Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Σ - Έγκριση κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2015

Το ποσό δεν περιλαμβάνει τα ΚΥ μόνο τα νοσοκομεία. Για το δικό μας είναι αυξημένο κατά 80.000 ευρώ περίπου ... Άρα δεν θα έχουμε την δυνατότητα πρόσληψης αρκετών νέων ιατρών .Μην ψεχνάμε ότι λειτουργούμε με τον μικροτερο αριθμό ιατρών απο την δημιουργία του !!!

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το νομοσχέδιο Βορίδη περί άνοιας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το νομοσχέδιο Βορίδη περί άνοιας
Έχει λάβει αριθμό νόμου  4316/2014
Για να το ανακτήσετε κάντε κλικ εδώ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Αναρτήθηκαν επιτέλους οι θέσεις για κάλυψη του νοσοκομείου μας απο επικουρικούς ιατρούς Ελπίζουμε επειδή είναι θέσεις για τρία έτη να βρεθούν συνάδελφοι που να έρθουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο μας

Είδος
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέμα
Ανάρτηση με πίνακες θέσεων για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών

Οι τροπολογίες που ψηφίστηκαν χθες μαζί με το νομοσχέδιο για την υγεία . Άντε και στα .....70 !!!!!!! Η σύνταξη !!!!!

 • Αρ. Τροπολογίας: 2163/182 17.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2165/184 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2188/190 18.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτων
 • Αρ. Τροπολογίας: 2205/198 19.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Εθνικό Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς (παρ. ΙΓ ν. 4152/2013).
 • Αρ. Τροπολογίας: 2234/207 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ¨Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος¨
 • Αρ. Τροπολογίας: 2235/208 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Παραμοννή στην υπηρεσία ιατρών μέχρι τη συμπλήρωση κατά ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας. 2. Μετακίνηση από μονοθέσια περιφερειακά ιατρεία. 3. Υποχρέωση συμμόρφωσης νοσοκομείων σε συμβατικούς όρους.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2236/209 20.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1.Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών. 2.Ρύθμιση θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2246/215 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Επανακαθορισμός συγκρότησης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 2. Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων του αρ. 174 του ν. 4270/2014, αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους Ο.Τ.Α. 3. Συμπλήρωση διατάξεων του αρ. 64 του ν. 4270/2014, αναφορικά με τα αποθεματικά των Ο.Τ.Α. 4. Ρύθμιση αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές των Ο.Τ.Α. 5. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). 6. Ρύθμιση αναφορικά με τη συνομολόγηση δανείων από Ο.Τ.Α. με αναγωνρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2247/216 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαιου, σχετικά με επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία .
 • Αρ. Τροπολογίας: 2250/219 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν Στρατηγικές Επενδύσεις σε εκτάσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας (δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις).
 • Αρ. Τροπολογίας: 2251/220 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2273/242 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2274/243 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο φορολόγησης τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 2. Ρυθμίσεις αναφορικά με την Ε.Α.Β. Α.Ε. 3. Ρυθμίσεις που αφορούν στον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 111/2014) 4. Ρυθμίσεις που αφορούν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2280/249 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη της και για διάστημα τριών (3) ακόμη μηνών η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών, τα οποία έπρεπε να αντικατασταθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2286/255 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
 • Αρ. Τροπολογίας: 2291/260 22.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 2. Άρση απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται στον Ν. 2121/1993. 3. Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. 4. Τροποποίηση άρθρου 50 Ν. 2725/1999. 5. Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα.

Να σπεύσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του έτους πρέπει οι νοσοκομειακοί γιατροί στις ΔΟΥ που ανήκουν ώστε να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την επιστροφή του φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης.

Να σπεύσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του έτους πρέπει οι νοσοκομειακοί γιατροί στις ΔΟΥ που ανήκουν ώστε να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την επιστροφή του φόρου από το επίδομα βιβλιοθήκης.- Απαραίτητη είναι η κατάθεση πριν την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς την 1η Ιανουαρίου 2015 επέρχεται παραγραφή των ποσών του επιδόματος βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν στο οικονομικό έτος 2012 .

