 1/3 από τα έσοδα. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, μάλιστα, έσπευσε να καθησυχάσει χθες ότι οι παρεμβάσεις “θα προέρχονται από διαρθρωτικά μέτρα κι όχι από περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις”. 
 Σαν να μην έφταναν αυτά, το 2015, μετά το Μνημόνιο και το “μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα”, το έλλειμμα θα πρέπει να είναι 1%, πράγμα που θα απαιτήσει περί τα 4,7 δισ. ευρώ νέων μέτρων και το 2015!

Συναντήσεις με κόμματα και υπουργούς!
Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ότι επί του “Μνημονίου” που παρουσίασε, θα ξεκινήσει συνεργασίες με τους υπόλοιπους υπουργούς, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με όσους πολιτικούς αρχηγούς δέχθηκαν την πρόσκλησή του για διάλογο (Γ. Καρατζαφέρης, Ντ. Μπακογιάννη, Φ. Κουβέλης).

Στο στόχαστρο Υγεία, Παιδεία, συντάξεις

Πάντως, από τα όσα είπε ο υπουργός Οικονομικών, προκύπτει ότι θα υπάρξει νέα επίθεση στις συντάξεις, αφού θα εκπονηθούν μελέτες σε όλα τα επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία και θα υπάρξουν περικοπές σε όσα είναι “στο κόκκινο”. Προβλέπονται, επίσης, νέες μεταρρυθμίσεις για -περαιτέρω- ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε όλους τους κλάδους και ειδικά στις τράπεζες. Στο στόχαστρο αναμένεται να βρεθούν η Υγεία και η Παιδεία, αφού στο υπουργείο Οικονομικών λένε ότι “κοστίζουν πολύ”.
Πάντως, ο Γ. Παπακωνσταντίνου ισχυρίστηκε ότι “δεν μπορούν να συνεχιστούν οι αυξήσεις φόρων που έγιναν το 2010”, ενώ απάντησε θετικά σε ερώτημα για το ενδεχόμενο μετοχοποίησης κρατικών λαχείων.
Συμπερασματικά, σε τίτλους, το Μνημόνιο 4 προβλέπει βασικά “συρρίκνωση του ελλείμματος στο 7,4% του ΑΕΠ από 9,4%”, “ύφεση της τάξης του 3%”, “πληθωρισμό 3% σε ετήσια βάση”, “παρεμβάσεις 8% του ΑΕΠ την περίοδο 2012-2014”, “απελευθέρωση αγοράς ενέργειας”, αλλά και... ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας μέσω “καταγραφής συμμετοχών Δημοσίου και εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων”...
Τέλος, αναμένεται... διάλυση των ΔΕΚΟ, με μείωση του μισθολογικού κόστους και των κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά και περαιτέρω αύξηση τιμολογίων.

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Νο 4


 • Ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο για την εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ κατ'' έτος. Βασικά του στοιχεία θα είναι ο περιορισμός της αναλογίας των επιδομάτων προς τον βασικό μισθό και η σύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα. Επίσης θα προβλέπεται και αύξηση των ετών που ισχύουν σήμερα για την αλλαγή μισθολογικών κλιμακίων (από 2 χρόνια σε 3 με 4 έτη). Μάλιστα στο μνημόνιο γίνεται αναφορά σε «αποσυμπίεση μισθών» και σε «αυστηρότερη πολιτική για τους συμβασιούχους». Το μισθολόγιο πιθανότατα θα εφαρμοστεί από τον ερχόμενο Ιούλιο.
 • Νέες αυξήσεις σε εισιτήρια και τιμολόγια ΔΕΚΟ.
 • Μείωση αμυντικών δαπανών στα επίπεδα του μέσου όρου της ΕΕ.
 • Περαιτέρω μείωση κρατικών επιδοτήσεων για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων δημόσιων οργανισμών.
 • Πρόσθετες περικοπές λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών στις ΔΕΚΟ. Παράλληλα η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου ιδιωτών σε κρατικές επιχειρήσεις.
 • Κλείσιμο δημόσιων φορέων χωρίς αντικείμενο.
 • Μετάταξη προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% στον υψηλό συντελεστή 23%.
 • Περικοπή ή και κατάργηση φοροαπαλλαγών.
 • Σύνδεση κοινωνικών επιδομάτων με εισοδηματικά κριτήρια, κάτι που θα «κόψει» πολλούς δικαιούχους επιδομάτων.
 • Περιορισμός των προσλήψεων μέσω της διεύρυνσης του κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Σε κατάθλιψη και αυτοκτονία οδηγούνται οι Ελληνες λόγω οικονομικής κρίσης



Η κατάθλιψη, οι κρίσεις πανικού και γενικά τα ψυχολογικά προβλήματα έχουν αυξηθεί ραγδαία στη χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, όπως αναφέρει η κυρία Ελισάβετ Γεωργίου, ψυχολόγος και σύμβουλος καριέρας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που οδηγούνται ακόμη και σε αυτοκτονίες. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας και στο λιανικό εμπόριο έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την κρίση, όπως προσθέτει η ίδια. 

_ Πόσο έχει επηρεαστεί η ψυχολογία των Ελλήνων από την οικονομική κρίση και ποιες οι συνέπειες του εργασιακού άγχους; 

«Η αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων λόγω της οικονομικής κρίσης είναι ραγδαία. Τους τελευταίους μήνες με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και την αύξηση της ανεργίας, το εργασιακό άγχος έχει προσβάλει άμεσα ή έμμεσα σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων. Οι απολύσεις αλλά και οι νέες συνθήκες εργασίας σύμφωνα με τους νέους όρους, τον όγκο δουλειάς και φυσικά τη μείωση των αποδοχών έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις όχι μόνο συνδικαλιστικές αλλά και ψυχο-σωματικές. Σε πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας ανακοινώθηκε ότι οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη, οι φοβίες και οι κρίσεις πανικού είναι οι πιο διαδεδομένες ψυχικές διαταραχές που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση της περιρέουσας ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Επίσης, μια ακραία εκδήλωση απογοήτευσης και απόγνωσης είναι η αυτοκτονία, στην οποία οδηγούνται χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, η αυξητική τάση στις αυτοκτονίες καταγράφεται καθαρά και από τα στοιχεία που συγκεντρώνει η γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία 1018 που λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια από την Οργάνωση Κλίμακα σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία, το τελευταίο διάστημα, οι κλήσεις προς τη γραμμή βοήθειας έχουν αυξηθεί κατά 60% με 70%».

