Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι επικουρικοί γιατροί και προσωπικό των νοσοκομείων που υπηρετούν πάνω από 24 μήνες στην ίδια θέση.
Με πρόσφατη απόφασή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεμπλόκαρε την εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής τους. Το μέλλον, ωστόσο, είναι δυσοίωνο, εξαιτίας των περιορισμών της νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει – ανά κατηγορία – ως εξής:
Για τους επικουρικούς γιατρούς, η απόφαση είναι συγγνωστή πλάνη.
Για το επικουρικό προσωπικό, πλην γιατρών, το προσωπικό εντάσσεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του Π.Δ. 164/2004.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, εξοφλούνται τα δεδουλευμένα έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, αλλά οι συμβάσεις από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μετά θεωρούνται άκυρες.
Το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει πως η απόφαση για συγγνωστή πλάνη είναι εξίσου κακή και για τους γιατρούς, καθώς θα εξοφληθούν τα δεδουλευμένα έως την έκδοση της απόφασης.
Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μετά παύουν να εξοφλούνται εντάλματα πληρωμής της μισθοδοσίας.
Εκδόθηκε, επίσης, απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία θεωρεί ότι οι συμβάσεις έργου του πρώην εργολαβικού προσωπικού υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και αθροίζονται στο 24μηνο απασχόλησης.
Οι εν λόγω αποφάσεις του κλιμακίου μπορούν με πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων νοσοκομείων να παραπεμφθούν στο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για διόρθωση, εξέλιξη που θεωρείται πολύ δύσκολη.

24μηνο

Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζουν για άλλη μία φορά πωςι ο χρόνος εργασίας με συνεχείς συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 24μηνο.
Σύμφωνα με το προεδρείο της ΠΟΕΔΗΝ, η κυβέρνηση πια έχει μόνο ένα δρόμο: νομοθετική ρύθμιση κατοχύρωσης του μισθού και της δουλειάς των συμβασιούχων εργαζομένων.
Μπορεί, επίσης, να μετατρέψει τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Απολύσεις

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει πως διοικήσεις νοσοκομείων ξεκίνησαν να απολύουν επικουρικό προσωπικό, να μειώνουν τον χρόνο διάρκειας των συμβάσεών τους κα να ζητάνε πίσω χρήματα δεδουλευμένα ως αχρεωστήτως  καταβληθέντα.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Ομοσπονδία καλεί τους συμβασιούχους εργαζόμενους να δώσουν βροντερό «παρών» στην παναττική στάση εργασίας, την Τρίτη, και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 12 το μεσημέρι έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο.
Δημ.Κ.