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014


Ο.Ε.Ν.Γ.ΕΟμοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
Απόφαση Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ
Συνεδρίασε στις 12 Δεκεμβρίου το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ και συζήτησε τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας υπό τα νέα πολιτικά δεδομένα της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2015, της επίσπευσης των διαδικασιών για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και της προοπτικής πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στις αρχές του νέου έτους.
Διαπιστώθηκε ότι : 
Η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ μετά τη κατάρρευση των στόχων της που αντανακλώνται στον προϋπολογισμό του 2015, το ναυάγιο των συνομιλιών της με τους υπάλληλους των δανειστών στο Παρίσι, τους νέους εκβιαστικούς όρους που  δόθηκαν από τη τρόικα με πρόσχημα δημοσιονομικό κενό 2,5 δις ευρώ και την οργισμένη λαϊκή αποδοκιμασία νέων μέτρων επιβάρυνσης της εθνικής οικονομίας και κοινωνικής εξαθλίωσης, επιχειρεί να παραμείνει στη κυβερνητική εξουσία μετακυλώντας τους εκβιασμούς στους ταλαντευόμενους βουλευτές και τον λαό. Χρησιμοποιεί την αθλιότητα της κινδυνολογίας των αρπακτικών της αγοράς, ξένων και ντόπιων θεσμικών παραγόντων που έπρεπε να επιβεβαιώσουν  το ρόλο τους, τον φόβο μπροστά στο άγνωστο,  ως τρομοκρατικό όπλο για την αποφυγή της εκλογικής  ανατροπής, την εφαρμογή νέων εφιαλτικών μέτρων, τη διαιώνιση νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών. 
Το δημόσιο σύστημα υγείας στα δεδομένα της κυβερνητικής πολιτικής, του νέου προϋπολογισμού και των προαπαιτούμενων  που απαιτούν οι δανειστές για να υπάρξει προληπτική πιστωτική γραμμή στήριξης- αυξημένης επιτήρησης, οδηγείται στη πλήρη απαξίωση και κατεδάφιση. Ο προϋπολογισμός του 2015 για να εμφανίσει «πρωτογενές πλεόνασμα» 3 δις ευρώ, μηδενίζει το κονδύλιο για προσλήψεις που υποτίθεται θα δρομολογηθούν  (1500 γιατρών και 2500 νοσηλευτικού κ.ά. προσωπικού ) και  για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Νοσοκομεία, τον ΕΟΠΥΥ, τους συμβεβλημένους γιατρούς – εργαστήρια – κλινικές – κέντρα αποκατάστασης – εργολάβους, επιβάλει  νέες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, μειώνει κατά  432 εκατ. ευρώ την χρηματοδότηση των Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας και κατά 354 εκατ. ευρώ τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, καθηλώνει τη φαρμακευτική δαπάνη στα 1,51 δις ευρώ και τη συνολική δημόσια δαπάνη υγείας στο 4,3 % του ΑΕΠ (έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 7% ). Ταυτόχρονα, στα προαπαιτούμενα που απαιτούν οι δανειστές για να βρεθούν άλλα 1,8 δις ευρώ,  περιλαμβάνεται νέα περικοπή στις δαπάνες υγείας, αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα, νέα επιβάρυνση των ασφαλισμένων… Κι όλα αυτά εν μέσω συνεχούς αιμορραγίας της χώρας σε νέους γιατρούς που αναγκάζονται σε μετανάστευση, κι όταν τα κενά στα Νοσοκομεία, στις Μονάδες του ΠΕΔΥ, στο ΕΚΑΒ, στις ΜΕΘ, στα Κέντρα Υγείας, στα Περιφερικά Ιατρεία, είναι εκρηκτικά - ιδιαίτερα στα Νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές.
Αποφάσεις
Α.- Η ΟΕΝΓΕ συνεχίζει να διεκδικεί τους στόχους που έθεσε και στην πρόσφατη κινητοποίηση της 27ης Νοεμβρίου:
-          Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ
-          Αποκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου
-          Αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το δημόσιο σύστημα υγείας
-          Δυνατότητα δωρεάν, ισότιμης και ποιοτικής πρόσβασης όλων των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας.
Β.- Η ΟΕΝΓΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δικαίωση από το ΣτΕ σχετικά με το επίδομα βιβλιοθήκης, ζητώντας να υπάρξει μόνιμη λύση μέσω νομοθετικής ρύθμισης, ενώ συνεχίζει τη διαδικασία προσφυγών για αποκατάσταση του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Β.- Θεωρούμε θετική την επικείμενη ψήφιση της μονιμοποίησης των γιατρών επί θητεία και ζητούμε να υπάρξει ταυτόσημη ρύθμιση για τους Γενικούς γιατρούς, ενώ θεωρούμε ως απαράδεκτες τις νομοθετικές διευθετήσεις για το εφημεριακό, πράγμα που εκφράσαμε στην τοποθέτησή μας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Τέλος, θεωρούμε ως παντελώς δυσανάλογες και αναποτελεσματικές τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 23 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και αφορούν σε απαγόρευση συμμετοχής ήδη υπηρετούντων γιατρών σε μελλοντική προκήρυξη θέσεων.
Γ.- Ειδική αναφορά με μορφή παραρτήματος στην απόφαση της ΟΕΝΓΕ καταλαμβάνουν τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με ιδιαίτερη οξύτητα στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, εξαιτίας της πραξικοπηματικής και τελεσιγραφικής απόφασης του Διοικητή του ΠΓΝΑ κ. Λαζόπουλου που από 1ης Δεκεμβρίου κατήργησε όλα τα τμήματα του ΕΣΥ.