_ Ποιοι κλάδοι της οικονομίας αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα;
«Αν θέλαμε να δούμε τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης θα έδινα ως παράδειγμα το φαρμακευτικό κλάδο. Πρόκειται για έναν από τους πιο κερδοφόρους κλάδους με τα καλύτερα αμοιβόμενα στελέχη. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε αυτό τον κλάδο είχαν μάθει σε πολύ καλές παροχές πέραν τον αμοιβών τους, οι οποίες συνδέονταν και με στοιχεία ανάδειξης του κοινωνικού τους προφίλ όπως για παράδειγμα πολυτελή αυτοκίνητα ακόμα και για μεσαία στελέχη ή αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού ακόμα και στους πωλητές. Λόγω της ευρύτερης οικονομικής κρίσης αλλά και των καθυστερήσεων στις κρατικές πληρωμές, τους τελευταίους μήνες οι φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν σε ομαδικές απολύσεις στελεχών και σε μειώσεις αποδοχών και παροχών. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην οικονομική κατάσταση των εργαζομένων και των οικογενειών τους.
Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν καλούνται να δείξουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε θέσεις χαμηλότερα αμοιβόμενες στον ίδιο κλάδο ή σε άλλους κλάδους ή ακόμα και αλλάζοντας αντικείμενο εργασίας. Οι εργαζόμενοι που παρέμειναν καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει μιας και οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται και η πιθανότητα απόλυσης πάντα υπάρχει. Αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να δούμε στον κλάδο της πληροφορικής και της διαφήμισης, όπου λόγω του περιορισμού στα κόστη των εταιρειών δεν επενδύουν σε νέα τεχνολογία και μειώνουν τις διαφημιστικές δαπάνες. Επίσης, ανάλογο φαινόμενο συναντάμε και στο λιανεμπόριο λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών».



Φαρμακοποιοί «Oχι» σε φάρμακα με πίστωση από την 1η Μαρτίου


Σταματούν οι φαρμακοποιοί από την 1η Μαρτίου την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους επτά ταμείων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα υπέρογκα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων.
Όπως δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κ.Λουράντος πρόκειται για τα ταμεία ΟΠΑΔ, ΔΕΗ, ΗΣΑΠ, Εμπορικής Τράπεζας, Δικηγόρων Αθήνας, Δικηγόρων επαρχίας και ΤΣΑΥ.
Σχετικά με την εξαφάνιση της ασπιρίνης από τα ράφια των φαρμακείων ο κ.Λουράντος τόνισε ότι ευθύνονται τόσο οι «κομπίνες που γίνονται με τις εξαγωγές των φαρμάκων», όσο και «η ελλιπής τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς από τις εταιρείες».
Και στο παρελθόν είχα ζητήσει από την κ.Κατσέλη και γενικά από το υπουργείο να μην παίζει με τα φάρμακα, τόνισε ο κ.Λουράντος, προσθέτοντας ότι δεν είναι μόνο η ασπιρίνη που λείπει από τα ράφια των φαρμακείων. «Εξαφανίστηκαν τα φθηνά φάρμακα από την αγορά» είπε.


Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ



Τέλος στην επι πιστώσει χορήγηση φαρμάκων για ασφαλισμένους επτά Ταμείων


 Οι φαρμακοποιοί της Αθήνας σταματούν τη χορήγηση φαρμάκων με πίστωση από την 1η Μαρτίου στους ασφαλισμένους των Ταμείων ΟΠΑΔ, ΔΕΗ, ΗΣΑΠ, Εμπορικής Τράπεζας, Δικηγόρων Αθήνας, Δικηγόρων περιφέρειας και ΤΣΑΥ, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα Ταμεία τούς οφείλουν τεράστια ποσά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής Κώστας Λουράντος, «από 1ης Απριλίου θα προστεθούν, αν συνεχίσουν να χρωστούν, και άλλα τέσσερα Ταμεία, των οποίων οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν από την τσέπη τους τα φάρμακά τους, μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΕΕ».
Και οι φαρμακοποιοί του Πειραιά, όμως, σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στα Ταμεία που δεν πληρώνουν και όπως είπε ο Κώστας Κούβαρης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, προσθέτουν «στη λίστα τα Ταμεία των Δικηγόρων Αθήνας και επαρχίας, καθώς για τα Ταμεία ΟΠΑΔ, ΔΕΗ, ΗΣΑΠ και ΤΣΑΥ ήδη εδώ και αρκετό καιρό δεν χορηγούν φάρμακα με πίστωση στους ασφαλισμένους τους».
Οσον αφορά τις ελλείψεις που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά σε βασικά φάρμακα (ασπιρίνη, καρδιολογικά, αντιυπερτασικά, κ.α.) ο κ.Κούβαρης έκανε λόγο για κερδοσκοπία εις βάρος του ελληνικού λαού και ο κ.Λουράντος τόνισε ότι «αν εφαρμοστούν τα μέτρα που έχει λάβει ο ΕΟΦ, η αγορά θα ανασάνει».
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης φαρμάκων, ο ΕΟΦ έχει ήδη προχωρήσει στην απαγόρευση των Παράλληλων Εξαγωγών και της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που παρουσιάζουν ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια κάλυψης των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών και επιβάλλεται η διάθεση στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά, από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνηση (Κάτοχοι Αδειας Κυκλοφορίας, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών, επισύρει την επιβολή κυρώσεων.

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ.......