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                                    ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣΗ ΟΕΝΓΕ σχετικά με το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Η ΟΕΝΓΕ βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να επανέλθει, για πολλοστή φορά, στο ζήτημα της συλλειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών με τα Τμήματα του ΕΣΥ στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στο οποίο, από την ίδρυσή του, φιλοξενείται η Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εν τούτοις, η Ιατρική Σχολή, δεν σταμάτησε ποτέ να επιδιώκει το κλείσιμο και την απορρόφηση των κλινικών του ΕΣΥ. Από την εποχή της μακρόχρονης διαμάχης για αλλαγή του ονόματος του Νοσοκομείου από Περιφερειακό σε Πανεπιστημιακό μέχρι τον οργανισμό του 2012 επί υπουργίας Λοβέρδου ο οποίος, μέσα σε μια νύχτα, εξαφάνισε τα τμήματα του ΕΣΥ, ακόμη κι εκείνα  που δεν υπήρχαν αντίστοιχα πανεπιστημιακά να τα αναπληρώσουν!
Στην προσπάθεια που έγινε για την απορρόφηση του ΕΣΥ από το Πανεπιστήμιο με αφορμή τον οργανισμό Λοβέρδου, αντέδρασαν όλοι οι κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς, η δε ΟΕΝΓΕ διακήρυττε:
«Τα όλο και περισσότερο ανεπαρκή και επισφαλή προγράμματα εφημεριών, η λειτουργική συρρίκνωση πολλών κλινικών και τμημάτων, η οικονομική δυσπραγία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι διοικητικές αρρυθμίες και οι απαγορευτικές για συνεπή λειτουργία εργασιακές συνθήκες απορρέουν από τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που εκβιαστικά επιβάλλει σε όλους τους χώρους.
Έχουμε διακηρύξει, μαζί με τους νοσοκομειακούς γιατρούς όλης της Ελλάδας, ότι είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε κατάργηση ή συγχώνευση μονάδων υγείας διότι αυτό συνιστά απόπειρα υποβάθμισης και αποδυνάμωσης της Δημόσιας Δωρεάν Υγείας. Έχουμε δηλώσει ότι στηρίζουμε τη συλλειτουργία Κλινικών και Τμημάτων Πανεπιστημίου και ΕΣΥ με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών Υγείας και την συνεχή ποιοτική αναβάθμιση της Ιατρικής γνώσης και Εκπαίδευσης. Έχουμε τονίσει ότι απαιτούμε την ανάπτυξη των μέχρι σήμερα αδιάθετων κλινών του Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης, με παράλληλη πρόσληψη του αναγκαίου νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού, ώστε, εκτός από τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, να μπορέσει να αναπτυχθεί και η τριτοβάθμια που άλλωστε αποτελεί και κεντρικό στόχο του ΠΓΝΑ».
Το ΚΕΣΥΠΕ αποδέχτηκε την εισήγηση του τότε Διοικητή της 4ης ΔΥΠΕ και με ομόφωνη απόφασή του ζήτησε το πάγωμα στην εφαρμογή του οργανισμού και εφαρμογή τροποποιημένου οργανογράμματος στο οποίο παραμένουν  εν λειτουργία όλες οι Κλινικές ΕΣΥ.  