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ:
1)ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ που ορίζεται ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αφορούν στην προαγωγή υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, την περίθαλψη, παρακολούθηση καθώς και την αποκατάσταση και επανένταξη των αρρώστων ενός σαφώς οριζόμενου πληθυσμού. Στόχος είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών φροντίδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ολόκληρου του πληθυσμού ευθύνης της με τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα ατόμων και οικογενειών. Θεμελιώδης αρχή της είναι η προσέγγιση της υγείας ως κοινωνικού δικαιώματος, αρχή η οποία καθορίζει ως βασική υποχρέωση την ενιαία κάλυψη όλων των πολιτών ασχέτως των κοινωνικών, οικονομικών, θρησκευτικών ή φυλετικών χαρακτηριστικών τους.
Η παραπάνω περιεκτική περιγραφή καταδεικνύει με εμφατικό τρόπο ότι η περίθαλψη (και μάλιστα όχι μόνο η ιατρική περίθαλψη) αποτελεί ένα σημαντικό αλλά μικρό μόνο τμήμα της φροντίδας υγείας. Η άμεση πρόσβαση σε κάποιον γιατρό- υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί γιατρό ειδικευμένο στην ΠΦΥ- είναι απαραίτητος όρος για κάθε σύστημα ΠΦΥ, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι ο μοναδικός όρος συγκρότησης της ΠΦΥ . Πόσο μάλλον όταν η πρόσβαση των «καταναλωτών υπηρεσιών υγείας» , αφορά γιατρούς που δεν έχουν καμία εκπαίδευση στην ΠΦΥ, όπως συμβαίνει με το σύνολο σχεδόν των γιατρών που έχουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ(Δημόσιο) και ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ).
Πόσο μάλλον όταν η πρόσβαση αφορά μόνο «καταναλωτές υπηρεσιών υγείας» που έχουν ασφαλιστικά δικαιώματα τη στιγμή που τουλάχιστον το 20% των ανθρώπων που διαβιούν στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστοι! Πόσο μάλλον όταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα ασφαλιστικά ταμεία θα καταρρεύσουν , δίνοντας τη θέση τους σε απόλυτα ανταποδοτικά πακέτα ασφάλισης-παροχής υπηρεσιών.
Το ελληνικό κράτος από εγγυητή της δημόσιας υγείας θα μετατραπεί σε απλό ρυθμιστή της «αγοράς» προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματιών υγείας και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Αυτός είναι και πραγματικός λόγος της επιχείρησης συμπίεσης του κόστους της ανθρώπινης -ιατρικής εργασίας. Η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του περίφημου δικτύου ΠΦΥ, ακόμα και αν μειώνει το τεράστιο πρόβλημα πρόσβασης στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης – ειδικά των ασφαλισμένων του ΙΚΑ- δεν έχει καμιά σχέση με ΠΦΥ. Ακριβώς γιατί ο σχεδιασμός του γίνεται ,όχι για την κάλυψη των τεράστιων κοινωνικών αναγκών σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας, αλλά για τη μετακύλιση του κόστους των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης , στους πολίτες.Θυμίζουμε ότι ο κ. Κρεμαστινός ανέφερε στη Βουλή το 1995 ότιη οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είχε κοστολογηθεί 300 διςδραχμές και για το λόγο αυτό εγκαταλείφθηκε. Το ισόποσο σε ευρώ ανέφερε μετά από 10 χρόνια και ο Ν. Κακλαμάνης εγκαταλείποντας κι εκείνος το εγχείρημα.Άλλωστε, νόμος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – πολύ αρτιότερος από τον σημερινό και με σωστή στόχευση – ψηφίστηκε από τη Βουλή και τον Φεβρουάριο του 2004 (με Υπουργό Υγείας τον κ. Στεφανή ) και ουδέποτε εφαρμόστηκεΤο  νομοσχέδιο – νόμος πλέον– «διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία…», που ενοποιεί τους κλάδους υγείας του ΙΚΑ, του ΟΠΑΔ, του Ο.Α.Ε.Ε.,του ΟΓΑ και συγκροτεί τον   Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με χρηματοδότηση μόλις το 0.6% του ΑΕΠ, για να οργανώσει – υποτίθεται – την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα Αστικά Κέντρα επιβάλλει απλώς οριζόντια περιστολή των συνολικών δαπανών υγείας στο 6% του ΑΕΠ από το σημερινό 10%

2)ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ .ΕΊΜΑΣΤΕ κατά της διαφθοράς του χρηματισμού και της αντιδεοντολογικής συνταγογράφησης  ΔΙΕΚΔΙΚΟΎΜΕ Εθνική Φαρμακοβιομηχανία, δημόσιο φορέα παραγωγής και διακίνησης υγειονομικού υλικού  αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας – αμοιβής –εφημερίας – εκπαίδευσης των γιατρών σ΄ ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας καθολικό, ΔΩΡΕΑΝ, ποιοτικό και αποτελεσματικό.


Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΥΠΕ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ !!!!

Απεργούν στις 23 Φεβρουαρίου γιατροί - φαρμακοποιοί


Μόνον επείγοντα και έκτακτα περιστατικά θα εξυπηρετηθούν την Τετάρτη από τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς γιατροί και λοιπό προσωπικό συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών κ. Δημήτρης Βαρνάβας, επέρριψε ευθύνες στον υπουργό Υγείας, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα δημόσια νοσοκομεία:
'Ο κ. Λοβέρδος, στην πρώτη συνάντηση που είχε με την ΟΕΝΓΕ, ζήτησε δημοσίως να βάλουμε πλάτη. Δηλώσαμε άκρως επιφυλακτικοί και η εξέλιξη των πραγμάτων μας δικαίωσε. Ο κ. Λοβέρδος δεν ζητούσε συνεργάτες, αλλά συνενόχους στην κατεδάφιση του δημόσιου συστήματος Υγείας', αναφέρει χατακτηριστικά ο κ. Βαρνάβας, για να σημειώσει:
'Οι σχεδιασμοί στο ζήτημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων, οι δραματικές ελλείψεις υλικών, το πάγωμα των προσλήψεων, οι κατάρρευση του συστήματος εφημέρευσης και δεκάδες ακόμη προβλήματα συνιστούν ένα εφιαλτικό σκηνικό, στο οποίο επ΄ ουδενί μπορούμε να γίνουμε συνένοχοι ή να παραμείνουμε σιωπηλοί και αδιάφοροι.
Αντιδράσαμε και θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε δυναμικά από κοινού με όλους τους γιατρούς της χώρας, με τα συνδικάτα, τις συλλογικότητες, κάθε πολίτη που ζει κι εργάζεται σ΄ αυτό τον τόπο.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία της Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου, ζητούν μάλιστα από τους κοινωνικούς φορείς να θέσουν το ζήτημα της Υγείας ως πρώτο στη λίστα αιτημάτων, ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ένα μαζικό Μέτωπο για την Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας'.
Φαρμακοποιοί 
Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά, αποφάσισαν από κοινού να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, μαζί με τον υπόλοιπο επιστημονικό κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της απεργίας το κοινό θα εξυπηρετείται κανονικά, από τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Απεργία των νοσοκομειακών γιατρών στις 23 Φεβρουαρίου


Τη συμμετοχή των νοσοκομειακών γιατρών όλης της χώρας στην απεργία που έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε η ΟΕΝΓΕ.
Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας ζητά από τους κοινωνικούς φορείς να θέσουν το ζήτημα της υγείας ως πρώτο στη λίστα αιτημάτων, «ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ένα μαζικό μέτωπο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας».
Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Δημήτρης Βαρνάβας δήλωσε ότι «οι σχεδιασμοί στο ζήτημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι συγχωνεύσεις Νοσοκομείων, οι δραματικές ελλείψεις υλικών, το πάγωμα των προσλήψεων, οι κατάρρευση του συστήματος εφημέρευσης και δεκάδες ακόμη προβλήματα συνιστούν ένα εφιαλτικό σκηνικό, στο οποίο επ΄ ουδενί μπορούμε να γίνουμε συνένοχοι ή να παραμείνουμε σιωπηλοί και αδιάφοροι.
Αντιδράσαμε και θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε δυναμικά από κοινού με όλους τους γιατρούς της χώρας, με τα συνδικάτα, τις συλλογικότητες, κάθε πολίτη που ζει κι εργάζεται σ΄ αυτό τον τόπο»
Επίσης, ο κ. Δ. Βαρνάβας υπενθυμίζει ότι «ο κ. Α. Λοβέρδος στην πρώτη συνάντηση που είχε με την ΟΕΝΓΕ ως υπουργός Υγείας, ζήτησε δημοσίως «να βάλουμε πλάτη». Δηλώσαμε άκρως επιφυλακτικοί και η εξέλιξη των πραγμάτων μας δικαίωσε. Ο κ. Λοβέρδος δεν ζητούσε συνεργάτες, αλλά συνενόχους στην κατεδάφιση του δημόσιου συστήματος υγείας».

Προσλήψεις τέλος μέχρι νεωτέρας


Με μια κίνηση ματ ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης επιχειρεί να ελέγξει ολοκληρωτικά τον προγραμματισμό των προσλήψεων, με απαρέγκλιτο στόχο να μην ξεφύγει η αναλογία ένα προς πέντε (μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις) σε κανέναν δημόσιο οργανισμό ή υπουργείο.
Ετσι έστειλε την προηγούμενη Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου εγκύκλιο σε όλους τους φορείς και στα υπουργεία με την οποία τους ζητεί:
* Να μην προχωρήσουν στην έκδοση και δημοσίευση αποφάσεων πρόσληψης προσωπικού. Αυτό αφορά εκείνους που έχουν μετάσχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και έχουν πετύχει, χωρίς ακόμα να έχουν διοριστεί λόγω του παγώματος των προσλήψεων. Πρόκειται για τακτικό προσωπικό που έχουν πάρει οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ, αλλά έχουν μείνει με το «εισιτήριο» του διορισμού στο χέρι περιμένοντας κάποια λύση από την Πολιτεία.
* Να μην υλοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση διορισμού σε τακτικό προσωπικό, είτε πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου είτε για πρόσληψη μονίμων.
Οι διαδικασίες αυτές «παγώνουν» μέχρι να εκδοθούν οι κοινές αποφάσεις Ραγκούση-Παπακωνσταντίνου, που θα καθορίζουν όχι μόνον τον συγκεκριμένο αριθμό των προσλήψεων για φέτος, αλλά και τη γενικότερη κατανομή των προσλήψεων που θα γίνουν ανά φορέα και υπηρεσία σε όλο το Δημόσιο. Μάλιστα η κατανομή των θέσεων που θα εγκριθούν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει ζητήσει τα αιτήματα για προσλήψεις από όλα τα υπουργεία και τους οργανισμούς.
Η αιφνιδιαστική κίνηση Ραγκούση θα φέρει σε ακόμα δυσκολότερη θέση τούς περίπου 1.800 που έχουν πετύχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (το 2008 και το 2009) και δεν έχουν ακόμα διοριστεί. Ανάμεσά τους περίπου 500 υπάλληλοι των ΟΤΑ, 620 εκπαιδευτικοί και 660 νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.
Αυστηρή υπενθύμιση
Αίσθηση επίσης προκαλούν δύο σημεία της εγκυκλίου Ραγκούση που στάλθηκε σε όλους τους οργανισμούς.
* Πρώτον, η αυστηρή υπενθύμιση ότι η αναλογία ένας προς πέντε συμπεριλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα. Αρα η δέσμευση πέντε φεύγουν ένας έρχεται θα ισχύσει και στα σχολεία και τα νοσοκομεία όπως και στα Σώματα Ασφαλείας.
* Δεύτερον, ο κ. Ραγκούσης, προστατεύοντας ίσως τα νώτα του και προκειμένου να διασφαλίσει προσλήψεις από την πίσω πόρτα, αποστέλλει ταυτόχρονα την εγκύκλιο στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης, η οποία ελέγχει τη νομιμότητα των δοκιμίων, καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο, με την επισήμανση για ακόμα μια φορά να μη δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ατομικές πράξεις διορισμού ή πρόσληψης οποιουδήποτε υπαλλήλου. Ετσι έστω και αν κάποιος υπουργός ή πρόεδρος Οργανισμού στείλει απόφαση διορισμού στο Εθνικό Τυπογραφείο, δεν πρόκειται αυτή η απόφαση να δημοσιευτεί, τουλάχιστον μέχρι να εκδοθούν οι κοινές αποφάσεις των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών, για τις οποίες θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αιτήματα για προσλήψεις που έχουν στείλει υπουργεία και φορείς στο υπουργείο Εσωτερικών είναι περίπου 16.000 και είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί παραπάνω από το ένα τρίτο αυτών των αιτημάτων.
Προτεραιότητα θα έχουν οι τομείς της Υγείας, με περίπου 3.000 προσλήψεις, της εκπαίδευσης, με την πρόσληψη 5.500 δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών και της Ασφάλειας με το διορισμό 4.500 ενστόλων. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν προσωπικό τακτικό και εποχικό. Επίσης εκτιμήσεις αρμοδίων του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρουν ότι προτεραιότητα στις προσλήψεις θα έχουν και οι επιτυχόντες σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που δεν απορροφήθηκαν λόγω του παγώματος των προσλήψεων, αλλά και οι απόφοιτοι των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μαχαίρι, τέλος, 15% θα μπει και στις προσλήψεις συμβασιούχων-εποχικών, που για το 2011 θα είναι 53.000, ενώ το 2010 ήταν 63.770 *

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΕΙΣ .....Η.... ΜΕΓΑΛΟΣΤΟΜΕΣ ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ?