Η συγχώνευση, για άλλη μια φορά, απεφεύχθη τότε για να επανέλθει εκ νέου με αιφνιδιαστική, πραξικοπηματική και τελεσιγραφική απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝΑ κ. Λαζόπουλου που από 1ης Δεκεμβρίου 2014 κατήργησε όλα τα τμήματα του ΕΣΥ και σταμάτησε να αναγνωρίζει ως έγκυρες τις υπογραφές των Διευθυντών τους! Η απόφαση αυτή ελήφθη σχεδόν αμέσως μετά την επίσκεψη του αν. υπουργού υγείας κ. Γρηγοράκου.
Επειδή η κατάσταση πλέον ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και οδηγούσε μοιραία το Νοσοκομείο σε λειτουργική αρρυθμία και κρίση, η ΟΕΝΓΕ πήρε την πρωτοβουλία και από κοινού με την ΕΙΝΟΚΥΘ κάλεσε ευρεία σύσκεψη όλων των τοπικών, πολιτικών, κοινωνικών, επιστημονικών και διοικητικών φορέων την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο. Εκεί έγινε φανερό ότι οι μόνοι που στήριζαν την απόφαση του Διοικητή ήταν ο ίδιος και οι πανεπιστημιακές αρχές. Οι γιατροί, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο ΠΙΣ, τα κόμματα, οι βουλευτές, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασαν την αγωνία και την αντίθεσή τους για την εξέλιξη αυτή.
Μπροστά στην ενιαία αντίδραση όλων των φορέων, διαχώρισε τη θέση του και το Υπουργείο Υγείας που ζήτησε ανάκληση της απόφασης. Εν τούτοις, ο κ. Λαζόπουλος φαίνεται ότι αυτονομήθηκε από την αρχή που τον τοποθέτησε στη θέση που κατέχει και μέσα στην προεκλογική πολιτική αναστάτωση  ανακάλυψε άλλα κέντρα εξουσίας στις υποδείξεις των οποίων συμμορφώνεται!
Όμως η γνωστή τακτική των τετελεσμένων δεν πρόκειται να περάσει. 
Ήδη η ΕΙΝΟΚΥΘ ξεκινά με αγωγή κατά του διοικητή. Η ΟΕΝΓΕ για άλλη μια φορά δηλώνει ότι θα στηρίξει τους γιατρούς του ΕΣΥ του ΠΓΝΑ με κάθε μέσο και καλεί όλους τους γιατρούς του ΠΓΝΑ, είτε είναι Πανεπιστημιακοί είτε γιατροί του ΕΣΥ είτε ειδικευόμενοι ή φοιτητές να γυρίσουν την πλάτη σε παιχνίδια εξουσίας και να συστρατευτούμε για να αντιμετωπίσουμε την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται οι δομές και οι εργαζόμενοι της υγείας, η ιατρική παιδεία και ο σκληρά δοκιμαζόμενος ελληνικός λαός. 
Η ΟΕΝΓΕ διακηρύσσει ότι η κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει το Κράτος Πρόνοιας καθώς και οι δομές της Υγείας και της Παιδείας δεν μας επιτρέπουν να μεμψιμοιρούμε, ούτε αφήνουν περιθώρια ανάπτυξης οιουδήποτε ηγεμονισμού. 
Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί την άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητή και καλεί σε έναρξη διαλόγου ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομοειδείς κλινικές για πρωτόκολλο συνεργασίας που θα σέβεται την λειτουργική και επιστημονική αυτοτέλεια των εμπλεκομένων μερών. 