Για άλλη μια φορά ερχόμαστε να καταγράψουμε τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναδικό  Νοσοκομείο του Νομού μας. Υπάρχουν πλέον Τμήματα πρώτης γραμμής  που αδυνατούν να καλύψουν εφημεριακά, ολόκληρο το μήνα και όπως φαίνεται θα υπάρξουν και άλλα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε δημοσιοποιήσει ότι το Νευροχειρουργικό τμήμα που τόσο ανάγκη το έχει η ευρύτερη περιοχή μας, λόγω δυστυχώς του αυξημένου αριθμού τροχαίων ατυχημάτων, αφήνει ακάλυπτες μέρες και εάν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση  και την τουριστική περίοδο που πλησιάζει μπορούμε να καταλάβουμε όλοι την τραγικότητα της κατάστασης.
Επαναλαμβάνουμε ακόμη μια φόρα εάν εφαρμόζαμε το νόμο 3868/2010 όσον αφορά τις εφημερίες τα υποστελεχωμένα τμήματα του Νοσοκομείου μας θα έπρεπε να αφήσουν ακάλυπτες 7-11 μέρες το μήνα !!!  Εάν δεν υπηρετούσαμε την περιοχή μας λοιπόν με βάσει το συμφέρον των συμπολιτών μας, με προγράμματα εφημέρευσης για τις περισσότερες κλινικές και τμήματα που είναι έξω από κάθε έννοια του νόμου του κράτους, τότε θα είχε επέλθει η πλήρης κατάρρευση.  Αντί λοιπόν η πολιτεία μετά από αυτή την απόφασή μας να φανεί τουλάχιστον φερέγγυα στις υποχρεώσεις της  άμεσα όσον αφορά τις οικονομικές υπερβάσεις, που είναι ελάχιστες για κάθε μήνα, ώστε να λειτουργήσει με οριακή ασφάλεια το νοσοκομείο, έστειλε ένα ποσό κατά 40% περίπου λιγότερο στο τέλος Φεβρουαρίου του 2011 για να πληρωθεί ο Οκτώβριος του 2010!!!!
Δεν μπορεί όμως μόνο η ευσυνειδησία και ο πραγματικός επαγγελματικός πατριωτισμός των Ιατρών  και Νοσηλευτών του Νοσοκομείου να κρατάει, ακόμη, το όποιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, στον τόπο μας.
Επειδή οι ιατροί,  αδυνατούν πλέον να λειτουργήσουν, η Διοίκηση  προσπαθεί αλλά ατελέσφορα λόγω ότι τα προβλήματα είναι πάνω από τις δυνατότητες της οι θεσμικοί παράγοντες του τόπου μας πρέπει λοιπόν να δώσουν άμεσα λύσεις ώστε να μην θεωρηθούν τα λόγια τους  μεγαλόστομες πομφόλυγες μένοντας  αδιάφορα απαθείς στα πραγματικά μας προβλήματα.
Είναι άγνωστο πόσο, ακόμη, θα αντέξουμε.
Δεν θα σταματήσουμε, όμως, να προσπαθούμε αλλά και να καταγγέλλουμε την εγκληματική αδιαφορία των ιθυνόντων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

1) απόσυρση της αναλογίας 5/1 για τις προσλήψεις στην Υγεία,
2) επιχορήγηση των πρόσθετων εφημεριών στο ακέραιο για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος περίθαλψης,
3) προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού επικουρικού και μόνιμου,
4) άμεση υλοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας για τοποθέτηση του νοσοκομείου  στην Γ΄ ζώνη (ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) ώστε να δοθούν κίνητρα σε συναδέλφους να έρθουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ακριτική περιοχή μας.














Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


Ψαλίδισμα» πέφτει στις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, λόγω του «πέντε φεύγουν, ένας έρχεται»... Ετσι θα προσληφθούν 2.000 γιατροί από τους 3.800 γιατρούς των οποίων εκκρεμούσε η πρόσληψη, ενώ αντί για 5.000 νοσηλευτές θα προσληφθούν 3.000.
Τα παραπάνω ανέφερε χθες ο υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος σε συνάντησή του με τους διοικητές των νοσοκομείων, προσθέτοντας ότι θα γίνουν μετατάξεις 315 εργαζομένων σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού από τον ΟΣΕ-ΤΡΕΝΟΣΕ.
Παράλληλα, δήλωσε πως την περασμένη χρονιά σημειώθηκε μείωση κατά 9% της προσέλευσης ασθενών στην πρωτοβάθμια, ενώ αυξήθηκε 24% η νοσηλεία στα νοσοκομεία, μειώθηκαν 11% οι εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πραγματοποιήθηκαν 4% λιγότερα χειρουργεία.
Τέλος, όσον αφορά τα οικονομικά των νοσοκομείων, ο υπουργός τόνισε πως έχουν επιτευχθεί μέσα σε πέντε μήνες βασικοί στόχοι, που «καλύπτουν τις υποχρεώσεις των Ελλήνων ασθενών, αλλά και τις δεσμεύσεις μας προς την τρόικα».

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ:ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΠΝΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ!!!

ΡΟΔΙΑΚΗ:ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΠΝΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ!!!


ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ:ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011


ΑΥ.Υ.& Κ.Α.
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

Έχοντες υπ΄ όψη το Β.Δ. β11.10./7.11.1957 άρθρο 16,17&18

O Πρόεδρος καλεί τα μέλη του ΙΣΡ στην
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2011
που θα διεξαχθεί στη Ρόδο
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011
στην αίθουσα του ξενοδοχείου
Plaza & ώρα 10.30 π.μ.

Συζητητέα θέματα

 • Οικονομικός Απολογισμός 2010 και Προϋπολογισμός για το 2011.
 • Ψηφισθέν Νέο Νομοσχέδιο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
 • Τομέας Υγειονομικών ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΑΥ).
 • Θέματα που αφορούν τους ιατρούς ΙΚΑ.
 • Θέματα που αφορούν τους ιατρούς ΕΣΥ.
 • Καθυστέρηση πληρωμής των Ασφαλιστικών Ταμείων προς τους συμβεβλημένους ιατρούς.
 • Ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων.
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Γενική ενημέρωση.



Ο Πρόεδρος
Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου

Χρήστος Απ. Μαντάς

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Σημαντικές απουσίες στο διάλογο για την πρωτοβάθμια


Από την 1η Ιουνίου και σε όλη την Ελλάδα θα ισχύσει το νέο σύστημα παροχής ενιαίων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) δεν θα ισχύσει πιλοτικά, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Θα ισχύσει για όλους τους ασφαλισμένους των Ταμείων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, την πρώτη ημέρα του διαλόγου για το θέμα.
Από το διάλογο, ωστόσο, απουσίασαν οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ), οι γιατροί του ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ), ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ) και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ). Οι φορείς αντέδρασαν έτσι στο ότι ο υπουργός Υγείας δεν είχε λάβει υπόψη του τις θέσεις τους στον πρόσφατο διάλογο για το πολυνομοσχέδιο της Υγείας.
Οι προτεραιότητες
Ο αναπληρωτής Υπουργός εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης ανακοίνωσε τους στόχους του διαλόγου οι οποίοι είναι οι εξής:
 • Σύνδεση ΕΟΠΥΥ-Κέντρων Υγείας
 • Αναβάθμιση υγειονομικών μονάδων του ΙΚΑ
 • Όροι συνεργασίας γιατρών του ΙΚΑ με τον ΕΟΠΥΥ, από τα ιδιωτικά τους ιατρεία
 • Συμβάσεις ιδιωτών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ
 • Συμβάσεις εργαστηριακών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ
 • Συμβάσεις ιδιωτικών κλινικών με τον ΕΟΠΠΥΥ
 • Πλαίσιο ελεύθερης επιλογής γιατρών από τους ασφαλισμένους
 • Αξιοποίηση νοσοκομείων του ΙΚΑ
 • Αξιοποίηση όλου του δυναμικού
 • Αρχές και κριτήρια για τη διαμόρφωση του υγειονομικού χάρτη της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας
 • Νέος κανονισμός παροχών
 • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Από τα απογραφικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας που γνωστοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες Υγειονομικές Περιφέρειες

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΣΥ
Ιατρικό προσωπικό------------->24.756 *
Ειδικευμένοι-------------------->12.353
Ειδικευόμενοι-------------------->9.755
Πανεπιστημιακοί----------------->1.060
Αγροτικοί------------------------->1.588
Νοσηλευτικό προσωπικό------->35.849*
Διοικητικό προσωπικό---------->15.346**
Επιστημονικό μη Ιατρικό--------->1.917**
Τεχνικό---------------------------->4.224**
Παραϊατρικό----------------------->6.426**

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ**
Ιατρικό προσωπικό--------------->3.073***
Νοσηλευτικό Προσωπικό -------->2.735
ΤΕ ------------------------------->1.402
ΔΕ---------------------------------->881
ΥΕ------------------------------------>92
Διοικητικό προσωπικό------------>1.713
Τεχνικό------------------------------->303
Παραϊατρικό-------------------------->523