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                                    ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ


Θέμα Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου – Κω - Καλύμνου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄


 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΝΕ΄
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014
Ώρα 11.00΄π.μ.
 
 
ΣΧΕΔΙΑ  ΝΟΜΩΝ
 
ΥΓΕΙΑΣ
 
1. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μεταδοτικά νοσήματα».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Μπριάνης και Ιωάννης Ζερδελής.

2. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μη μεταδοτικά νοσήματα και την προαγωγή της υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Μπριάνης και Ιωάννης Ζερδελής.

3. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου:
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Μπριάνης και Ιωάννης Ζερδελής.

4. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των  άρθρων και  του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Χρήστος Κέλλας και Βασίλειος Κυριακάκης.
ΣημείωσηΗ Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 16.12.2014,  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 1 συνεδρίαση.

Παρατείνεται η συνταξιοδότηση των γιατρών ΕΣΥ στα 67 έτη του βίου τους !!!!!!

Με τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο, η οποία κατατέθηκε εκπρόθεσμα χτες το μεσημέρι από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Γρηγοράκο, παρατείνεται η συνταξιοδότηση των γιατρών ΕΣΥ στα 67 έτη του βίου τους (κλικ εδώ).

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΝΕΣ

Τα κίνητρα ρυθμίζονται στο Αρθ6 Παρ6 του Ν4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α 2012) όπως τροποιήθηκε και ισχύει

«Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών οι οποίοι τοποθετούνται σε άγονες, απομακρυ­σμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές μπορεί να ορίζεται έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλ­ληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετημένο επικου­ρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή θητείας τους.
Σε περίπτωση κατά την οποία τοποθετηθεί ως επικου­ρικός ιατρός σε νησιωτική, άγονη, προβληματική ή απο­μακρυσμένη περιοχή ένας εκ των συζύγων, δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα ο/η σύζυγος στην αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον αυτή προκηρυχθεί.
Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές ή προ­σωποπαγείς θέσεις και είναι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που θα τοποθετηθούν σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές επιτρέπε­ται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρε­σιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.
Γιατροί για τους οποίους έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ειδικότητας και οι οποίοι κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο δεν έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμένουν στον κατάλο­γο και να τοποθετούνται στις άγονες, απομακρυσμένες, νησιωτικές και προβληματικές περιοχές.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. η προϋ­πηρεσία του επικουρικού ιατρού σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές θα υπολο­γίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία.


Ενώ με το 4238/14 (Αρθρο 38) καταργήθηκε και η 6μηνη ισχύς του αλλά ισχύει κανονικα

Πόλεμος για το άρθρο 43 στο νομοσχέδιο Βορίδη

«Η Πα.Σ.Ο.Νο.Π., σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί κλάδος που θα περιλαμβάνει ΟΛΟ το νοσηλευτικό προσωπικό (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), μαίες και επισκέπτες υγείας,  καλεί το νοσηλευτικό προσωπικό να εκτελεί ΜΟΝΟ τα καθήκοντα που του αναλογούν. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε εμπλεκόμενος θα κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για τη διάλυση του ΕΣΥ».
Τάδε έφη τα μέλη ΔΣ της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού ως αντίδραση το άρθρο 43 που προωθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης, και που δημιουργεί άλλα δεδομένα εξέλιξης για τους νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
 
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν χθες και η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά) στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας και στο άρθρο 43, συνιστάται ειδικός κλάδος νοσηλευτών, επισκεπτών, μαιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο, αποκλείοντας τους Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ, υποβαθμίζοντας το ρόλο τους στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και ευτελίζοντας την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια. Ο αποκλεισμός των συναδέλφων, η μισθολογική και βαθμολογική τους υποβάθμιση, η ένταξή τους από το νοσηλευτικό στο βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, αποχαρακτηρίζοντάς τους από βοηθούς νοσηλευτές, είναι λίγα από αυτά που θα βρουν μπροστά τους οι συνάδελφοι με την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.
 
Ουσιαστικά, τυπικά και με βούλα, με την επικαιροποίηση της επίμαχης διάταξης του 1992, βγάζετε εκτός νοσηλευτικού κλάδου περί τις 15.000 εργαζομένων στο χώρο της Υγείας , που προσφέρουν πραγματικά νοσηλευτικό έργο.
Ένα από τα πιο άγρια εκμεταλλευόμενα τμήματα του εργατικού δυναμικού στο χώρο των υπηρεσιών Υγείας, καθώς θεωρούνται τυπικά μη νοσηλευτές αλλά βοηθοί νοσηλευτών, επιτελούν πραγματικό νοσηλευτικό έργο, αμείβονται λιγότερο για ίδια εργασία λόγω της διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, και στήριξαν και στηρίζουν τα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες υγείας για δεκαετίες.
 
Ζητούμε την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την έναρξη διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς για δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού ΕΣΥ και δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αίτημά τους».
 
Από την άλλη πλευρά ωστόσο υπάρχουν οι νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που όπως είναι φυσικό βλέπουν με καλό μάτι την αναβάθμιση του ρόλου τους.
 
Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε την ανακοίνωση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ):
 
«Ενόψει της ψήφισης από την ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Δευτέρα 22/12/2014, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 43 περί της δημιουργίας κλάδων Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτών του ΕΣΥ, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Καταρχήν η δημιουργία κλάδου νοσηλευτών ΕΣΥ, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών για τα μέλη μας, κάτι που αν και περιγράφηκε από το άρθρο 102 του Ν. 2071/92, δυστυχώς δεν εκδόθηκε το προβλεπόμενο Π.Δ μέσα στην οριζόμενη τριετία, ώστε να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του εν λόγω νομοθετήματος.
 
Σήμερα, μετά από 22 χρόνια, οι 33.000 νοσηλευτές της χώρας, χαιρετίζουν με αίσθημα δικαίωσης το περιεχόμενο του άρθρου 43 και δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση ότι θα στηρίξουν την εν θέματι νομοθετική πρωτοβουλία, μιας και θα επιλύσει πολλά θεσμικά ζητήματα του κλάδου.
 
Σημειώνουμε δε, ότι η δημιουργία κλάδων υπαλλήλων, αποσκοπεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων εκείνων χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης ομοειδούς κατηγορίας εργαζομένων, που φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο και την ίδια άδεια άσκησης επαγγέλματος και γενικώς αποτελούν ένα απόλυτα ομοιογενές σύνολο, δυνάμενο να υπαχθεί σε κοινούς κανόνες, που να ρυθμίζουν τα πάσης φύσεως ζητήματα της εν γένει υπηρεσιακής τους κατάστασης.
 
Υπ’αυτήν την έννοια η ένταξη στον ίδιο κλάδο υπαλλήλων με διαφορετικά, ήτοι μη κοινά χαρακτηριστικά, όπως λανθασμένα προβάλλεται από ορισμένους, θα μπορούσε βασίμως να εκληφθεί ως παραβιάζουσα την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, ενόψει της όμοιας αντιμετώπισης ουσιωδώς διαφορετικών περιπτώσεων.
 
Ενόψει των ανωτέρω παρατηρήσεων, όσον αφορά τους νοσηλευτές, η προαναφερθείσα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, δέον όπως κατατείνει στη δημιουργία ενόςαμιγούς κλάδου, στον οποίο θα ενταχθούν αποκλειστικώς και μόνον νοσηλευτές, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο της συσσώρευσης ενός ανομοιογενούς πλήθους υπαλλήλων, που θα καταστήσει εν τοις πράγμασι αφενός τον κλάδο άνευ αντικειμένου, αφετέρου την όποια προσπάθεια θέσπισης κοινών κανόνων ανέφικτη και ανεδαφική.
 
Σημειωτέον, ότι οι επίμαχες παρατηρήσεις καταλαμβάνουν και την περίπτωση της από κοινού ένταξης στον ίδιο κλάδο των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με τουςΒοηθούς Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για υπαλλήλους με εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα και διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Οι υπέρμαχοι μιας τέτοιας στρεβλής άποψης περί της συμπερίληψης των ΔΕ Βοηθών των Νοσηλευτών στον κλάδο νοσηλευτών του ΕΣΥ, προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως συμβαίνει με τους Φαρμακοποιούς και τους Βοηθούς Φαρμακοποιών. 
Έτσι, στον κλάδο των Φαρμακοποιών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι Φαρμακοποιοί και όχι οι Βοηθοί αυτών. Στον κλάδο Ιατρών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι γιατροί. Στον κλάδο Νοσηλευτών του ΕΣΥ, πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον Νοσηλευτές (βλ. Ν 1579/85, άρθρο 6) και όχι οι Βοηθοί τους.
Συμπερασματικά, η μοναδική προκρινόμενη λύση, που είναι συνάμα και η μόνη συνταγματικώς ανεκτή, είναι αυτή της δημιουργίας ενός αμιγούς κλάδου των Νοσηλευτών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως ασκήσετε το ιερό δικαίωμα που σας έδωσε η ψήφος των 33.000 νοσηλευτών της χώρας με σύνεση και έχοντας καταστεί γνώστες όλου του  πλαισίου που αφορά το ειδικό τούτο θέμα, αποφεύγοντας να ενδώσετε σε επικίνδυνες απλουστεύσεις».