*Για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων ΕΣΥ ημερομηνία αναφοράς είναι η 17/9/2010
**Για το λοιπό προσωπικό των Νοσοκομείων ΕΣΥ και για τα Κέντρα Υγείας η ημερομηνία αναφοράς είναι 30/3/2010
***Στο ιατρικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας περιλαμβάνονται και οι αγροτικοί γιατροί οι οποίοι μαζί με τους γενικούς γιατρούς είναι 1.630.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΗΜΟ
ΤΙ ΛΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ
ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (www.ethiatreio.com)
Εισαγωγή
Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μία συρροή «παράνομων μεταναστών», οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας, εφόσον ουσιαστικά δεν υφίστανται για το Ελληνικό Κράτος. Παράλληλα, ο φόβος να προσεγγίσουν οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΣΥ, προσθέτει ακόμα ένα εμπόδιο στην παροχή ιατρικής φροντίδας. Η οικονομική κρίση, η ανεργία και η ανασφάλιστη εργασία αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τους ανθρώπους, (μετανάστες και Έλληνες) που δεν έχουν ασφάλεια ή χάνουν την ασφάλειά τους.
Όσον αφορά στην πρόσβαση των «παράνομων» μεταναστών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ο νόμος είναι σαφής. Τους παρέχεται η άμεση βοήθεια για το επείγον πρόβλημά τους, αλλά δεν προβλέπεται τίποτα για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων Υγείας, όπως είναι η παρακολούθηση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη ή καρδιοπάθειες.
Στη χώρα μας ισχύει ένα νομικό καθεστώς που προστατεύει τα παιδιά ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται νόμιμα ή παράνομα στη χώρα μας ή αν είναι ασφαλισμένα ή όχι, δίνοντάς τους πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο παροχής υγείας και δωρεάν εμβολιασμού Στην πράξη αυτό δεν ισχύει, διότι δεν υπάρχει επάρκεια εμβολίων
Όσον αφορά στις εγκύους, μπορεί ο νόμος να τις προστατεύει και να τους δίνει το δικαίωμα σε δωρεάν παρακολούθηση της εγκυμοσύνης τους, όμως η κατάσταση δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη, εφόσον τόσο οι εξετάσεις όσο και τα φάρμακα της εγκυμοσύνης δεν είναι δωρεάν.
Όσον αφορά στην πρόληψη είναι αυτονόητο πως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, αλλά και καμία δυνατότητα, εφόσον τα τεράστια κενά στην αντιμετώπιση σοβαρότατων προβλημάτων υγείας καθιστούν αυτό το θέμα «πολυτέλεια» για αυτούς του ανθρώπους.
Είναι αυτονόητο, πως όταν ένας πληθυσμός παραμένει ανεμβολίαστος, ζώντας σε κακές συνθήκες υγιεινής προερχόμενος από χώρες που ενδημούν νοσήματα όπως η φυματίωση, τίθενται σοβαρά προβλήματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας. Η Δημόσια Υγεία είναι αγαθό και η σημερινή πολιτική υγείας ρισκάρει να τη χάσει, κλείνοντας τα μάτια σε ένα μέρος του πληθυσμού, ίσως αυτό που την έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ερχόμενοι καθημερινά σε επαφή με αυτά τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο σκοπός του Ιατρείου είναι η στήριξη των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υγεία, φάρμακα και εμβόλια η ανάδειξη του μεγέθους του προβλήματος, τόσο σε σχέση με τον αποκλεισμό ενός μέρος του πληθυσμού από βασικές παροχές Υγείας όσο και σε θέματα πρόληψης και Δημόσιας Υγείας.
Παρουσίαση της Λειτουργίας του Ιατρείου
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι μια εθελοντική προσπάθεια γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, μαιών και εθελοντών από τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές του Δήμου, που λειτουργεί από το Ιούλιο 2008 στην Καστρινογιαννάκη 12 στην παλιά Πόλη του Ρεθύμνου. Το Ιατρείο λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα .
o Δευτέρα 6-9 το απόγευμα γίνεται το Παθολογικό Ιατρείο και λειτουργεί ταυτόχρονα Φαρμακείο όπου δίνονται δωρεάν φάρμακα για έκτακτα και για χρόνια περιστατικά όπως επίσης και εμβόλια. Τα φάρμακα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ανακυκλοφορία φαρμάκων.
o Την Πέμπτη το πρωί 10-12 γίνεται προληπτικό Γυναικολογικό Ιατρείο όπου γίνεται:
 Δωρεάν παρακολούθηση εγκύων
 Χορήγηση φαρμάκων
 Έκτακτα γυναικολογικά περιστατικά
 Πρόληψη καρκίνου τραχήλου της μήτρας και μαστού (με τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία)
Υπάρχει συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών γιατρών ιδιωτών και μη από την πόλη οι οποίοι στηρίζουν το ιατρείο προσφέροντας δωρεάν:
 Πραγματοποίηση μαστογραφιών
 Εξέταση των τεστ Παπ
 Εργαστηριακό έλεγχο κολπικών επιχρισμάτων
 Εργαστηριακό έλεγχο εγκυμοσύνης
 Υπερηχογραφική παρακολούθηση εγκύων
o Τετάρτη 6-9 το απόγευμα γίνεται το Παιδιατρικό Ιατρείο όπου παρακολουθούνται και εμβολιάζονται παιδιά αλλά και εξυπηρετούνται έκτακτα περιστατικά. Η προμήθεια των εμβολίων γίνεται με την αγορά τους και αποτελεί το βασικότερο έξοδο του Ιατρείου. Την ίδια ώρα λειτουργεί το Οδοντιατρικό Ιατρείο, όπου εξυπηρετούνται έκτακτα οδοντιατρικά περιστατικά (εμφράξεις, απονευρώσεις, εξαγωγές), γίνεται προληπτικό παιδιατρικό Οδοντιατρείο και φθορίωση των δοντιών των παιδιών.
Το διοικητικό κομμάτι, το οποίο καλύπτουν εθελοντές εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές του Δήμου, είναι πολύ σημαντικό για τη στήριξη της λειτουργία του Ιατρείου. Όλοι οι ασθενείς καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Access, έτσι ώστε έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σωστά και με συνέπεια χρόνια περιστατικά και να έχουμε σημαντικά στατιστικά στοιχεία
Η λειτουργία του Ιατρείου υποστηρίζεται από ένα μεγάλο δίκτυο ειδικών γιατρών ιδιωτών και μη, μέσω των οποίων μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε εξειδικευμένες εκτιμήσεις, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο όπου χρειάζεται. Πρέπει να σημειώσουμε τη σημαντική υποστήριξη του Νοσοκομείου στο έργο μας, που μας παρέχει τη δυνατότητα για ένα δωρεάν ραντεβού εξετάσεων καθημερινά. Ο τρόπος που όλη η πόλη έχει αγκαλιάσει το Ιατρείο είναι συγκινητικός και μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα στηρίξει και στο μέλλον τη λειτουργία μας
Στατιστικά στοιχεία
Από την αρχή λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ιούλιος 2008) έως σήμερα έχουμε δεχτεί 3531 επισκέψεις σε όλα τα Ιατρεία. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κίνηση του κάθε ιατρείου χωριστά στα δυόμιση χρόνια λειτουργίας.
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
2008-2009 2010 Σύνολο Λειτουργίας