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Το σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής .Δυστυχώς δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας για αυτή την εβδομάδα .Στην τροπολογία δίνεται παράταση στους υπηρετούντες επικουρικούς ιατρούς μέχρι 30/6/2015

Τίτλος
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Υγείας
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/12/2014
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
              
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
        
Ημ. Κατάθεσης
04/12/2014
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 2163/182 17.12.2014
  Αρχείο: .pdf
  Υπουργείο: Υγείας
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας.


Επιστροφή

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Εξηγήσεις ζητεί ο ΕΟΠΥΥ από γενικό γιατρό στα Δωδεκάνησα, επειδή χορήγησε φάρμακο για τη ΧΑΠ

Την παροχή γραπτών εξηγήσεων, επειδή χορήγησε φάρμακο για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), ζητεί ο ΕΟΠΥΥ από γενική γιατρό της Δωδεκανήσου.
Οι υπεύθυνοι του Οργανισμού θεωρούν ότι κακώς δόθηκε το σκεύασμα, καθώς η γιατρός δεν έχει την ειδικότητα να χορηγεί φάρμακα για τη συγκεκριμένη πάθηση.
Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση του προεδρείου της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής, η οποία παραθέτει μία σειρά από λόγους, για τους οποίους η θεραπεία της ΧΑΠ εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός γενικού γιατρού.
Βασισμένο σε επιστημονικά στοιχεία, τονίζει ότι ο γενικός ιατρός είναι απόλυτα αρμόδιος ιατρός για τη διαχείριση της ΧΑΠ:
Η ΧΑΠ – αναφέρει – αποτελεί μια από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις και μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία, που είναι δυνατόν τόσο να προληφθεί, όσο και να θεραπευτεί.

Νοσηρότητα

Είναι ένα κύριο αίτιο χρόνιας νοσηρότητας και θνησιμότητας (4η αιτία θανάτων παγκόσμια), πολλοί άνθρωποι πάσχουν από τη νόσο για πολλά χρόνια και τελικά πεθαίνουν πρόωρα από αυτή και τις επιπλοκές της.
Στα αντικείμενα της εκπαίδευσης στη Γενική Ιατρική είναι η διαχείριση των συνήθων χρόνιων νοσημάτων στη κοινότητα και η ΧΑΠ σαφέστατα είναι ένα από αυτά.
Ο πρόσφατος άλλωστε ιδρυτικός νόμος του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) επιχειρεί να θέσει τον γενικό γιατρό θεμέλιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ορίζει πως “οι οικογενειακοί ιατροί παρέχουν δέσμη υπηρεσιών υγείας, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, και εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς”...

Σπιρομέτρηση

Οι γενικοί γιατροί σημειώνουν ότι σε σπιρομετρικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα, ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ ( 65%) δε γνώριζαν ότι πάσχουν από τη νόσο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν θεραπεία στα αρχικά στάδια της νόσου.
Προκύπτουν έτσι – εκτός των άλλων – σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς η έναρξη της θεραπείας σε προχωρημένα στάδια της νόσου:
Αυξάνει το κόστος αντιμετώπισης της νόσου (το μέσο κόστος ανά περιστατικό ασθενή με σοβαρή παρόξυνση στην Ελλάδα υπολογίστηκε στα 1.711 ευρώ), ενώ έχει υψηλό κοινωνικό κόστος, δεδομένου ότι το 2.9% των Ελλήνων ασθενών με ΧΑΠ που θα νοσηλευτεί στο νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης θα πεθάνει εντός τριών μηνών.
Δ.Κ.