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 789 1155 1976
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 543 562 1108
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 41 342 386
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 0 61 61
ΣΥΝΟΛΟ 3531
Κατά τη διάρκεια των δυόμιση περίπου χρόνων λειτουργίας του ιατρείου παρακολουθούνται σταθερά 1121 ασθενείς ενήλικες και παιδιά. Πιο συγκεκριμένα: 691 ενήλικες ασθενείς στο Παθολογικό Ιατρείο και στο Οδοντιατρείο, 305 παιδιά και 126 γυναίκες στο γυναικολογικό Ιατρείο.
Παθολογικό Ιατρείο
Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που παρακολουθούνται είναι 35 έτη. Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή σε σχέση με την εθνικότητα οι ασθενείς από το Αφγανιστάν (17%) είναι νεώτεροι με μέσο όρο ηλικίας τα 24 έτη ενώ οι ασθενείς από τη Βουλγαρία (37%) και Αλβανία (20%) μεγαλύτεροι, με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη.
Όσον αφορά στην κατανομή φύλου, οι Αφγανοί είναι όλοι άντρες (100%) ενώ οι Βούλγαροι κυρίως γυναίκες (70%) και οι Αλβανοί γυναίκες (78%).
Σε σχέση με το χρόνο παραμονής στην Ελλάδα είναι περίπου 4,2 έτη. Ο χρόνος αυτός είναι μεγαλύτερος για τους Αλβανούς (5,2 έτη), τους Βούλγαρους (3,8 έτη) και μικρότερος για τους Αφγανούς-Πακιστανούς (1,37 έτη).
Τα παραπάνω στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση του πληθυσμού των μεταναστών χωρίς έγγραφα που ζουν στο Ρέθυμνο.
Από τους 1976 ασθενείς που εξετάστηκαν, παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένη εκτίμηση οι 159 (8%), για εργαστηριακό έλεγχο οι 163 (8%), και για ακτινολογικό/υπερηχογραφικό έλεγχο οι 110 (6%).
Οι αιτίες προσέλευσης στο Παθολογικό Ιατρείο
Από τις επισκέψεις που έχουμε δεχτεί το 20% αφορούν σε χρόνιες παθήσεις όπως ΣΔ, Υπέρταση, Καρδιοπάθειες, ασθενείς με σοβαρότατα προβλήματα Υγείας που δεν είχαν δει γιατρό είτε λόγω οικονομικής δυσχέρειας είτε λόγω φόβου να προσεγγίσουν το Σύστημα Υγείας και δεν ελάμβαναν θεραπευτική αγωγή. Το 29% προσέρχεται για την προμήθεια των φαρμάκων τους και το 32% έρχεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων όπως δερματίτιδες, ορθοπεδικά προβλήματα
Παιδιατρικό ιατρείο
Μετά από δυόμιση περίπου χρόνια λειτουργίας του ιατρείου έχουμε δεχτεί 1105 επισκέψεις, ενώ ο αριθμός των παιδιών που παρακολουθούνται σε σταθερή βάση και εμβολιάζονται είναι 305 (562 κορίτσια και 467 αγόρια). Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που εξετάζονται είναι 4,2 έτη
Από αυτά τα παιδιά τα 110 δηλαδή το ένα τρίτο έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος όρος παραμονής των γονιών τους στη χώρα μας είναι 4 έτη
Η πλειοψηφία των παιδιών ανήκει σε βρεφικές ηλικίες από 0 έως 9 μηνών σε ποσοστό 27% και ακολουθούν οι ηλικίες 1-3 & 3-6 ετών με ποσοστό 18% αντίστοιχα
Από αυτά το 30% είναι από Βουλγαρία, το 30% από Αλβανία, το 8% από Ελλάδα, το 6% από Ρουμανία, το 8% από Συρία ενώ ένα 8% προέρχεται από άλλες χώρες .
Από τις 1105 επισκέψεις παιδιών που έχουμε δεχτεί η κυριότερη αιτία είναι ο εμβολιασμός, με ποσοστό 73%, έκτακτα προβλήματα όπως λοιμώξεις, ορθοπεδικά κλπ το 14%, η τακτική παρακολούθηση ανάπτυξης 10% και η έκδοση πιστοποιητικού υγείας 3%
Ο εμβολιασμός, αποτελεί τη σημαντικότερη παροχή από το ιατρείο, καθώς αυτά τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα εμβολιασμού από το δημόσιο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να είναι είτε ατελώς εμβολιασμένα, είτε εντελώς ανεμβολίαστα. Το κόστος πλήρους εμβολιασμού αυτών των παιδιών από το Ιατρείο για το έτος 2009 ήταν 19.389€ και το 2010 ήταν 38.858€ (Πίνακας ). Το 2010 έγιναν περίπου 1000 εμβόλια.
Κόστος Εμβολίων 2010
Είδος Εμβολίου Αριθμός Σύνολο σε €
Act -Hib 18 288
Engerix/HBVaxPro 88 880
Havrix/Vaqta 126 2520
Infanrix HEXA 80 3840
Infanrix IPV-Hib/Pentavac 101 5555
MMR 87 1392
Neisvac C/ meningitec 159 5565
pneumo 23 4 64
Prevenar 151 11627
Procomvax 2 68
tdvax adult 9 13,5
tetravac 44 704
Varivax/varilrix 105 4888
SYNFLORIX 23 1426
Γρίππης 4 28
Σύνολο 1001 38.858,5
Από τα παιδιά που εξετάστηκαν παραπέμφθηκαν στο Νοσοκομείο μόλις το 1,6% , για εργαστηριακό έλεγχο το 1,6%, ενώ σε ειδικό το 3%.
Γυναικολογικό Ιατρείο
Υπάρχει μεγάλη προσέλευση γυναικών τόσο για χρόνια όσο και για έκτακτα προβλήματα υγείας καθώς και για παρακολούθηση εγκυμοσύνης. Έχουμε δεχτεί στο Γυναικολογικό ιατρείο τους 15 μήνες λειτουργίας του 386 επισκέψεις ενώ παρακολουθούνται 126 γυναίκες.
Οι αιτίες προσέλευσης ήταν 30% εγκυμοσύνη, 30% γυναικολογικά προβλήματα κυρίως κολπίτιδες. Πάρθηκαν 40 κολπικά επιχρίσματα, τοποθετήθηκαν 2 σπιράλ αντισύλληψης και δόθηκαν φαρμακευτική αγωγή σε έγκυες και οξέα περιστατικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 34 γυναίκες (8%) έγινε προληπτικά λήψη τεστ Παπανικολάου και σε 19 μαστογραφία (5%)όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.
Από τις γυναίκες που εξετάστηκαν το 57% προέρχονταν από τη Βουλγαρία και το 17% από την Αλβανία ενώ υπήρχαν και 3% Ελληνίδες ανασφάλιστες
Οδοντιατρείο
Το Οδοντιατρείο άρχισε να λειτουργεί περίπου 4 μήνες και ήδη έχει παρουσιάσει τεράστιο έργο. Έχει δεχτεί 61 επισκέψεις (49 ενήλικες και 12 παιδιά). Έχουν πραγματοποιηθεί 18 εμφράξεις, 11 εξαγωγές και έγιναν 23 ενδοδοντικές θεραπείες. Όσον αφορά στις αιτίες προσέλευσης το 36% αφορούσε οξέα οδοντιατρικά περιστατικά όπως περιοδοντικά αποστήματα, το 15% τερηδόνα, και το 8% προληπτική φθορίωση και υγιεινή των δοντιών.
Συμπεράσματα
1. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης δέχεται ολοένα και μεγαλύτερο όγκο ασθενών με αποτέλεσμα η προσέλευση να έχει αυξηθεί το 2010 σχεδόν κατά 100% σε σχέση με το 2009. Η αύξησης αυτή οφείλεται αφενός στη σταθερότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου στην ανάπτυξη και άλλων λειτουργιών όπως το γυναικολογικό τμήμα και το οδοντιατρείο.
2. Το κόστος λειτουργίας αυξάνεται παράλληλα (μόνο το κόστος των εμβολίων έφτασε για το 2010 τα 38.00 ευρώ) με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η σταθερή επιχορήγηση προκειμένου να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο η παρεχόμενη φροντίδα.
3. Το πρόβλημα του πολίτη που δεν έχει ασφάλεια αναδεικνύεται περίτρανα από τα νέα στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία του Ιατρείου.
4. Οι δύσκολοι καιροί που περνάμε φέρνουν όλο και περισσότερο κόσμο στη θέση του ανασφάλιστου συμπολίτη μας που έχει ανάγκη όχι μόνο την αλληλεγγύη μας αλλά και σταθερούς θεσμούς που θα λύσουν στη βάση του το πρόβλημα της φροντίδας υγείας αυτών των ανθρώπων.